Predicted mutation
evidence seq id position mutation freq annotation gene description
RA BX571857 1,868,342 G→A 100% G129D (GGT→GAT)  SAS1720 → putative membrane protein

Read alignment evidence...
  seq id position ref new freq score (cons/poly) reads annotation genes product
*BX5718571,868,3420GA100.0% 857.6 / NA 186G129D (GGT→GAT) SAS1720putative membrane protein
Reads supporting (aligned to +/- strand):  ref base G (0/0);  new base A (68/118);  total (68/118)
Rejected as polymorphism: Frequency below/above cutoff threshold.
Rejected as polymorphism: Variant not supported by required number of reads on each strand.

Only 100 of 186 total aligned reads displayed.

TTCAGTTGAAACTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGGTAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATGTCTGCTAA  >  BX571857/1868247‑1868435
                                                                                               |                                                                                             
ttCAGTTGAAACTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATa                                                                                             <  2:1797489/98‑1 (MQ=255)
   aGTTGAAACTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAaag                                                                                          <  2:2641949/98‑1 (MQ=255)
    gTTGAAACTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAaaga                                                                                         <  1:2672507/98‑1 (MQ=255)
     ttGAAACTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAaagaa                                                                                        >  2:1961299/1‑98 (MQ=255)
     ttGAAACTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAaagaa                                                                                        >  2:272698/1‑98 (MQ=255)
     ttGAAACTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAaagaa                                                                                        <  2:1936741/98‑1 (MQ=255)
     ttGAAACTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAaagaa                                                                                        <  1:3255624/98‑1 (MQ=255)
     ttGAAACTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAaagaa                                                                                        <  1:1738966/98‑1 (MQ=255)
     ttGAAACTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAaagaa                                                                                        <  1:670734/98‑1 (MQ=255)
      tGAAACTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAaagaag                                                                                       >  2:2876274/1‑98 (MQ=255)
       gAAACTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGc                                                                                      <  2:17761/98‑1 (MQ=255)
        aaaCTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCg                                                                                     >  1:942740/1‑98 (MQ=255)
        aaaCTATGAAATCAGTTGGTCCATCTAACGCGACAACAAAGGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGATGCg                                                                                     <  2:2557518/98‑1 (MQ=255)
         aaCTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGt                                                                                    <  1:1452099/98‑1 (MQ=255)
          aCTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGtt                                                                                   >  2:890775/1‑98 (MQ=255)
          aCTATGAAATCAGTTCGTCCATCTATCGCGCACACAAATGCCAAAGGCATATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGtt                                                                                   >  2:1221588/1‑98 (MQ=255)
           cTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTa                                                                                  <  1:1501039/98‑1 (MQ=255)
           cTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTa                                                                                  <  1:3210248/98‑1 (MQ=255)
            tATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTaa                                                                                 >  2:285388/1‑98 (MQ=255)
              tGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACa                                                                               <  1:435803/98‑1 (MQ=255)
               gAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACaa                                                                              <  1:163632/98‑1 (MQ=255)
               gAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACaa                                                                              <  2:3325519/98‑1 (MQ=255)
                aaaTCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAAt                                                                             <  2:1235545/98‑1 (MQ=255)
                aaaTCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAAt                                                                             <  2:1804292/98‑1 (MQ=255)
                  aTCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTg                                                                           >  1:2867148/1‑98 (MQ=255)
                  aTCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTg                                                                           <  1:2235495/98‑1 (MQ=255)
                  aTCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTg                                                                           >  1:2533970/1‑98 (MQ=255)
                   tCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGa                                                                          >  2:2433499/1‑98 (MQ=255)
                    cAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGAt                                                                         >  1:690908/1‑98 (MQ=255)
                     aGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAACATAAAGAAGCGTTAACAATTGATa                                                                        <  2:3029200/98‑1 (MQ=255)
                      gTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAg                                                                       <  1:2790928/98‑1 (MQ=255)
                      gTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAg                                                                       <  1:3360697/98‑1 (MQ=255)
                      gTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAg                                                                       <  2:2073164/98‑1 (MQ=255)
                       ttGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGt                                                                      <  2:2608441/98‑1 (MQ=255)
                       ttGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGt                                                                      <  2:869384/98‑1 (MQ=255)
                       ttGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGt                                                                      >  1:1099129/1‑98 (MQ=255)
                        tGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGtt                                                                     >  2:2026485/1‑98 (MQ=255)
                           tCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTACAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCaa                                                                  >  2:2258746/1‑98 (MQ=255)
                           tCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCaa                                                                  >  1:2982740/1‑98 (MQ=255)
                             cATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATg                                                                >  2:3225231/1‑98 (MQ=255)
                                cTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGttt                                                             <  2:690877/98‑1 (MQ=255)
                                  aTCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATCGTTCAATGTTTaa                                                           >  2:501192/1‑98 (MQ=255)
                                  aTCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTaa                                                           <  1:2637919/98‑1 (MQ=255)
                                   tCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTaaa                                                          <  2:2728914/98‑1 (MQ=255)
                                   tCGCGACAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTaaa                                                          <  2:2784565/98‑1 (MQ=255)
                                    cgcgCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAAc                                                         >  2:2197169/1‑98 (MQ=255)
                                    cgcgCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAAc                                                         <  2:922093/98‑1 (MQ=255)
                                    cgcgCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAAc                                                         >  2:3125857/1‑98 (MQ=255)
                                     gcgcCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTAGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACt                                                        <  2:1295860/98‑1 (MQ=255)
                                      cgcCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTg                                                       <  1:419322/98‑1 (MQ=255)
                                        ccAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGaa                                                     <  1:821358/98‑1 (MQ=255)
                                        ccAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGaa                                                     <  1:409322/98‑1 (MQ=255)
                                        ccAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGaa                                                     >  1:197407/1‑98 (MQ=255)
                                        ccAACAAAAGCTAAAGGTACATTAGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGaa                                                     <  2:2586333/98‑1 (MQ=255)
                                          agcaaATGGTAACGGTACCTTTGTCGTTTGTGATGTGACGATTAACAACAAAGATTGCGCAGTGTTAACGTTTGATAGTTCAATGTTTATACTGAAAt                                                   <  2:3160066/96‑1 (MQ=255)
                                          aacaaATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAAt                                                   <  1:775904/98‑1 (MQ=255)
                                             aaaTGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTg                                                >  2:2288043/1‑98 (MQ=255)
                                              aaTGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTgg                                               <  2:649820/98‑1 (MQ=255)
                                               aTGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGt                                              >  2:815972/1‑98 (MQ=255)
                                                tGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTg                                             >  2:2735266/1‑98 (MQ=255)
                                                tGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTg                                             <  1:1755002/98‑1 (MQ=255)
                                                tGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTg                                             >  1:3129830/1‑98 (MQ=255)
                                                 gCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGa                                            >  1:2291166/1‑98 (MQ=255)
                                                  cTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGAt                                           >  1:2778480/1‑98 (MQ=255)
                                                    aaaGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATaa                                         <  2:1366892/98‑1 (MQ=255)
                                                    aaaGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATaa                                         >  1:930694/1‑98 (MQ=255)
                                                     aaGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATaaa                                        <  2:3045241/98‑1 (MQ=255)
                                                       ggTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAAc                                      <  2:2475914/98‑1 (MQ=255)
                                                       ggTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAAc                                      <  2:271405/98‑1 (MQ=255)
                                                        gTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACa                                     >  1:2335016/1‑98 (MQ=255)
                                                         tACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACAt                                    <  1:192288/98‑1 (MQ=255)
                                                         tACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACAt                                    <  1:1418153/98‑1 (MQ=255)
                                                            aTTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTg                                 <  2:3065032/98‑1 (MQ=255)
                                                              ttGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAATCTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGaa                               >  2:1813099/1‑98 (MQ=255)
                                                               tGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAg                              >  2:3201191/1‑98 (MQ=255)
                                                                gTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGc                             <  2:690336/98‑1 (MQ=255)
                                                                  cGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGGAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAg                           <  2:1459516/98‑1 (MQ=255)
                                                                     tGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGata                        <  2:1444431/98‑1 (MQ=255)
                                                                        tGATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGataata                     <  1:825632/98‑1 (MQ=255)
                                                                         gATGTGACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATAc                    <  2:1147231/98‑1 (MQ=255)
                                                                           tgtgACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAg                  >  1:2026799/1‑98 (MQ=255)
                                                                            gtgACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAgg                 <  2:2492277/98‑1 (MQ=255)
                                                                             tgACGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGc                <  1:1536511/98‑1 (MQ=255)
                                                                               aCGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTc              <  2:1604352/98‑1 (MQ=255)
                                                                                cGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCa             <  1:3013365/98‑1 (MQ=255)
                                                                                cGATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCa             <  1:2441599/98‑1 (MQ=255)
                                                                                 gATTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCaa            >  2:1550885/1‑98 (MQ=255)
                                                                                  aTTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAAt           <  1:1182120/98‑1 (MQ=255)
                                                                                  aTTAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAAt           <  1:2496781/98‑1 (MQ=255)
                                                                                   ttAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATg          <  2:1508389/98‑1 (MQ=255)
                                                                                    tAAAAACAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATGt         <  1:2931699/98‑1 (MQ=255)
                                                                                     aaaaaCAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATGTc        >  2:456304/1‑98 (MQ=255)
                                                                                       aaaCAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATGTCTg      >  1:1374541/1‑98 (MQ=255)
                                                                                       aaaCAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATGTCTg      >  2:1725626/1‑98 (MQ=255)
                                                                                       aaaCAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATGTCTg      >  2:3151045/1‑98 (MQ=255)
                                                                                        aaCAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATGTCTGc     >  1:1538712/1‑98 (MQ=255)
                                                                                        aaCAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATGTCCGc     >  1:1104838/1‑98 (MQ=255)
                                                                                         aCAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATGTCTGCt    >  2:555732/1‑98 (MQ=255)
                                                                                          cAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATGTCTGCTa   <  1:1863040/98‑1 (MQ=255)
                                                                                          cAAAGATAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATGTCTGCTa   <  2:618434/98‑1 (MQ=255)
                                                                                               |                                                                                             
TTCAGTTGAAACTATGAAATCAGTTGGTCCATCTATCGCGCCAACAAATGCTAAAGGTACATTTGTCGTTGCTGATGTGACGATTAAAAACAAAGGTAAAGAAGCGTTAACAATTGATAGTTCAATGTTTAAACTGAAATCTGGTGATAAAACATTTGAAGCAGATAATACAGGCTCAATGTCTGCTAA  >  BX571857/1868247‑1868435

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 22 ≤ ATCG/ATCG < 32 ≤ ATCG/ATCG < 41 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: