Predicted mutation
evidence seq id position mutation annotation gene description
RA BX571857 323,733 C→A Q156K (CAA→AAA)  SAS0278 → conserved hypothetical protein

Read alignment evidence...
  seq id position ref new freq score (cons/poly) reads annotation genes product
*BX571857323,7330CA93.0% 417.1 / 12.7 115Q156K (CAA→AAA) SAS0278conserved hypothetical protein
Reads supporting (aligned to +/- strand):  ref base C (5/3);  new base A (61/45);  total (67/48)
Fisher's exact test for biased strand distribution p-value = 1.00e+00
Kolmogorov-Smirnov test that lower quality scores support variant p-value = 1.00e+00

Only 100 of 117 total aligned reads displayed.

TGATCAATTAGGCCGTGAAAACTATTATATGTATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGCAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCAAATGTACAACGAGATTGCGAATGAG  >  BX571857/323639‑323829
                                                                                              |                                                                                                
  aTCAATTAGGCCGTGAAAACTATTATATGTATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAata                                                                                              <  1:2558225/97‑1 (MQ=255)
   tCAATTAGGCCGTGAAAACTATTATATGTATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAatat                                                                                             >  1:1958020/1‑97 (MQ=255)
     aaTTAGGCCGTGAAAACTATTATATGTATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAatatat                                                                                           >  1:1499233/1‑97 (MQ=255)
       ttAGGCCGTGAAAACTATTATATGTATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTa                                                                                         <  2:757085/97‑1 (MQ=255)
       ttAGGCCGTGAAAACTATTATATGTATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTa                                                                                         >  1:2130840/1‑97 (MQ=255)
       ttAGGCCGTGAAAACTATTATATGTATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTa                                                                                         <  2:1432629/97‑1 (MQ=255)
       ttAGGCCGTGAAAACTATTATATGTATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTa                                                                                         <  2:2516034/97‑1 (MQ=255)
       ttAGGCCGTGAAAACTATTATATGTATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTa                                                                                         <  2:262287/97‑1 (MQ=255)
       ttAGGCCGTGAAAACTATTATATGGATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGACATGGAATACGACATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTa                                                                                         <  2:1320156/97‑1 (MQ=17)
         aGGCCGTGAAAACTATTATATGTATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTaaa                                                                                       >  1:1021857/1‑97 (MQ=255)
          ggCCGTGAAAACTATTGTATGTATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAag                                                                                      <  2:70969/97‑1 (MQ=255)
          ggCCGTGAAAACTATTATATGTATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAag                                                                                      <  2:2334234/97‑1 (MQ=255)
            ccGTGAAAACTATTATATGTATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAagag                                                                                    <  1:451204/97‑1 (MQ=255)
              gTGAAAACTATTATATGTATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATGGATAAAGTTAAAGAAGTAGAGAAATATATTAAAGAGCa                                                                                  >  2:1247695/1‑97 (MQ=14)
               tGAAAACTATTATATGTATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCaa                                                                                 <  2:1432046/97‑1 (MQ=255)
                gAAAACTATTATATGTATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAg                                                                                >  2:1684025/1‑97 (MQ=255)
                    aCTTTTATATGTATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATTGAATCCGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGa                                                                            <  1:1162595/97‑1 (MQ=14)
                    aCTATTATATGTATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGa                                                                            >  2:2465322/1‑97 (MQ=255)
                    aCTATTATATGTATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGa                                                                            >  2:224532/1‑97 (MQ=255)
                     cTATTATATGTATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGaa                                                                           <  2:2326238/97‑1 (MQ=255)
                      tattatATGTATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAg                                                                          <  2:1299088/97‑1 (MQ=255)
                      tattatATGTATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAg                                                                          >  2:1835475/1‑97 (MQ=255)
                       attatATGTATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGc                                                                         >  1:1390593/1‑97 (MQ=255)
                         tataTGTATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTg                                                                       <  2:1980493/97‑1 (MQ=255)
                          atatGTATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGa                                                                      >  2:1218699/1‑97 (MQ=255)
                            atGTATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAAc                                                                    >  2:410376/1‑97 (MQ=255)
                             tGTATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACt                                                                   >  2:2188772/1‑97 (MQ=255)
                             tGTATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACt                                                                   >  1:1084752/1‑97 (MQ=255)
                               tataAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACtat                                                                 >  1:140279/1‑97 (MQ=255)
                                   aaaaGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAggg                                                             >  1:1042097/1‑97 (MQ=255)
                                       gTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGa                                                         >  2:2511432/1‑97 (MQ=255)
                                        tttGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGAt                                                        >  2:2243845/1‑97 (MQ=255)
                                         ttGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGGTAAAGAAGTCGAGGAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATa                                                       >  2:68174/1‑97 (MQ=255)
                                          tGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATaa                                                      <  1:1005266/97‑1 (MQ=255)
                                          tGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATaa                                                      >  1:1576874/1‑97 (MQ=255)
                                          tGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATaa                                                      >  1:1329498/1‑97 (MQ=255)
                                           ggTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAAc                                                     <  2:1655418/97‑1 (MQ=255)
                                            gtgtTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACa                                                    >  1:1504884/1‑97 (MQ=255)
                                            gtgtTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACa                                                    >  1:2294984/1‑97 (MQ=255)
                                             tgtTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACAt                                                   <  1:1920659/97‑1 (MQ=255)
                                               ttttACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGa                                                 >  1:17305/1‑97 (MQ=255)
                                                 ttACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACt                                               >  2:97150/1‑97 (MQ=255)
                                                 ttACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACt                                               <  2:858208/97‑1 (MQ=255)
                                                  tACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACtt                                              <  1:2275590/97‑1 (MQ=255)
                                                  tACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACtt                                              >  1:1924836/1‑97 (MQ=255)
                                                     cAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCg                                           >  2:1161649/1‑97 (MQ=255)
                                                     cAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCg                                           >  1:499233/1‑97 (MQ=255)
                                                      aGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCga                                          <  1:1701619/97‑1 (MQ=255)
                                                       gAAATGGAATAAGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGTGCGATAACATGACTTTCgaa                                         <  1:1976951/97‑1 (MQ=11)
                                                        aaaTGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCgaag                                        <  2:1062549/97‑1 (MQ=255)
                                                        aaaTGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCgaag                                        >  2:2385894/1‑97 (MQ=255)
                                                           tGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGaaa                                     <  2:1222774/97‑1 (MQ=25)
                                                           tGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGaaa                                     >  2:626522/1‑97 (MQ=25)
                                                           tGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGaaa                                     <  2:1210632/97‑1 (MQ=21)
                                                           tGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGaaa                                     <  2:1210597/97‑1 (MQ=21)
                                                            ggAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGaaaa                                    <  2:2096354/97‑1 (MQ=18)
                                                             gAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGaaaaa                                   >  2:1818890/1‑97 (MQ=25)
                                                             gAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGaaaaa                                   >  2:2188935/1‑97 (MQ=25)
                                                             gAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGaaaaa                                   >  1:1364405/1‑97 (MQ=25)
                                                                tACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTa                                >  1:1980024/1‑97 (MQ=255)
                                                                tACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTa                                >  1:49656/1‑97 (MQ=255)
                                                                  cGAACTTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAg                              >  2:2031154/1‑97 (MQ=255)
                                                                    aaaTTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGCAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTc                            >  2:319979/1‑97 (MQ=38)
                                                                    aaaTTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTc                            >  2:537456/1‑97 (MQ=255)
                                                                     aaTTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGCAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCa                           <  2:2120296/97‑1 (MQ=39)
                                                                     aaTTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCa                           >  2:1112601/1‑97 (MQ=255)
                                                                       ttAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCaaa                         <  2:2004984/97‑1 (MQ=255)
                                                                       ttAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCaaa                         >  1:2306360/1‑97 (MQ=255)
                                                                       ttAATAAAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCaaa                         >  1:921068/1‑97 (MQ=255)
                                                                        taataaAGTTAAAGAAATCGAGCAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCAAAt                        >  1:2349993/1‑97 (MQ=37)
                                                                        taataaAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCAAAt                        >  1:1408465/1‑97 (MQ=255)
                                                                        taataaAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACATTCGAAGAAAAATTAAGTCaaaa                        >  1:1174624/1‑96 (MQ=255)
                                                                         aataaAGTTAAAGAAATCGAGCAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCAAATg                       >  2:1340126/1‑97 (MQ=37)
                                                                         aataaAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCAAATg                       >  2:1866701/1‑97 (MQ=255)
                                                                          ataaAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCAAATGt                      >  2:1112166/1‑97 (MQ=255)
                                                                           taaAGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCAAATGTa                     <  1:319979/97‑1 (MQ=255)
                                                                            aaaGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCAAATGTAc                    >  1:2059941/1‑97 (MQ=255)
                                                                            aaaGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCAAATGTAc                    >  2:2638487/1‑97 (MQ=255)
                                                                            aaaGTTAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGACAGATGAAGCTGAACTATAGGAGCGACAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGACACATGTAc                    >  1:736845/1‑97 (MQ=11)
                                                                                ttAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCAAATGTACAACg                >  1:1000608/1‑97 (MQ=255)
                                                                                 tAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCAAATGTACAACga               <  2:91981/97‑1 (MQ=255)
                                                                                 tAAAGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCAAATGTACAACga               >  2:859374/1‑97 (MQ=255)
                                                                                  aaaGAAATCGAGCAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCAAATGTACAACgag              <  1:110151/97‑1 (MQ=255)
                                                                                  aaaGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCAAATGTACAACgag              >  1:1540582/1‑97 (MQ=255)
                                                                                  aaaGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCAAATGTACAACgag              >  2:1810048/1‑97 (MQ=255)
                                                                                  aaaGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCAAATGTACAACgag              <  2:1647024/97‑1 (MQ=255)
                                                                                  aaaGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCAAATGTACAACgag              <  1:1487973/97‑1 (MQ=255)
                                                                                   aaGAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCAAATGTACAACgaga             <  2:2178940/97‑1 (MQ=255)
                                                                                     gAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCAAATGTACAACGAGAtt           >  2:2282626/1‑97 (MQ=255)
                                                                                     gAAATCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACATTCGAAGAAAAATTAAGTCAAAGGTACAACgagcat           >  2:1397026/1‑94 (MQ=14)
                                                                                      aaaTCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAACTTAAGTCAAATGTACAACGAGATTg          >  1:1046100/1‑97 (MQ=255)
                                                                                       aaTCGAGCAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCAAATGTACAACGAGATTGc         >  2:439100/1‑97 (MQ=255)
                                                                                       aaTCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCAAATGTACAACGAGATTGc         >  1:188765/1‑97 (MQ=255)
                                                                                        aTCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCAAATGTACAACGAGATTGCg        >  1:575449/1‑97 (MQ=255)
                                                                                        aTCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCAAATGTACAACGAGATTGCg        <  2:1152698/97‑1 (MQ=255)
                                                                                        aTCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCAAATGTACAACGAGATTGCg        <  1:2088546/97‑1 (MQ=255)
                                                                                         tCGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCAAATGTACAACGAGATTGCGa       <  2:1167030/97‑1 (MQ=255)
                                                                                          cGAGCAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAGTTAAGTCAAATGTACAACGAGATTGCGaa      >  2:441269/1‑97 (MQ=255)
                                                                                          cGAGAAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCAAATGTACAACGAGATTGCGaa      >  2:698080/1‑97 (MQ=255)
                                                                                              cAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAAGTAAGTCAAATGTACAACGAGATTGCGGATgag  >  2:832824/1‑97 (MQ=255)
                                                                                              |                                                                                                
TGATCAATTAGGCCGTGAAAACTATTATATGTATAAAAAGTTTGGTGTTTTACCAGAAATGGAATACGAAATTAATAAAGTTAAAGAAATCGAGCAATATATTAAAGAGCAAGATGAAGCTGAACTATAGGGGCGATAACATGACTTTCGAAGAAAAATTAAGTCAAATGTACAACGAGATTGCGAATGAG  >  BX571857/323639‑323829

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 12 ≤ ATCG/ATCG < 32 ≤ ATCG/ATCG < 41 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: