Missing coverage evidence...
   seq id start end size ←reads reads→ gene description
* * ÷ NC_000913 3423680–3424607 3424607 1–928 306 [305] [302] 306 [rrfD]–[rrlD] [rrfD], [rrlD]

Only 100 of 306 total aligned reads displayed.

ACTGCCGCCAGACAAATTCTTTTCTAATCTGCCGAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCAGGCAAATTCTGTTTTATCAGACCGCTTC  >  NC_000913/3423529‑3423811
                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    
 cTGCCGCCAGACAAATTCTTTTCTAATCTGCCGAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGGTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAACGGTGCGCTCTACCAACGGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGtt                                                                                                                                     >  6:425677/1‑151 (MQ=255)
  tgctgcCAGACAAATTCTTTTCTAATCTGCCGAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGCCCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTc                                                                                                                                    >  8:1573224/1‑151 (MQ=255)
   gccgccAGACAAATTCTTTTATAATCTGCCGAACTTTAACCTAAAAAGTGGTTCTGATACACAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGAGCTCTACAAACTGAGCCATATCAGCAAGCTAAATTTTATGCATTGAAGttac                                                                                                                                   >  3:1413114/1‑149 (MQ=25)
    ccgccAGACAAATTCTTTTCTAATCTGCCGAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTccc                                                                                                                                  <  6:632536/151‑1 (MQ=255)
      gccAGACAAATTCTTTTCTAATCTGCCGAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCt                                                                                                                                 >  6:288282/1‑150 (MQ=255)
      gccAGACAAATTCTTTTCTAATCTGCCGAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTa                                                                                                                                <  4:209626/151‑1 (MQ=255)
      gccAGACAAATTCTTTTCTAATCTGCCGAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTa                                                                                                                                <  2:1339871/151‑1 (MQ=255)
       ccAGACAAATTCTTTTCTAATCTGCCGAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTAc                                                                                                                               >  6:1143997/1‑151 (MQ=255)
        cAGACAAATTCTTTTCTAATCTGCCTAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGAGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTAct                                                                                                                              <  8:115535/151‑1 (MQ=255)
          gACAAATTCTTTTCTAATCTGCCGAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTActct                                                                                                                            >  3:980179/1‑151 (MQ=255)
          gACAAATTCTTTTCTAATCTGCCGAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTActat                                                                                                                            >  3:207608/1‑149 (MQ=255)
            cAAATTCTTTTCTAATCTGCCGAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCg                                                                                                                          >  5:542348/1‑151 (MQ=255)
             aaaTTCTTTTCTAATCTGCCGAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGc                                                                                                                         >  7:1816962/1‑151 (MQ=255)
             aaaTTCTTTTCTAATCTGCCGAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGc                                                                                                                         >  6:701455/1‑151 (MQ=255)
               aTTCTTTTCTAATCTGCCGAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCAt                                                                                                                       >  4:1369913/1‑151 (MQ=255)
               aTTCTTTTCTAATCTGCCGAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCAt                                                                                                                       >  8:503197/1‑151 (MQ=255)
                 tCTTTTCTAATCTGCCGAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATgg                                                                                                                     >  1:893469/1‑151 (MQ=255)
                   ttttCTAATCTGCCGAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATgggg                                                                                                                   >  3:542866/1‑151 (MQ=255)
                    tttCTAATCTGCCGAACTTTAACCCAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATgggg                                                                                                                   >  7:1366191/1‑150 (MQ=255)
                      tCTAATCTGCCGAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGgagc                                                                                                                >  5:219765/1‑150 (MQ=255)
                       cTAATCTGCCGAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGAc                                                                                                               >  3:1704175/1‑151 (MQ=255)
                       cTAATCTGCCGAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGAc                                                                                                               >  8:622551/1‑151 (MQ=255)
                        tAATCTGCCGAACTTTAACCTAAAAGGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACAGACCCATATCAGCACGATAAATTTGAAGCCTGGCAGTTCACTACTCTCGCATGAGGACAcc                                                                                                              >  5:905922/1‑151 (MQ=37)
                        tAATCTGCCGAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGccc                                                                                                              >  6:1195168/1‑151 (MQ=255)
                        tAATCTGCCGAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGAcc                                                                                                              >  3:321455/1‑151 (MQ=255)
                        tAATCTGCCGAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGAcc                                                                                                              >  5:1749949/1‑151 (MQ=255)
                         aaTCTGCCGAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGAccc                                                                                                             >  5:786937/1‑151 (MQ=255)
                          aTCTGCCGAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGCcccc                                                                                                            >  1:1600547/1‑151 (MQ=255)
                             tGCCGAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCcac                                                                                                          >  7:1133132/1‑150 (MQ=255)
                                cGAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACt                                                                                                       >  7:1690446/1‑150 (MQ=255)
                                 gAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTAc                                                                                                     >  4:579094/1‑151 (MQ=255)
                                 gAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTAc                                                                                                     >  6:209472/1‑151 (MQ=255)
                                  aaCTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTAcc                                                                                                    >  2:510793/1‑151 (MQ=255)
                                  aaCTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTAcc                                                                                                    >  5:479556/1‑151 (MQ=255)
                                   aCTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTAGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTAcc                                                                                                    >  6:1214057/1‑150 (MQ=255)
                                        aaCCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGgc                                                                                              >  5:370358/1‑151 (MQ=255)
                                         aCCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGgcg                                                                                             >  1:1298251/1‑151 (MQ=255)
                                          ccTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGgcgc                                                                                            >  3:1116744/1‑151 (MQ=255)
                                            tAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCt                                                                                           >  1:1409871/1‑150 (MQ=255)
                                               aaaGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACgg                                                                                       >  6:943905/1‑151 (MQ=255)
                                                aaGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGc                                                                                      >  8:159672/1‑151 (MQ=255)
                                                 aGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCg                                                                                     >  2:1485398/1‑151 (MQ=255)
                                                      tgCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTc                                                                                 >  4:1181309/1‑150 (MQ=255)
                                                       gCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCAc                                                                               >  2:1128240/1‑151 (MQ=255)
                                                         tGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGCCCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACtt                                                                             >  4:1560224/1‑151 (MQ=255)
                                                           aTACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCt                                                                           >  4:1037159/1‑151 (MQ=255)
                                                            tACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGACAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTg                                                                          >  2:260041/1‑151 (MQ=255)
                                                             aCCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGGTTCACTTCTgc                                                                         >  2:1705151/1‑150 (MQ=255)
                                                             aCCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCCTTTCACTTCTg                                                                          >  2:846544/1‑150 (MQ=255)
                                                                cAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGtt                                                                      >  2:73535/1‑151 (MQ=255)
                                                                    gTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCCCTTCTGAGTTCGGc                                                                  >  2:191175/1‑151 (MQ=255)
                                                                      cGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCa                                                                 <  6:1724770/150‑1 (MQ=255)
                                                                       gAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATg                                                               >  3:1290930/1‑151 (MQ=255)
                                                                        aaCTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATgg                                                              >  2:1258711/1‑151 (MQ=255)
                                                                            ggggACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTc                                                          >  1:1013498/1‑151 (MQ=255)
                                                                             gggACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTc                                                          >  5:1263433/1‑150 (MQ=255)
                                                                              ggACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTc                                                          >  3:89475/1‑149 (MQ=255)
                                                                                 ccTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTg                                                     >  4:817892/1‑151 (MQ=255)
                                                                                  cTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTgg                                                    >  1:796005/1‑151 (MQ=255)
                                                                                       ccTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGacc                                                >  5:1120245/1‑150 (MQ=255)
                                                                                        cTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGaccac                                              >  1:675369/1‑151 (MQ=255)
                                                                                           aCCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACcgc                                           >  8:358903/1‑151 (MQ=255)
                                                                                            ccAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACcgcg                                          >  1:281604/1‑151 (MQ=255)
                                                                                              aaGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCt                                        >  5:1545489/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                gggTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTAc                                      <  8:454464/151‑1 (MQ=255)
                                                                                                gggTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATAAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTAc                                      >  4:1648179/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                 ggTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGCCCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACg                                     >  7:690755/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                    gcgcTCTACCACCCGACCCATCTCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTATCGCATGGTGAGACCCCACACTACCATCTGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCTGGACGGGGTCAGGTGGTACCACCGCGCTACGgcc                                  <  5:1015703/151‑1 (MQ=14)
                                                                                                       ctctACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGgccgcc                               >  1:1725627/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                       ctctACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGgccgcc                               >  4:723834/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                          ttacAACTGACGCCAATCAGGACGGTAAATTTGTTGCCTGGGAGTTCGGTTCTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTTCCCTTGGCCCTTCGGCGGTTGCCTTCTGTTTTTGGCATGGGGGGATGGTGGACCACCGCGCTACTGCCGCCAg                             <  7:979831/147‑1 (MQ=2)
                                                                                                           aCCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCAGGc                           >  8:1031009/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                            ccAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCAGGc                           >  6:797375/1‑150 (MQ=255)
                                                                                                               aCTGAGCCATATCATCACGCTAAATTTGATGACTTGCAGTTACCTACTCTCGCATGGTTAGACCCCACAATACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTTAGTTATGCATGTGGTCATGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCAGGAAAAt                       <  7:1413538/151‑1 (MQ=14)
                                                                                                                cTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCAGGCAAAtt                      >  2:788598/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                                   aGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCAGGCAAATTCTg                   >  6:880666/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                                     gCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGCCCACCGCGCTACGGCCGCCAGGCAAATTCTGt                  >  1:188363/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                                      ccATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCAGGCAAATTCTGtt                 <  8:297549/151‑1 (MQ=40)
                                                                                                                      ccATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCAGGCAAATTCTGtt                 <  8:1368901/151‑1 (MQ=40)
                                                                                                                       cATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCAGGCAAATTCTGttt                >  3:1567144/1‑151 (MQ=39)
                                                                                                                         tatCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCAGGCAAATTCTGtttt               >  6:128812/1‑150 (MQ=38)
                                                                                                                          atCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGTGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCAGGCAAATTCTGTTTTAt             >  6:579884/1‑151 (MQ=37)
                                                                                                                          atCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCAGGCAAATTCTGTTTTAt             >  7:1190868/1‑151 (MQ=37)
                                                                                                                          atCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCAGGCAAATTCTGTTTTAt             <  1:1773617/151‑1 (MQ=37)
                                                                                                                          atCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCAGGCAAATTCTGTTTTAt             >  3:1474693/1‑151 (MQ=37)
                                                                                                                            cAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCAGGCAAATTCTGTTTTATc            >  2:397727/1‑150 (MQ=35)
                                                                                                                            cAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCAGGCAAATTCTGTTTTATc            >  6:1375609/1‑150 (MQ=35)
                                                                                                                             aGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCAGGCAAATTCTGTTTTATc            >  4:290606/1‑149 (MQ=35)
                                                                                                                             aGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCAGGCAAATTCTGTTTTATc            >  1:1217011/1‑149 (MQ=35)
                                                                                                                               cACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCGCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCAGGCAAATTCTGTTTTATCAGAc        >  8:785907/1‑151 (MQ=18)
                                                                                                                               cACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCAGGCAAATTCTGTTTTATCAGAc        >  7:478350/1‑151 (MQ=33)
                                                                                                                                aCGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCAGGCAAATTCTGTTTTATCAGAcc       >  4:1418240/1‑151 (MQ=33)
                                                                                                                                aCGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCAGGCAAATTCTGTTTTATCAGAcc       <  4:39744/151‑1 (MQ=33)
                                                                                                                                aCGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATCGCGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCAGGCAAATTCTGTTTTATCAGAcc       >  7:1218718/1‑151 (MQ=18)
                                                                                                                                  gCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCAGGCAAATTCTGTTTTATCAGACCGc     >  2:959392/1‑151 (MQ=31)
                                                                                                                                  gCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCAGGCAAATTCTGTTTTATCAGACCGc     >  4:1681288/1‑151 (MQ=31)
                                                                                                                                    tAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCAGGCAAATTCTGTTTTATCAGACCGCtt   >  1:1449606/1‑151 (MQ=31)
                                                                                                                                    tAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCCTTTCACTTCTGAGTTAGGCATGCGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCACGCAAATTCTGTTTTATCAGACAGCt    >  5:623464/1‑150 (MQ=255)
                                                                                                                                     aaaTTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCAGGCAAATTCTGTTTTATCAGACCGCtt   <  5:799565/150‑1 (MQ=11)
                                                                                                                                     aaaTTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCAGGCAAATTCTGTTTTATCAGACCGCTTc  >  6:1426690/1‑151 (MQ=11)
                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    
ACTGCCGCCAGACAAATTCTTTTCTAATCTGCCGAACTTTAACCTAAAAAGTGGTGCTGATACCCAGAGTCGAACTGGGGACCTCACCCTTACCAAGGGTGCGCTCTACCAACTGAGCCATATCAGCACGCTAAATTTGATGCCTGGCAGTTCCCTACTCTCGCATGGGGAGACCCCACACTACCATCGGCGCTACGGCGTTTCACTTCTGAGTTCGGCATGGGGTCAGGTGGGACCACCGCGCTACGGCCGCCAGGCAAATTCTGTTTTATCAGACCGCTTC  >  NC_000913/3423529‑3423811

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 14 ≤ ATCG/ATCG < 27 ≤ ATCG/ATCG < 32 ≤ ATCG/ATCG < 36 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: