Predicted mutation
evidence seq id position mutation annotation gene description
MC JC NC_000913 257,908 Δ776 bp [crl] [crl]

Missing coverage evidence...
   seq id start end size ←reads reads→ gene description
* * ÷ NC_000913 257908–258676 258683 8–776 513 [0] [0] 509 [crl] [crl]

New junction evidence
  seq id position reads (cov) reads (cov) score skew freq annotation gene product
* ? NC_000913 = 2579070 (0.000)479 (1.100) 221/284 0.0 100% intergenic (+8/‑769) crl/crl pseudogene, sigma factor‑binding protein, RNA polymerase holoenzyme formation stimulator;regulator; Surface structures; transcriptional regulator of cryptic csgA gene for curli surface fibers/pseudogene, sigma factor‑binding protein, RNA polymerase holoenzyme formation stimulator;regulator; Surface structures; transcriptional regulator of cryptic csgA gene for curli surface fibers
?NC_000913 258684 = 0 (0.000)pseudogene (9/331 nt) crl pseudogene, sigma factor‑binding protein, RNA polymerase holoenzyme formation stimulator;regulator; Surface structures; transcriptional regulator of cryptic csgA gene for curli surface fibers

Only 100 of 537 total aligned reads displayed.

GATCGAAAAACGCTTGTGTTAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTA‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  >  NC_000913/257750‑257907
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑tgaaggtaAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTTACCAGTTTGGTCTGTTCG  >  NC_000913/258684‑258833
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 ATCGAAAAACGCTTGTGTTAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTG                                                                                                                                                              <  1:583921/151‑1
     AAAAACGCTTGTGTTAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGG                                                                                                                                                          >  6:958394/1‑151
        AACGCTTGTGTTAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTA                                                                                                                                                        >  8:157505/1‑150
          CGCTTGTGTTAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGT                                                                                                                                                     <  8:691711/151‑1
           GCTTGTGTTAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTG                                                                                                                                                    <  3:887421/151‑1
            CTTGTGTTAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACAACCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCACTATATTCGTGAAGGTAAGTGC                                                                                                                                                   >  5:758725/1‑151
               GTGTTAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAA                                                                                                                                                 >  6:361234/1‑150
                 GTTAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAG                                                                                                                                               <  7:1796624/150‑1
                   TAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGAT                                                                                                                                             <  3:1528770/150‑1
                     AAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAAT                                                                                                                                          <  3:736464/151‑1
                       AATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCG                                                                                                                                        >  3:196134/1‑151
                       AATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCG                                                                                                                                        >  7:1121617/1‑151
                       AATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCG                                                                                                                                        >  6:1230451/1‑151
                        ATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACCCCCGAACAGCAGATTGAGCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGAAAATCG                                                                                                                                        >  1:995817/1‑150
                        ATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCG                                                                                                                                        >  3:632409/1‑150
                            GCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCT                                                                                                                                   >  5:661488/1‑151
                              TAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTT                                                                                                                                 >  1:1748106/1‑151
                               AAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATTACTTTACCGAGTCGACACCCGAAGAGCAGAATGATCAAAAAATATACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAATGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTT                                                                                                                                 <  2:812588/150‑1
                               AAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTT                                                                                                                                <  2:1771200/151‑1
                               AAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTT                                                                                                                                 <  2:649646/150‑1
                                    TTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGAT                                                                                                                           >  8:532376/1‑151
                                     TGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAACTTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATT                                                                                                                          >  7:1417462/1‑151
                                         AATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCT                                                                                                                      <  4:1832146/151‑1
                                         AATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTG                                                                                                                     <  8:1489652/151‑1
                                          ATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTG                                                                                                                     >  4:488235/1‑151
                                          ATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACAGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAAACGATTCTTTTTCGATTGTCTG                                                                                                                     >  5:1659928/1‑151
                                          ATTTGGTAAAACAGTTCCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTAACGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTG                                                                                                                     <  6:1300242/151‑1
                                            TTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGG                                                                                                                    <  3:1661614/150‑1
                                             TGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAACGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGC                                                                                                                   <  3:1419725/150‑1
                                              GGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGTGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTG                                                                                                                 <  6:1025116/151‑1
                                                 AAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTAT                                                                                                              >  6:747525/1‑151
                                                 AAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTA                                                                                                               <  4:1060220/150‑1
                                                   AACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGC                                                                                                            >  8:174157/1‑151
                                                   AACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCACGTATATTCGTGAAGGTAAGTGAAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGC                                                                                                            >  2:547462/1‑151
                                                    ACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCG                                                                                                           >  2:1141395/1‑151
                                                      AGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTC                                                                                                         >  6:607057/1‑151
                                                          cCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAAC                                                                                                      <  4:685015/149‑1
                                                          GCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTAGCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCTCTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTGTGGCTGTATGCGTCAAC                                                                                                      <  2:1486460/150‑1
                                                          GCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACG                                                                                                     >  8:242404/1‑151
                                                           CATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGT                                                                                                    >  3:975423/1‑151
                                                           CATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGT                                                                                                    >  6:1182563/1‑151
                                                               ACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAA                                                                                                 >  7:371649/1‑150
                                                               ACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAA                                                                                                 >  8:400496/1‑150
                                                                CAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAAC                                                                                               <  7:1482546/151‑1
                                                                 AACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACC                                                                                              >  4:1322636/1‑151
                                                                 AACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACC                                                                                              <  7:1625861/151‑1
                                                                 AACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACC                                                                                              >  7:944422/1‑151
                                                                    AGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGC                                                                                           >  6:888276/1‑151
                                                                     GGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGC                                                                                           >  7:525140/1‑150
                                                                      GAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGACTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCAC                                                                                         >  4:1465901/1‑151
                                                                       AGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACC                                                                                        <  2:188879/151‑1
                                                                             CAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGT                                                                                  <  7:599953/151‑1
                                                                              AATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTG                                                                                 >  1:49532/1‑151
                                                                                    GTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGA                                                                            >  4:975211/1‑150
                                                                                     TTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTAACGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAAT                                                                          >  3:1059448/1‑151
                                                                                       ACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTC                                                                        >  1:684823/1‑151
                                                                                           AGTGGAAACACGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCAATAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGG                                                                    <  5:374025/151‑1
                                                                                            ggGGACACCCGAAGCGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGG                                                                   <  1:1689166/149‑1
                                                                                            GTGGACACCCGAATAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGG                                                                   <  2:1613045/151‑1
                                                                                              GGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGC                                                                  <  8:1223107/150‑1
                                                                                                 CACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGT                                                              <  4:533078/151‑1
                                                                                                 CACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGT                                                              >  7:852680/1‑151
                                                                                                    CCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGA                                                           <  4:751980/151‑1
                                                                                                     CGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGGTGGTGGAT                                                          >  5:90475/1‑151
                                                                                                      GAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATG                                                         <  3:458078/151‑1
                                                                                                               ATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGA                                                 >  5:1232149/1‑150
                                                                                                                  GATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCG                                             >  1:1472017/1‑151
                                                                                                                     CAAAAAATTTACCGCACTAGGGCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCA                                           <  2:1331553/150‑1
                                                                                                                     CAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCA                                           <  5:501590/150‑1
                                                                                                                     CAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCA                                           <  1:352689/150‑1
                                                                                                                       AAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGG                                         >  5:138265/1‑150
                                                                                                                          AATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATC                                     <  3:372491/151‑1
                                                                                                                           ATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCC                                    >  7:1313353/1‑151
                                                                                                                           ATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCC                                    <  7:703996/151‑1
                                                                                                                           ATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCC                                    >  1:1067765/1‑151
                                                                                                                             TTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCG                                  >  5:1115125/1‑151
                                                                                                                              TACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGT                                 >  8:1076139/1‑151
                                                                                                                               ACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTT                                >  3:1189622/1‑151
                                                                                                                               ACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGT                                 <  4:842438/150‑1
                                                                                                                                CCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTT                               <  3:322494/151‑1
                                                                                                                                  GCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTA                             <  3:159003/151‑1
                                                                                                                                       AGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTAC                        <  3:533675/151‑1
                                                                                                                                        GGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACA                       <  4:157874/151‑1
                                                                                                                                         GCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAG                      <  7:638981/151‑1
                                                                                                                                            CGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTT                    >  8:186521/1‑150
                                                                                                                                             GTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTTAC                  >  8:893633/1‑151
                                                                                                                                             GTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTTAC                  >  1:1198403/1‑151
                                                                                                                                             GTATATTCGTGAAGGTAACTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTCTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGAGAATTCTGGCGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTTAC                  >  6:1748988/1‑151
                                                                                                                                               ATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTTACCA                <  6:1377188/151‑1
                                                                                                                                               ATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTTACC                 >  1:807673/1‑150
                                                                                                                                               ATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTTACC                 <  1:1020940/150‑1
                                                                                                                                                 ATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTTACCAGT              >  6:215642/1‑151
                                                                                                                                                 ATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTTACCAGT              >  4:395373/1‑151
                                                                                                                                                 ATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTTACCAG               <  1:895287/150‑1
                                                                                                                                                  TTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTTACCAGTT             >  8:759668/1‑151
                                                                                                                                                    CGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCTTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTTACCAGTTTG           <  5:1776259/151‑1
                                                                                                                                                      TGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTTACCAGTTTGGT         >  3:1291671/1‑151
                                                                                                                                                          GGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTTACCAGTTTGGTCTGT     >  4:269638/1‑151
                                                                                                                                                          GGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTTACCAGTTTGGTCTGT     >  4:1723969/1‑151
                                                                                                                                                           GTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTTACCAGTTTGGTCTGTT    <  6:1544097/151‑1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
GATCGAAAAACGCTTGTGTTAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTA‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  >  NC_000913/257750‑257907
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑tgaaggtaAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTTACCAGTTTGGTCTGTTCG  >  NC_000913/258684‑258833

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 14 ≤ ATCG/ATCG < 27 ≤ ATCG/ATCG < 36 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: 
Reads not counted as support for junction
read_name Not counted due to insufficient overlap past the breakpoint.
read_name Not counted due to not crossing MOB target site duplication.