Missing coverage evidence...
   seq id start end size ←reads reads→ gene description
* * ÷ NC_012967 3893603–3894995 3899626 4632–6024 102 [95] [0] 287 [ECB_RS25215]–[rbsK] [ECB_RS25215],ECB_RS25215,rbsD,rbsA,rbsC,rbsB,[rbsK]

Only 100 of 102 total aligned reads displayed.

CAGGTCGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATACCCTTT  >  NC_012967/3893531‑3893623
                                                                       |                     
cAGGTCGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAatat                       <  2:2790/72‑1 (MQ=255)
cAGGTCGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAatat                       >  1:7907622/1‑72 (MQ=255)
cAGGTCGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAatat                       >  1:3912379/1‑72 (MQ=255)
cAGGTCGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAatat                       >  1:2687875/1‑72 (MQ=255)
cAGGTCGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAatat                       <  1:6996507/72‑1 (MQ=255)
cAGGTCGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAatat                       <  1:5202670/72‑1 (MQ=255)
 aGGTCGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATg                      <  1:2002705/72‑1 (MQ=255)
 aGGTCGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATg                      >  1:6384890/1‑72 (MQ=255)
 aGGTCGAAATATAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATg                      >  2:5411315/1‑72 (MQ=255)
  ggTCGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATATCCCCTAATATGt                     >  1:5581040/1‑72 (MQ=255)
  ggTCGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGt                     <  1:686023/72‑1 (MQ=255)
  ggTCGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGt                     >  1:7435447/1‑72 (MQ=255)
  ggTCGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGt                     >  2:5927761/1‑72 (MQ=255)
  ggTCGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGt                     >  1:3087523/1‑72 (MQ=255)
  ggTCGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATCGAATAGCCCCTAATATGt                     >  1:2956212/1‑72 (MQ=255)
   gTCGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTc                    <  2:5067070/72‑1 (MQ=255)
   gTCGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTc                    >  2:6738500/1‑72 (MQ=255)
   gTCGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTc                    <  1:7791136/72‑1 (MQ=255)
   gTCGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTc                    >  1:161298/1‑72 (MQ=255)
   gTCGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTc                    >  2:3264981/1‑72 (MQ=255)
   gTCGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTc                    <  2:2017754/72‑1 (MQ=255)
   gTCGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTc                    >  2:7941989/1‑72 (MQ=255)
   gTCGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCACTAATATGTc                    >  1:2668745/1‑72 (MQ=255)
    tCGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCa                   >  2:4432458/1‑72 (MQ=255)
    tCGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCa                   <  1:1375742/72‑1 (MQ=255)
    tCGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCa                   >  1:5769399/1‑72 (MQ=255)
    tCGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCa                   <  1:4062489/72‑1 (MQ=255)
     cGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCCTTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATCTGTCac                  >  2:2865556/1‑71 (MQ=255)
     cGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCaa                  >  1:4394330/1‑72 (MQ=255)
     cGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCaa                  <  1:3505219/72‑1 (MQ=255)
     cGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCaa                  >  1:6424825/1‑72 (MQ=255)
     cGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCaa                  <  1:7852680/72‑1 (MQ=255)
       aaaTCTAACGCCAGACTGTANTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAg                <  1:3346567/72‑1 (MQ=255)
       aaaTCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACTATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAg                >  1:2110281/1‑72 (MQ=255)
       aaaTCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAg                >  1:6256400/1‑72 (MQ=255)
       aaaTCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAg                <  1:6518615/72‑1 (MQ=255)
       aaaTCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAg                <  2:3630129/72‑1 (MQ=255)
       aaaTCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAg                <  1:5552185/72‑1 (MQ=255)
        aaTCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGc               <  2:4756513/72‑1 (MQ=255)
        aaTCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGc               <  2:4500543/72‑1 (MQ=255)
        aaTCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGc               >  1:1866122/1‑72 (MQ=255)
         aTCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGcc              >  2:5066789/1‑72 (MQ=255)
         aTCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGAACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGcc              <  2:5908748/72‑1 (MQ=255)
          tCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGTAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCa             <  2:4553427/72‑1 (MQ=255)
           cTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCaa            >  2:7586462/1‑72 (MQ=255)
           cTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCaa            <  2:2457154/72‑1 (MQ=255)
           cTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCaa            >  2:5733041/1‑72 (MQ=255)
            tAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCaaa           <  2:4425728/72‑1 (MQ=255)
            tAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCaaa           <  1:7796540/72‑1 (MQ=255)
            tAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCaaa           <  1:3057345/72‑1 (MQ=255)
            tAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCaaa           <  1:7486067/72‑1 (MQ=255)
            tAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCaaa           <  1:7069704/72‑1 (MQ=255)
            tAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCaaa           >  2:227955/1‑72 (MQ=255)
            tAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCaaa           >  2:4992492/1‑72 (MQ=255)
            tAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCaaa           >  1:5840740/1‑72 (MQ=255)
             aaCGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCaaaa          >  2:2453071/1‑72 (MQ=255)
             aaCGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCaaaa          >  2:1461885/1‑72 (MQ=255)
             aaCGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCaaaa          <  2:8773723/72‑1 (MQ=255)
             aaCGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCaaaa          >  2:7394099/1‑72 (MQ=255)
             aaCGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCaaaa          <  1:3836669/72‑1 (MQ=255)
             aaCGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCaaaa          <  2:5652640/72‑1 (MQ=255)
             aaCGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCaaaa          <  2:5267133/72‑1 (MQ=255)
              aCGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAAt         <  2:4139617/72‑1 (MQ=255)
              aCGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAAt         <  1:2384246/72‑1 (MQ=255)
              aCGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAAt         <  2:5369307/72‑1 (MQ=255)
              aCGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAAt         <  1:490618/72‑1 (MQ=255)
                gCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATAc       <  2:8748820/72‑1 (MQ=39)
                gCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATAc       <  1:1286725/72‑1 (MQ=39)
                gCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATAc       <  1:4486761/72‑1 (MQ=39)
                gCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATAc       >  1:6839184/1‑72 (MQ=39)
                gCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGACGAAATGAAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATAc       <  1:480503/72‑1 (MQ=255)
                gCCAGACTGTACTGAACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATAc       <  1:407131/72‑1 (MQ=255)
                 ccAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATAcc      >  2:2251784/1‑72 (MQ=38)
                 ccAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATAcc      <  2:6864298/72‑1 (MQ=38)
                 ccAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATAcc      >  2:4480264/1‑72 (MQ=38)
                 ccAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATAcc      <  2:845251/72‑1 (MQ=38)
                 ccAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATAcc      <  1:8540048/72‑1 (MQ=38)
                 ccAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATAcc      <  1:2432382/72‑1 (MQ=38)
                  cAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATAccc     >  1:2484536/1‑72 (MQ=35)
                  cAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATAccc     >  1:6678936/1‑72 (MQ=35)
                  cAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATAccc     <  1:6051196/72‑1 (MQ=35)
                  cAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATAccc     <  1:4714592/72‑1 (MQ=35)
                   aGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATAcact    <  2:1440701/72‑4 (MQ=21)
                   aGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATACCCt    <  1:3455472/72‑1 (MQ=34)
                   aGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATACCCt    <  1:4263847/72‑1 (MQ=34)
                   aGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATACCCt    >  2:2055166/1‑72 (MQ=34)
                   aGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATACCCt    >  1:5334050/1‑72 (MQ=34)
                   aGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATACCCt    <  1:6582716/72‑1 (MQ=34)
                   aGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATACCCt    >  2:4757907/1‑72 (MQ=34)
                    gACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATACCCtt   <  1:4449432/72‑1 (MQ=32)
                    gACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATACCCtt   <  1:381254/72‑1 (MQ=32)
                    gACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATACCCtt   >  2:8082470/1‑72 (MQ=32)
                    gACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATACCCtt   <  1:7309373/72‑1 (MQ=32)
                    gACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATACCCtt   >  2:1826836/1‑72 (MQ=32)
                    gACTGTACTGCACCAATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATACACtt   >  2:5879544/1‑72 (MQ=255)
                     aCTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATACCCttt  <  1:5357665/72‑1 (MQ=31)
                     aCTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATACCCttt  >  2:6022570/1‑72 (MQ=31)
                     aCTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATACCCttt  >  1:3752550/1‑72 (MQ=31)
                     aCTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATACCCttt  <  1:6738718/72‑1 (MQ=31)
                     aCTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATACCCttt  >  1:1245039/1‑72 (MQ=31)
                                                                       |                     
CAGGTCGAAATCTAACGCCAGACTGTACTGCACCCATTTTGTTGGACGATGAAATGGAATAGCCCCTAATATGTCAAAGCCAAAATACCCTTT  >  NC_012967/3893531‑3893623

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 28 ≤ ATCG/ATCG < 35 ≤ ATCG/ATCG < 38 ≤ ATCG/ATCG < 40 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: