Predicted mutation
evidence seq id position mutation freq annotation gene description
RA BX571857 10,884 G→A 64.7% intergenic (‑299/‑9) SAS0007 ← / → SAS0008 conserved hypothetical protein/putative histidine ammonia‑lyase

Read alignment evidence...
  seq id position ref new freq score (cons/poly) reads annotation genes product
*BX57185710,8840GA64.7% 195.3 / 175.2 136intergenic (‑299/‑9)SAS0007/SAS0008conserved hypothetical protein/putative histidine ammonia‑lyase
Reads supporting (aligned to +/- strand):  ref base G (32/16);  new base A (57/31);  total (89/47)
Fisher's exact test for biased strand distribution p-value = 8.53e-01
Kolmogorov-Smirnov test that lower quality scores support variant p-value = 9.68e-01

Only 100 of 140 total aligned reads displayed.

ATAGGTTATAAATGTACGTAAAACCATTGTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGGTAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTACAACAACAATCAAAGATTGAAATTATTGAT  >  BX571857/10794‑10979
                                                                                          |                                                                                               
ataGGTTATAAATGTACGTAAACCCATTGTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGGTAACat                                                                                           >  2:414568/1‑97 (MQ=255)
 taGGTTATAAATGTACGTAAAACCATTGTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGGTAACata                                                                                          >  1:517679/1‑97 (MQ=255)
  aGGTTATAAATGTACGTAAAACCATTGTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACatat                                                                                         >  1:669299/1‑97 (MQ=255)
   ggTTATAAATGTACGTAAAACCATTGTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACatata                                                                                        >  2:1019146/1‑97 (MQ=255)
   ggTTATAAATGTACGTAAAACCATTGTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACatata                                                                                        >  2:1492730/1‑97 (MQ=255)
    gTTATAAATGTACGTAAAACCATTGTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACatatat                                                                                       <  2:775638/97‑1 (MQ=255)
     ttATAAATGTACGTAAAACCATTGTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATg                                                                                      >  2:559299/1‑97 (MQ=255)
      tataAATGTACGTAAAACCATTGTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGa                                                                                     <  2:690395/97‑1 (MQ=255)
       ataAATGTACGTAAAACCATTGTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGAc                                                                                    <  1:1359527/97‑1 (MQ=255)
       ataAATGTACGTAAAACCATTGTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGAc                                                                                    <  2:1790145/97‑1 (MQ=255)
         aaaTGTACGTCAAACCACTGTTTCAATCAAAATGAAAACGTATACTTCAAGCAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATCACATATCTGAcgt                                                                                  >  2:1535968/1‑95 (MQ=255)
          aaTGTACGTAAAACCATTGTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGGTAACATATATGACttt                                                                                 <  2:2094179/97‑1 (MQ=255)
           aTGTACGTAAAACCATTGTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGGTAACATATATGACTTta                                                                                <  2:1205431/97‑1 (MQ=255)
           aTGTACGTAAAACCATTGTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTta                                                                                <  1:664362/97‑1 (MQ=255)
            tGTACGTAAAACCATTGTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTtat                                                                               >  1:508170/1‑97 (MQ=255)
            tGTACGTAAAACCATTGTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTtat                                                                               >  1:2035841/1‑97 (MQ=255)
            tGTACGTAAAACCATTGTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTtat                                                                               >  1:1159456/1‑97 (MQ=255)
                cGTAAAACCATTGTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGGTAACATATATGACTTTATAttt                                                                           >  1:1936139/1‑97 (MQ=255)
                    aaaCCATTGTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGGTAACATATATGACTTTATATTTAGAt                                                                       <  1:555937/97‑1 (MQ=255)
                    aaaCCATTGTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGGTAACATATATGACTTTATATTTAGAt                                                                       >  1:1905645/1‑97 (MQ=255)
                    aaaCCATTGTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGAt                                                                       >  2:1639059/1‑97 (MQ=255)
                    aaaCCATTGTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGAt                                                                       <  2:874686/97‑1 (MQ=255)
                       ccATTGTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAAAAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGt                                                                    >  2:374042/1‑97 (MQ=255)
                        cATTGTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACTAGGGGATAACATATATGACTTTCTATTTCGATGGTg                                                                   >  1:1662534/1‑97 (MQ=255)
                        cATTGTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTg                                                                   >  2:497340/1‑97 (MQ=255)
                        cATTGTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTCACTTAATATAAACAAGGGGGTAACATATATGCATTTATATTTAGATGGTg                                                                   >  2:1602180/1‑97 (MQ=255)
                         aTTGTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGa                                                                  <  2:75461/97‑1 (MQ=255)
                         aTTGTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGa                                                                  >  1:811553/1‑97 (MQ=255)
                            gTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAac                                                               <  1:1470110/97‑1 (MQ=255)
                            gTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAac                                                               >  1:1280922/1‑97 (MQ=255)
                            gTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTCATATTTAGATGGTGAAac                                                               >  2:118120/1‑97 (MQ=255)
                               tCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACt                                                            <  1:1004831/97‑1 (MQ=255)
                                 aaTAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTaa                                                          >  1:1023431/1‑97 (MQ=255)
                                  aTAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAAc                                                         <  1:1459992/97‑1 (MQ=255)
                                   aaaaaaTGAAAACGTATACTTCAAGAAGAATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACa                                                        <  1:839076/96‑1 (MQ=255)
                                    aaaaaTGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGGTAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACaa                                                       >  1:124006/1‑97 (MQ=255)
                                    aaaaaTGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACaa                                                       <  1:432398/97‑1 (MQ=255)
                                      aaaTGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGGTAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAAtt                                                     <  1:1524648/97‑1 (MQ=255)
                                          gAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAgg                                                 >  1:549188/1‑97 (MQ=255)
                                          gAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAgg                                                 >  1:549207/1‑97 (MQ=255)
                                          gAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAgg                                                 >  1:1531537/1‑97 (MQ=255)
                                           aaaaCGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGGTAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGa                                                <  1:575813/97‑1 (MQ=255)
                                           aaaaCGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGa                                                >  1:786204/1‑97 (MQ=255)
                                            aaaCGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGat                                               <  2:2114049/97‑1 (MQ=255)
                                                gTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTa                                           >  1:1538709/1‑97 (MQ=255)
                                                gTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTa                                           <  1:1949930/97‑1 (MQ=255)
                                                 tataCTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGGTAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTaa                                          >  1:1435475/1‑97 (MQ=255)
                                                 tataCTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTaa                                          >  1:730678/1‑97 (MQ=255)
                                                  ataCTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGGTAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTaaa                                         <  1:1331608/97‑1 (MQ=255)
                                                    aCTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGGTAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATc                                       >  1:1425924/1‑97 (MQ=255)
                                                    aCTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATc                                       >  1:2092742/1‑97 (MQ=255)
                                                    aCTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATc                                       <  1:1873025/97‑1 (MQ=255)
                                                     caataagaatGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCa                                      >  2:786706/5‑97 (MQ=255)
                                                     cTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGGTAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCa                                      <  1:1826829/97‑1 (MQ=255)
                                                     cTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCa                                      >  1:1032728/1‑97 (MQ=255)
                                                      ttaaagaagGATGGGTTACTTAATATAGACGAGGGGGTAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCAt                                     <  1:1156951/94‑1 (MQ=255)
                                                      ttCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCAt                                     >  1:1103015/1‑97 (MQ=255)
                                                      ttCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCAt                                     >  2:797864/1‑97 (MQ=255)
                                                       tCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGGTAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCAtt                                    >  2:512613/1‑97 (MQ=255)
                                                       tCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCagt                                    <  2:354127/97‑3 (MQ=255)
                                                       tCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCAtt                                    >  2:1372252/1‑97 (MQ=255)
                                                           gaagGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTa                                >  2:1209361/1‑97 (MQ=255)
                                                            aagGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGGTAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTac                               >  2:651906/1‑97 (MQ=255)
                                                            aagGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAAATGAGGATATTAAATCATTTTTac                               >  2:1111266/1‑97 (MQ=255)
                                                             agGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGGTAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTaca                              >  1:2118178/1‑97 (MQ=255)
                                                               gATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGGTAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTacaac                            >  1:443303/1‑97 (MQ=255)
                                                               gATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTacaac                            >  1:1474133/1‑97 (MQ=255)
                                                               gATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTacaac                            >  2:1980645/1‑97 (MQ=255)
                                                                  gggTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTacaacaac                         <  2:1192524/97‑1 (MQ=255)
                                                                  gggTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTacaacaac                         >  1:1141259/1‑97 (MQ=255)
                                                                   ggTTACTTAATATAAACAAGGGGGTAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTacaacaaca                        >  1:2045870/1‑97 (MQ=255)
                                                                    gTTACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTAcaacaacaa                       <  1:1633414/97‑1 (MQ=255)
                                                                      tACTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTACAACAACAATc                     <  2:418032/97‑1 (MQ=255)
                                                                       aCTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTACAACAACAATCa                    >  1:1625442/1‑97 (MQ=255)
                                                                       aCTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTACAACAACAATCa                    <  1:812234/97‑1 (MQ=255)
                                                                        cTTAATATAAACAAGGGGGTAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTACAACAACAATCaa                   <  2:2131114/97‑1 (MQ=255)
                                                                        cTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTACAACAACAATCaa                   >  2:328857/1‑97 (MQ=255)
                                                                        cTTAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTACAACAACAATCaa                   >  2:329068/1‑97 (MQ=255)
                                                                         ttAATATAAACAAGGGGGTAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTACAACAACAATCaaa                  <  2:1878696/97‑1 (MQ=255)
                                                                         ttAATATAAACAAGGGGGTAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTACAACAACAATCaaa                  >  2:705361/1‑97 (MQ=255)
                                                                         ttAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTACAACAACAATCaaa                  <  2:382554/97‑1 (MQ=255)
                                                                          tAATATAAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTACAACAACAATCAAAg                 <  2:1171846/97‑1 (MQ=255)
                                                                           aaTATAAACAAGGGGGTAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTACAACAACAATCAAAGa                >  1:203430/1‑97 (MQ=255)
                                                                            atatAAACAAGGGGGTAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTACAACAACAATCAAAGAt               >  2:164105/1‑97 (MQ=255)
                                                                              ataAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTACAACAACAATCAAAGATTg             >  2:900541/1‑97 (MQ=255)
                                                                              ataAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTACAACAACAATCAAAGATTg             >  2:1693206/1‑97 (MQ=255)
                                                                               taAACAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTACAACAACAATCAAAGATTGa            >  1:1182413/1‑97 (MQ=255)
                                                                                 aaCAAGGGGGTAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTACAACAACAATCAAAGATTGaaa          >  1:1657667/1‑97 (MQ=255)
                                                                                   cAAGGGGGTAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTACAACAACAATCAAAGATTGAAatt        <  2:517719/97‑1 (MQ=255)
                                                                                   cAAGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTACAACAACAATCAAAGATTGAAatt        >  2:496132/1‑97 (MQ=255)
                                                                                    aaGGGGGTAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTACAACAACAATCAAAGATTGAAatta       <  1:791349/97‑1 (MQ=255)
                                                                                    aaGGGGGTAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTACAACAACAATCAAAGATTGAAagta       >  2:1951600/1‑97 (MQ=255)
                                                                                    aaGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTACAACAACAATCAAAGATTGAAatta       <  1:819472/97‑1 (MQ=255)
                                                                                     aGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTACAACAACAATCAAAGATTGAAattat      >  1:604256/1‑97 (MQ=255)
                                                                                     aGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTACAACAACAATCAAAGATTGAAattat      >  1:1358049/1‑97 (MQ=255)
                                                                                     aGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTACAACAACAATCAAAGATTGAAattat      <  2:188099/97‑1 (MQ=255)
                                                                                     aGGGGATAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTACAACAACAATCAAAGATTGAAattat      >  1:377621/1‑97 (MQ=255)
                                                                                      ggggaTAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTACAACAACAATCAAAGATTGAAattatt     <  2:777303/97‑1 (MQ=255)
                                                                                       gggaTAACATATCTGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTACAACAACAATCAAAGATTGAAATTATtg    >  2:1693681/1‑97 (MQ=255)
                                                                                       gggaTAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAACCACAAACCATTGCGGAAATTAAATCATTTTTACAACAACAATCAAAGCTTGAAATTAAtg    >  2:1495297/1‑97 (MQ=255)
                                                                                          |                                                                                               
ATAGGTTATAAATGTACGTAAAACCATTGTTTCAATAAAAATGAAAACGTATACTTCAAGAAGGATGGGTTACTTAATATAAACAAGGGGGTAACATATATGACTTTATATTTAGATGGTGAAACACTAACAATTGAGGATATTAAATCATTTTTACAACAACAATCAAAGATTGAAATTATTGAT  >  BX571857/10794‑10979

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 22 ≤ ATCG/ATCG < 32 ≤ ATCG/ATCG < 41 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: