Predicted mutation
evidence seq id position mutation annotation gene description
JC JC NC_000913 1,907,448 IS5 (–) +4 bp coding (141‑144/144 nt) yobF ← DUF2527 family heat‑induced protein

New junction evidence
  seq id position reads (cov) reads (cov) score skew freq annotation gene product
* ? NC_000913 1907448 =2 (0.000)538 (1.210) 221/292 0.0 99.6% coding (144/144 nt) yobF DUF2527 family heat‑induced protein
?NC_000913 = 2290113 NA (NA)noncoding (1/1195 nt) IS5 repeat region
* ? NC_000913 = 19074512 (0.000)573 (1.250) 229/300 0.0 99.6% coding (141/144 nt) yobF DUF2527 family heat‑induced protein
?NC_000913 2101749 = NA (NA)noncoding (1195/1195 nt) IS5 repeat region

Only 100 of 677 total aligned reads displayed.

TGTTTATGTGTGGCATTTTCAGTAAAGAAGTCCTGAGTAAACACGTTGACGTTGAATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAggaa‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  <  NC_000913/1907596‑1907448
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑GGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCGCATGGA  <  NC_000913/2290113‑2289960
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 GTTTATGTGTGGCATTTTCAGTAAAGAAGTCCTGAGTAAACACGTTGACGTTGAATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGA                                                                                                                                                         <  1:1027300/151‑1
    TATGTGTGGCATTTTCAGTAAAGAAGTCCTGAGTAAACACGTTGACGTTGAATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAG                                                                                                                                                       <  6:325820/150‑1
       GTGTGGCATTTTCAGTAAAGAAGTCCTGAGTAAACACGTTGACGTTGAATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTGTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTG                                                                                                                                                    <  3:771445/150‑1
           GGCATTTTCAGTAAAGAAGTCCTGAGTAAACACGTTGACGTTGAATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAA                                                                                                                                                <  5:831946/150‑1
           GGCATTTTCACTAAAGAAGTCCTGAGTAAACACGTTCACGTTGAATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGCTGCCTCAAGAAGTAATCTGTCAGTAATATCTATGTTATCCCTCCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCCAAC                                                                                                                                               >  2:1822324/1‑151
               TTTTCAGTAAAGCAGTCCTGAGTAAACACGTTGACGTTGAATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGATCAAGT                                                                                                                                           >  2:1714850/1‑151
                 TTCAGTAAAGAAGTCCTGAGTAAACACGTTGACGTTGAATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCC                                                                                                                                         >  7:1636757/1‑151
                  TCAGTAAAGAAGTCCTGAGTAAACACGTTGACGTTGAATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCC                                                                                                                                        >  8:1116728/1‑151
                  TCAGTAAAGAAGTCCTGAGTAAACACGTTGACGTTGAATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCC                                                                                                                                         <  7:1505878/150‑1
                   CAGTAAAGAAGTCCTGAGTAAACACGTTGACGTTGAATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCT                                                                                                                                       >  1:310630/1‑151
                   CAGTAAAGAAGTCCTGAGTAAACACGTTGACGTTGAATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCC                                                                                                                                        <  8:1037498/150‑1
                    AGTAAAGAAGTCCTGAGTAAACACGTTGACGTTGAATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTG                                                                                                                                      >  1:1198824/1‑151
                     GTAAAGAAGTCCTGAGTAAACACGTTGACGTTGAATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGACGGTGCGAACAAGTCCCTGA                                                                                                                                     <  3:1261409/151‑1
                        AAGAAGTCCTGAGTAAACACGTTGACGTTGAATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATAT                                                                                                                                  <  1:1618772/151‑1
                        AAGAAGTCCTGAGTAAACACGTTGACGTTGAATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATAT                                                                                                                                  >  6:1548445/1‑151
                            AGTCCTGAGTAAACACGTTGACGTTGAATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATG                                                                                                                                 >  5:737124/1‑148
                               CCTGAGTAAACACGTTGACGTTGAATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATC                                                                                                                            >  1:415547/1‑150
                                 TGAGTAAACACGTTGACGTTGAATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGATATCATG                                                                                                                         >  1:641815/1‑151
                                  GAGTAAACACGTTGACGTTGAATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGT                                                                                                                        >  6:1176257/1‑151
                                       AACACGTTGACGTTGAATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATATATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGATTGTC                                                                                                                   >  4:1041258/1‑151
                                          ACGTTGACGTTGAATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATC                                                                                                                >  8:612495/1‑151
                                           CGTTGACGTTTAATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCT                                                                                                               <  5:175908/151‑1
                                            GTTGACGTTGAATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTG                                                                                                              <  8:360942/151‑1
                                                  GTTGAATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCA                                                                                                        <  8:1734799/151‑1
                                                    TGAATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCAT                                                                                                       >  8:725470/1‑150
                                                    TGAATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCAT                                                                                                       <  7:1265940/150‑1
                                                      AATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGA                                                                                                    <  8:1600710/151‑1
                                                      AATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCAT                                                                                                       >  1:784943/1‑148
                                                        TACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAAC                                                                                                  >  7:1118062/1‑151
                                                         ACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAAC                                                                                                  >  6:538097/1‑150
                                                         ACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAAC                                                                                                  >  4:911518/1‑150
                                                              TTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTT                                                                                            >  3:281027/1‑151
                                                                    GCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCAT                                                                                      >  8:1523571/1‑151
                                                                    GCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATC                                                                                        <  6:1675805/149‑1
                                                                        AGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGT                                                                                  >  7:579900/1‑151
                                                                          CCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTC                                                                                 >  6:222575/1‑150
                                                                          CCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATAAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTC                                                                                 >  4:1714531/1‑150
                                                                            TTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATC                                                                              >  8:1229771/1‑151
                                                                             TATATTTGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCTGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCAT                                                                               <  6:441336/149‑1
                                                                                    GTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACC                                                                      <  4:823746/151‑1
                                                                                    GTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACC                                                                      >  2:1032528/1‑151
                                                                                     ttCCTCATGCAGTAATGTTTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCTGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATATGGAGCCATATAACATTGTTCATCATGAGTCATCAACTTACC                                                                      <  2:1380564/148‑1
                                                                                      GCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCT                                                                     <  1:1422087/150‑1
                                                                                       CCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTC                                                                   <  8:527775/151‑1
                                                                                             GCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGAC                                                             >  8:1405476/1‑151
                                                                                             GCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGA                                                              <  3:408012/150‑1
                                                                                             GCAGTAATCAGTCAGATTTATCTATGTTATGCCTGAGGGCGAAGAAAACAAACTAACGAAGGTGCGAACAACTCCCTCATATCAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACACGGTTCATCATGAGTCAACAACATACATTCGCCca                                                              >  2:350036/1‑148
                                                                                               AGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGAC                                                             >  2:679410/1‑149
                                                                                                    TGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAAT                                                      >  6:1403301/1‑151
                                                                                                     GTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCCCCGACAGTGAATT                                                     >  1:1706949/1‑151
                                                                                                       GTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCACCTTACCTTCGCCGACAGTGAATTC                                                    >  2:92394/1‑150
                                                                                                             TTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGT                                              <  1:1234130/150‑1
                                                                                                                    ATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCC                                       <  5:1377276/150‑1
                                                                                                                    ATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCG                                         <  2:1616187/148‑1
                                                                                                                    ATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGC                                          <  1:507646/147‑1
                                                                                                                    ATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGC                                          <  2:1515651/147‑1
                                                                                                                          TGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGAC                                >  1:207730/1‑151
                                                                                                                               GCGGGCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGA                            <  5:42186/150‑1
                                                                                                                                   GCGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGA                       <  3:1473381/151‑1
                                                                                                                                    CGAAGAAAACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCATCAGACCAGAAAAGAG                      <  2:310392/151‑1
                                                                                                                                        GAAAACAATCTTCGGAAGGTGCGAACTTGTCGGTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTGGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTT                  <  5:266016/151‑1
                                                                                                                                           AACAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCT               >  7:862050/1‑151
                                                                                                                                             atATCTAACTAATGTGCGAACAAGTCCCTGATATGATATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCAACAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCATAAAAGAGATTTTCTTG             <  2:462679/149‑1
                                                                                                                                             CAATCTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTG             <  6:1758167/151‑1
                                                                                                                                              caggTAAGGAAGGTGCTAAGAAGTCCCTGTTATTTGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGTGTCATCAACTTACCTTCGCCGAGAGTGATTTCAGCAGTAAGCGCGGTCAGACGAGAAAAGAGATTTTCTTGT            <  3:1030977/147‑1
                                                                                                                                                 CTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCC         >  2:116789/1‑151
                                                                                                                                                 CTAAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCC         >  4:540146/1‑151
                                                                                                                                                   AAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCGC       >  4:692377/1‑151
                                                                                                                                                   AAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCG        <  4:411687/150‑1
                                                                                                                                                   AAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCC         <  6:658012/149‑1
                                                                                                                                                   AAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCC         <  6:874376/149‑1
                                                                                                                                                   AAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCC         <  6:990328/149‑1
                                                                                                                                                   AAGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCC          <  5:998918/148‑1
                                                                                                                                                    AGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCGCA      <  7:104483/151‑1
                                                                                                                                                    AGGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCGC       >  3:1682496/1‑150
                                                                                                                                                     GGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCGCAT     <  7:1847606/151‑1
                                                                                                                                                     GGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCGCAT     <  3:898864/151‑1
                                                                                                                                                     GGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCGCAT     >  4:1487385/1‑151
                                                                                                                                                     GGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCGCAT     <  5:1073386/151‑1
                                                                                                                                                     GGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCGCAT     >  5:519807/1‑151
                                                                                                                                                     GGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCGCAT     <  2:807518/151‑1
                                                                                                                                                      GAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCGCATG    <  4:1185583/151‑1
                                                                                                                                                      GAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCGCATG    <  3:1190328/151‑1
                                                                                                                                                       AAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCGCATGG   >  4:1809611/1‑151
                                                                                                                                                       AAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCGCATGG   <  3:1836382/151‑1
                                                                                                                                                       AAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCGCATGG   <  5:1478989/151‑1
                                                                                                                                                       AAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGAGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCGCATGG   >  3:618997/1‑151
                                                                                                                                                       AAGCTGCGAACAATTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGCTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTCAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCGCATGG   <  4:1289126/151‑1
                                                                                                                                                        AGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCGCATGGA  <  7:727864/151‑1
                                                                                                                                                        AGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCGCATGGA  <  3:160502/151‑1
                                                                                                                                                        AGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCGCATGGA  <  1:1092298/151‑1
                                                                                                                                                        AGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCGCATGGA  <  7:1377596/151‑1
                                                                                                                                                        AGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCGCATGGA  <  3:816217/151‑1
                                                                                                                                                        AGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCGCATGGA  <  8:835033/151‑1
                                                                                                                                                        AGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCGCATGG   >  5:12200/1‑150
                                                                                                                                                        AGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCGCATGG   >  7:388851/1‑150
                                                                                                                                                        AGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCGCATGG   >  3:1729229/1‑150
                                                                                                                                                        AGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCACGCATGG   >  5:1641602/1‑150
                                                                                                                                                        AGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGGCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATCAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCGCATGGA  <  7:1425566/151‑1
                                                                                                                                                        AGGGGCGAACAAGTCCCTGATATTAGATCATGTTTGTCATTTGGAGCGATATAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCGCATGGA  <  1:932640/151‑1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
TGTTTATGTGTGGCATTTTCAGTAAAGAAGTCCTGAGTAAACACGTTGACGTTGAATACCGCTTCTCTGCCGAGCCTTATATTGGTGCCTCATGCAGTAATGTGTCAGTTTTATCTATGTTATGCCTGCGGGCGAAGAAAACAATCTAAggaa‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  <  NC_000913/1907596‑1907448
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑GGAAGGTGCGAACAAGTCCCTGATATGAGATCATGTTTGTCATCTGGAGCCATAGAACAGGGTTCATCATGAGTCATCAACTTACCTTCGCCGACAGTGAATTCAGCAGTAAGCGCCGTCAGACCAGAAAAGAGATTTTCTTGTCCCGCATGGA  <  NC_000913/2290113‑2289960

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 14 ≤ ATCG/ATCG < 27 ≤ ATCG/ATCG < 36 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: 
Reads not counted as support for junction
read_name Not counted due to insufficient overlap past the breakpoint.
read_name Not counted due to not crossing MOB target site duplication.