Predicted mutation
evidence seq id position mutation annotation gene description
RA NZ_CP009273 3,986,413 +C coding (1901/2547 nt) cyaA → class I adenylate cyclase

Read alignment evidence...
  seq id position ref new freq score (cons/poly) reads annotation genes product
*NZ_CP0092733,986,4111.C96.5% 422.7 / 3.6 115coding (1899/2547 nt)cyaAclass I adenylate cyclase
Reads supporting (aligned to +/- strand):  ref base . (2/2);  new base C (61/50);  total (63/52)
Fisher's exact test for biased strand distribution p-value = 1.00e+00
Kolmogorov-Smirnov test that lower quality scores support variant p-value = 1.00e+00

Only 100 of 118 total aligned reads displayed.

CTACAGCCCGTGTGAGATCCGCCATCTGGCGATTATCGTTAACCTGGAATATGACCCGACAGCGGCGTTCCGCAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCAAACCTGGGGGTTGTTCTTCGAACGCCTGAATGTATCGGTACAGAAACTGGAAAACGCCATCGAGTTTTATGGCGCGATTTCGCATAACAAACTGCACGGCCTGTCAGTGCAGGTTGAAACCAATC  >  NZ_CP009273/3986141‑3986688
                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ctACAGCCCGTGTGAGATCCGCCATCTGGCGATTATCGTTAACCTGGAATATGACCCGACAGCGGCGTTCCGCAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAg                                                                                                                                                                                                                                                                       >  2:1020777/1‑288 (MQ=255)
ctACAGCCCGTGTGAGATCCGCCATCTGGCGATTATCGTTAACCTGGAATATGACCCGACAGCGGCGTTCCGCAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGAGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACAGCCCAGATAGCGTGGagg                                                                                                                                                                                                                                                                       >  1:14023/1‑286 (MQ=255)
      cccGTGTGAGATCCGCCATCTGGCGATTATCGTTAACCTGGAATATGACCCGACAGCGGCGTTCCGCAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGACTCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGtct                                                                                                                                                                                                                                                                    >  1:1060902/1‑285 (MQ=255)
        cGTGTGAGATCCGCCATCTGGCGATTATCGTTAACCTGGAATATGACCCGACAGCGGCGTTCCGCAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGtt                                                                                                                                                                                                                                                              >  1:115568/1‑289 (MQ=255)
        cGTGTGAGATCCGCCATCTGGCGATTATCGTTAACCTGGAATATGACCCGACAGCGGCGTTCCGCAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGtt                                                                                                                                                                                                                                                              >  1:376649/1‑289 (MQ=255)
         gtgtGGGATCCGCCATCTGGCGATTATCGTTAACCTGGAATATGACCCGACAGCGGCGTTCCGCAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTta                                                                                                                                                                                                                                                             <  1:764745/289‑1 (MQ=255)
         gtgtGAGATCCGCCATCTGGCGATTATCGTTAACCTGGAATATGACCCGACAGCGGCGTTCCGCAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTCGGTAGCGTTCACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATCATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCGGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGGCTGCTGTta                                                                                                                                                                                                                                                             >  1:793598/1‑289 (MQ=255)
         gtgtGAGATCCGCCATCTGGCGATTATCGTTAACCTGGAATATGACCCGACAGCGGCGTTCCGCAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGCAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGCAGCCTTCTGTta                                                                                                                                                                                                                                                             >  1:294276/1‑289 (MQ=255)
         gtgtGAGATCCGCCATCTGGCGATTATCGTTAACCTGGAATATGACCCGACAGCGGCGTTCCGCAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGACAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGCTAGCGTGGAAGTCTTCTGTta                                                                                                                                                                                                                                                             >  1:326620/1‑289 (MQ=255)
         gtgtGAGATCCGCCATCTGGCGATTATCGTTAACCTGGAATATGACCCGACAGCGGCGTTCCGCAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAACATGCATCAGGACGCCCCACCCCCCAAATCGCGGGGAAGTCTTCTGTta                                                                                                                                                                                                                                                             >  2:161088/1‑289 (MQ=255)
           gtgAGATCCGCCATCTGGCGATTATCGTTAACCTGGAATATGACCCGACAGCGGCGTTCCGCAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTtata                                                                                                                                                                                                                                                           >  1:241684/1‑289 (MQ=255)
                    gCCATCTGGCGATTATCGTTAACCTGGAATATGACCCGACAGCGGCGTTCCGCAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCTAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCGCAGAGAGCGTGGAAGTCTGCTGTTATAGCCAGCAt                                                                                                                                                                                                                                                   >  2:651579/1‑288 (MQ=255)
                    gCCATCTGGCGATTATCGTTAACCTGGAATATGACCCGACAGCGGCGTTCCGCAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGccc                                                                                                                                                                                                                                                                                     <  1:1037942/254‑2 (MQ=255)
                    gCCATCTGGCGATTATCGTTAACCTGGAATATGACCCGACAGCGGCGTTCCGCAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGccc                                                                                                                                                                                                                                                                                     >  2:1037942/1‑253 (MQ=255)
                     ccATCTGGCGATTATCGTTAACCTGGAATATGACCCGACAGCGGCGTTCCGCAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGtctt                                                                                                                                                                                                                                                                   >  1:960738/1‑271 (MQ=255)
                     ccATCTGGCGATTATCGTTAACCTGGAATATGACCCGACAGCGGCGTTCCGAAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGtctt                                                                                                                                                                                                                                                                   <  2:960738/271‑1 (MQ=255)
                           ggCGATTATCGTTAACCTGGAATATGACCCGACAGCGGCGTTCCGCAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGcgcg                                                                                                                                                                                                                                            >  1:127200/1‑288 (MQ=255)
                              gATTATCGTTAACCTGGAATATGACCCGACAGCGGCGTTCCGCAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCt                                                                                                                                                                                                                                         <  2:241684/288‑1 (MQ=255)
                                          ccTGGAATATGACCCGACAGCGGCGTTCCGCAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTgg                                                                                                                                                                                                                                                                          >  2:132138/1‑243 (MQ=255)
                                          ccTGGAATATGACCCGACAGCGGCGTTCCGCAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTgg                                                                                                                                                                                                                                                                          <  1:132138/243‑1 (MQ=255)
                                                      cccGACAGCGGCGTTCCGCAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAAc                                                                                                                                                                                                                 <  2:863648/288‑1 (MQ=255)
                                                        cGACAGCGGCGTTCCGCAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTgg                                                                                                                                                                                                              >  1:20106/1‑289 (MQ=255)
                                                        cGACAGCGGCGTTCCGCAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTACAGCCAGCATCTGCGCGGCTTACTCCGTACTCGCGTGCAGCAACTgg                                                                                                                                                                                                              >  2:292647/1‑289 (MQ=255)
                                                         gACAGCGGCGTTCCGCAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGt                                                                                                                                                                                                             >  1:534748/1‑289 (MQ=255)
                                                              gggagTTCCGAAATCAGGTGTTGCATTTCTATTTCCGTAAGCTGGATGTGTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAAGTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCGACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCt                                                                                                                                                                                                         <  2:14023/284‑1 (MQ=255)
                                                               ggcgTTCCGCAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCt                                                                                                                                                                                                         <  2:146770/287‑1 (MQ=255)
                                                                gcgTTCCGCAATTAGGTGGTGCATGTTGATTTCCGTCAGCTGGATGTCTTCAGCTGTTGCAGGAATCAAAATTGTCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGAGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTTATAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGACGCACCGCGCAGTTATCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGa                                                                                                                                                                                                       <  2:949791/288‑1 (MQ=255)
                                                                gcgTTCCGCAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGa                                                                                                                                                                                                       <  1:1020777/288‑1 (MQ=255)
                                                                gcgTTCCGCAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGa                                                                                                                                                                                                       <  1:502302/288‑1 (MQ=255)
                                                                        cAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTgcg                                                                                                                                                                                                                                              >  2:490510/1‑241 (MQ=255)
                                                                        cAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTgcg                                                                                                                                                                                                                                              <  1:490510/241‑1 (MQ=255)
                                                                                tggtgCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTta                                                                                                                                                                                                                                                             <  1:864921/218‑1 (MQ=255)
                                                                                tggtgCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTta                                                                                                                                                                                                                                                             >  2:864921/1‑218 (MQ=255)
                                                                                tggtgCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGt                                                                                                                                                                                       <  2:534748/288‑1 (MQ=255)
                                                                                  gtgCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTAt                                                                                                                                                                                                 <  1:835283/276‑1 (MQ=255)
                                                                                  gtgCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTAt                                                                                                                                                                                                 >  2:835283/1‑276 (MQ=255)
                                                                                     cATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGACCGAAGTGCGTACGATCCACTTCCACGGCGAGCAATCCATGATCGAAGCCCGCAAACCTACTCTCGGCAAAATGCATCAGCATGCCCACCCGCCCAGATAGCGTGAACGTCGTTTGTTCTAGCCAGTCTCTGCCAGGCTTAACTCGTACTCGCGTTACGCAACTGGTCTCTGATTGCATGCAATTgactactta                                                                                                                                                                                  >  2:723669/1‑280 (MQ=255)
                                                                                         tCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCa                                                                                                                                                                             <  2:127200/289‑1 (MQ=255)
                                                                                         tCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCa                                                                                                                                                                             <  1:31503/289‑1 (MQ=255)
                                                                                           gATTTCCGTAAGCTTGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCAcc                                                                                                                                                                           <  1:267724/289‑1 (MQ=255)
                                                                                           gATTTCCGTAAGCTGGAGGTCTTCAGGTTTGGCGAGAAGCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGGGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGAGGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCAcc                                                                                                                                                                           <  2:326620/289‑1 (MQ=255)
                                                                                                   tAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGTACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGccc                                                                                                                                                                                                                                                                                     <  1:797424/175‑2 (MQ=255)
                                                                                                            tGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTTCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAACCCGGGct                                                                                                                                                          >  2:856589/1‑288 (MQ=255)
                                                                                                             gTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGGAGCGTGGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCGCTGAAAACTCTTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCAGCGCCCAGATAGCGTg                                                                                                                                                                                                                                                                           >  2:797424/1‑175 (MQ=255)
                                                                                                                ttCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAAc                                                                                                                                                                                                                 <  2:35026/230‑1 (MQ=255)
                                                                                                                ttCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAAc                                                                                                                                                                                                                 >  1:35026/1‑230 (MQ=255)
                                                                                                                        tGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAAATGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCa                                                                                                                                                                             >  1:357732/1‑258 (MQ=255)
                                                                                                                         ggCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGcc                                                                                                                                                                                                                                                        <  2:609417/182‑1 (MQ=255)
                                                                                                                         ggCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGcc                                                                                                                                                                                                                                                        >  1:609417/1‑182 (MQ=255)
                                                                                                                          gCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTta                                                                                                                                                                                                                                                             <  1:99902/176‑1 (MQ=255)
                                                                                                                          gCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTgc                                                                                                                                            >  2:670745/1‑289 (MQ=255)
                                                                                                                                cgcacaaTTGTCTGGTAGGTCGCGTGGACATGCTGTAGCGCAACTAGTGGAACGAAGGTCGAAAGCTCAAGTTCAACGGTGAGCAAGCGGTGATCGAAGCCGTGAAAACTATGCTCGGCAAAATGCATAAGGACGCGGCACGGCCCAGGTAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCGGCATCTGCGCGGCTTAATTCGGACTCGCGGGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTTAATGGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGttt                                                                                                                                      <  2:890856/284‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                aTCAAAATGGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGttt                                                                                                                                      <  1:651579/289‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                       ttGCCTGGTAGGTAGGGTTGACCTGGTGTACCGCAAACCGGGGAACGAGATGCGTACGCTGCCCTTCAACGGCGGGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTAGTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCa                                                                                                                               <  2:49045/289‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                         gCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCaa                                                                                                                              >  2:425509/1‑288 (MQ=255)
                                                                                                                                                      cGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCAAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCAAACTTGGGGgttgtt                                                                                                                >  1:917911/1‑289 (MQ=255)
                                                                                                                                                           aCCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCAAACCTGGGGGTTGTTCTTCg                                                                                                           >  1:649245/1‑289 (MQ=255)
                                                                                                                                                           aCCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCAAACCTGGGGGTTGTTCTTCg                                                                                                           >  1:659905/1‑289 (MQ=255)
                                                                                                                                                                  ttACCGCAAAGCGTGGAACGAAGTGCGTAAGCTGAACTTCAACGGCGAGGAATCGATGAGCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGAACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCAAACCTGGGGGTTGTTCTTCGAACGCCt                                                                                                    <  2:20106/288‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                                                        cAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCg                                                                                                                                                          <  1:453685/229‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                                                        cAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCg                                                                                                                                                          >  2:453685/1‑229 (MQ=255)
                                                                                                                                                                          aatagTGGAACGAAGTGCGGAAGCTGCACGTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCAAACCTGGGGGTTGTTCTTCGAACGCCTGAATGTAt                                                                                            <  1:177326/285‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                                                          aCTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCAAACCTGGGGGTTGTTCTTCGAACGCCTGAATGTAt                                                                                            <  1:856589/289‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                                                             cGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCt                                                                                                                                                                                                         <  1:883434/177‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                                                             cGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACACGCGTGCAGCAACTGGTTTCt                                                                                                                                                                                                         >  2:883434/1‑177 (MQ=255)
                                                                                                                                                                               tGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTgg                                                                                                                                                                                                                                                                          >  1:781381/1‑110 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                           cGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCAAACCTGGGGGTTGTTCTTCGAACGCCTGAATGTATCGGTACAGAAACTGGaa                                                                           >  2:362753/1‑289 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                            gTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCa                                                                                                                                                                             <  2:179551/190‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                            gTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCa                                                                                                                                                                             >  1:179551/1‑190 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                             tACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTATGAGTGTATTGTATTGCGTCTTTCCAGCACTCGCCAGGAAGCCGGCCGTTTCAAGGCGCTACCCGTTTCTGGTCAAACCTGGGGTGTGTTCTTCGTATGCCTGCATGTATCGGTACAGAAACTGGcaac                                                                         >  2:354125/1‑288 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                gCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTgcg                                                                                                                                                                                                                                              >  1:68101/1‑121 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                gCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTgcg                                                                                                                                                                                                                                              <  2:68101/121‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                  tGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCAcc                                                                                                                                                                           <  2:929551/186‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                   gCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCa                                                                                                                                                     >  2:605090/1‑207 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                   gCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCa                                                                                                                                                     <  1:605090/207‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                   gCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTc                                                                                                                                >  2:727014/1‑228 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                   gCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTc                                                                                                                                <  1:727014/228‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                   gCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCAAACCTGGGGGTTGTTCTTCGAACGCCTGAATGTATCGGTACAGAAACTGGAAAACGCCa                                                                    >  1:461853/1‑288 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                   gCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCAAACCTGGGGGTTGTTCTTCGAACGCCTGAATGTATCGGTACAGAAACTGGAAAACGCCa                                                                    >  1:818712/1‑288 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                     aCTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCAAACCTGGGGGTTGTTCTTCGAACGCCTGAATGTATCGGTACAGAAACTGGAAAACGCCATc                                                                  <  2:376649/288‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                                 aGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCa                                                                                                                               <  2:102217/215‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                                 aGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCa                                                                                                                               >  1:102217/1‑215 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                                 aGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCAAACCTGGGGGTTGTTCTTCGAACGCCTGAATGTATCGGTACAGAAACTGGAAAACGCCATCGAGTTTTATGgc                                                      >  1:146593/1‑288 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                                  gCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCAAACCTGGGGGTTGTTCTTCGAACGCCTGAATGTATCGGTACAGAAACTGGAAAACGCCATCGAGTTTTATGgcg                                                     <  1:887399/288‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                                             acGAAGCCCTGAAAGCGAGTCTCGGCCAAATGCATAAGGAAGCCCACCCGCCCAGTTAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATGGCCAGCATCTGCGCGGTTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGGGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCAAACCTGGGGGTTGTTCTTCGAACGCCTGAATGTATCGGTACAGAAACTGGAAAACGCCATCGAGTTTTATGGCGCGATTTCGCATa                                         <  2:1060902/288‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                                                aaGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCt                                                                                                                                                                                                         <  1:894722/126‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                                                aaGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCt                                                                                                                                                                                                         >  2:894722/1‑126 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                                                aaGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCAAACCt                                                                                                                          >  2:354428/1‑205 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                                                aaGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCAAACCt                                                                                                                          <  1:354428/205‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                                                   cccTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCAAACCTGGGGGTTGTTCTTCg                                                                                                           <  1:547887/217‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                                                   cccTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCAAACCTGGGGGTTGTTCTTCg                                                                                                           >  2:547887/1‑217 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                                                       gAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATAAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCAAACCTGGGGGTTGTTCTTCGAACGCCTGAATGTATCGGTACAGAAACTGGAAAACGCCATCGAGTTTTATGGCGCGATTTCGCATAACAAACTGCa                               <  1:1023526/289‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                                                        aaaaCTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCAAACCTGGGGGTTGTTCTTCGAACGCCTGAATGTATCGGTACAGAAACTGGAAAACGCCATCGAGTTTTATGGCGCGATTTCGCATAACAAACTGCAc                              >  2:333996/1‑289 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                                                          aaCTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCAAACCTGGGGGTTGTTCTTCGAACGCCTGAATGTATCGGTACAGAAACTGGAAAACGCCATCGAGTTTTATGGCGCGATTTCGCATAACAAACTGCACgg                            <  2:115568/289‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                                                               ttgtacgCAAAATGCCACAGGACGCCGGACCGCCCGGTGAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCAGCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCAAACCTGGGGGTTGTTCTTCGAACGCCTGAATGTATCGGTACAGAAACTGGAAAACGCCATCGAGTTTTATGGCGCGATTTCGCATAACAAACTGCACGGCCTGt                       <  2:649245/283‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                                                                    ggCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCAAACCTGGGGGTTGTTCTTCGAACGCCTGAATGTATCGGTACAGAAACTGGAAAACGCCATCGAGTTTTATGGCGCGATTTCGCATAACAAACTGCACGGCCTGt                       >  2:681703/1‑284 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                                                                    ggCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCAAACCTGGGGGTTGTTCTTCGAACGCCTGAATGTATCGGTACAGAAACTGGAAAACGCCATCGAGTTTTATGGCGCGATTTCGCATAACAAACTGCACGGCCTGt                       <  1:681703/284‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                                                                                cAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCAAACCTGGGGGTTGTTCTTCGAACGCCTGAATGTATCGGTACAGAAACTGGAAAACGCCATCGAGTTTTATGGCGCGATTTCGCATAACaa                                     >  1:113681/1‑258 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                                                                                cAGGACGCCGCACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCAAACCTGGGGGTTGTTCTTCGAACGCCTGAATGTATCGGTACAGAAACTGGAAAACGCCATCGAGTTTTATGGCGCGATTTCGCATAACaa                                     <  2:113681/258‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                                                                                     cgccgcACCGCCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCAAACCTGGGGGTTGTTCTTCGAACGCCTGAATGTATCGGTACAGAAACTGGAAAACGCCATCGAGTTTTATGGCGCGATTTCGCATAACAAACTGCACGGCCTGTCAGTGCAGGTTGAAACCAATc  >  1:1058577/1‑288 (MQ=255)
                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       
CTACAGCCCGTGTGAGATCCGCCATCTGGCGATTATCGTTAACCTGGAATATGACCCGACAGCGGCGTTCCGCAATCAGGTGGTGCATTTCGATTTCCGTAAGCTGGATGTCTTCAGCTTTGGCGAGAATCAAAATTGCCTGGTAGGTAGCGTTGACCTGCTGTACCGCAACTCGTGGAACGAAGTGCGTACGCTGCACTTCAACGGCGAGCAATCGATGATCGAAGCCCTGAAAACTATTCTCGGCAAAATGCATCAGGACGCCGCACCGCCAGATAGCGTGGAAGTCTTCTGTTATAGCCAGCATCTGCGCGGCTTAATTCGTACTCGCGTGCAGCAACTGGTTTCTGAGTGTATTGAATTGCGTCTTTCCAGCACCCGCCAGGAAACCGGGCGTTTCAAGGCGCTGCGCGTTTCTGGTCAAACCTGGGGGTTGTTCTTCGAACGCCTGAATGTATCGGTACAGAAACTGGAAAACGCCATCGAGTTTTATGGCGCGATTTCGCATAACAAACTGCACGGCCTGTCAGTGCAGGTTGAAACCAATC  >  NZ_CP009273/3986141‑3986688

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 9 ≤ ATCG/ATCG < 22 ≤ ATCG/ATCG < 36 ≤ ATCG/ATCG < 38 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: