Predicted mutation
evidence seq id position mutation annotation gene description
MC JC NC_000913 257,908 Δ776 bp [crl] [crl]

Missing coverage evidence...
   seq id start end size ←reads reads→ gene description
* * ÷ NC_000913 257908–258676 258683 8–776 492 [27] [0] 457 [crl] [crl]

New junction evidence
  seq id position reads (cov) reads (cov) score skew freq annotation gene product
* ? NC_000913 = 25790727 (0.060)435 (1.050) 221/284 0.0 97.2% intergenic (+8/‑769) crl/crl pseudogene, sigma factor‑binding protein, RNA polymerase holoenzyme formation stimulator;regulator; Surface structures; transcriptional regulator of cryptic csgA gene for curli surface fibers/pseudogene, sigma factor‑binding protein, RNA polymerase holoenzyme formation stimulator;regulator; Surface structures; transcriptional regulator of cryptic csgA gene for curli surface fibers
?NC_000913 258684 = 0 (0.000)pseudogene (9/331 nt) crl pseudogene, sigma factor‑binding protein, RNA polymerase holoenzyme formation stimulator;regulator; Surface structures; transcriptional regulator of cryptic csgA gene for curli surface fibers

Only 100 of 491 total aligned reads displayed.

GATCGAAAAACGCTTGTGTTAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTA‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  >  NC_000913/257750‑257907
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑tgaaggtaAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTTACCAGTTTGGTCTGTTCG  >  NC_000913/258684‑258833
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 ATCGAAAAACGCTTGTGTTAAAAATTTGCTAAATTTTGTCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTG                                                                                                                                                              <  7:980925/151‑1
 ATCGAAAAACGCTTGTGTTAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTG                                                                                                                                                              <  3:862904/151‑1
 ATCGAAAAACGCTTGTGTTAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTG                                                                                                                                                              >  3:75825/1‑151
   CGAAAAACGCTTGTGTTAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGA                                                                                                                                                             >  7:266832/1‑150
    GAAAAACGCTTGTGTTAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAG                                                                                                                                                           <  1:1686944/151‑1
     AAAAACGCTTGTGTTAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGG                                                                                                                                                          >  8:292893/1‑151
     AAAAACGCTTGTGTTAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGG                                                                                                                                                          >  1:387480/1‑151
       AAACGCTTGTGTTAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTA                                                                                                                                                        <  5:598068/151‑1
       AAACGCTTGTGTTAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGT                                                                                                                                                         >  6:1525615/1‑150
           GCTTGTGTTAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGATTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTG                                                                                                                                                    <  1:185130/151‑1
           GCTTGTGTTAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTG                                                                                                                                                    <  8:1649225/151‑1
             TTGTGTTAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGC                                                                                                                                                   >  2:157279/1‑150
              TGTGTTAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGC                                                                                                                                                   <  6:31199/149‑1
               gtcTTAAATATTTGCTAAATTTTGACAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACACGAGATAGCATTGTCGTTTCCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGAGATAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAA                                                                                                                                                 <  2:200932/147‑1
               GTGTTAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAA                                                                                                                                                <  8:1226717/151‑1
               GTGTTAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAA                                                                                                                                                 <  4:1028348/150‑1
                TGTTAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGCGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAA                                                                                                                                                 >  7:518387/1‑149
                 GTTAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAA                                                                                                                                                 >  5:1555372/1‑148
                   TAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGAT                                                                                                                                             <  7:31435/150‑1
                   TAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGAT                                                                                                                                             >  3:1678111/1‑150
                     AAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAAT                                                                                                                                          >  4:799115/1‑151
                     AAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAAT                                                                                                                                          >  4:861484/1‑151
                          TTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATT                                                                                                                                     >  3:1245195/1‑151
                              TAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTT                                                                                                                                 >  3:507168/1‑151
                                AATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTT                                                                                                                               <  5:232896/151‑1
                                 ataTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTTCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATAAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTC                                                                                                                              <  6:834453/148‑1
                                   TTTGCGAATTTGGTAAAAGAGTTGCATCACAACAGGAGATAGGAATGACGTTAGCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCG                                                                                                                             <  2:1427286/150‑1
                                     TGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGAT                                                                                                                           <  1:1105074/150‑1
                                       CCAATTTGGTAAAACAGTTGGATCACTACTGGAGATTGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCGGAACAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCGCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGT                                                                                                                        <  3:664048/151‑1
                                        CAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTC                                                                                                                       >  4:1255628/1‑151
                                        CAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTC                                                                                                                       >  2:1182798/1‑151
                                        CAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGT                                                                                                                        >  6:544972/1‑150
                                          ATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTG                                                                                                                     <  7:1298880/151‑1
                                          ATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTG                                                                                                                     >  7:1075176/1‑151
                                          ATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATACGTTTTCGATTGTATG                                                                                                                     >  2:1356790/1‑151
                                          ATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGAAAAGATAATCTATTCTTTTTCGATTGTCTG                                                                                                                     >  6:1723891/1‑151
                                            TTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGC                                                                                                                   >  5:1038609/1‑151
                                             TGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGC                                                                                                                   <  8:720828/150‑1
                                              GGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTG                                                                                                                 <  6:117739/151‑1
                                               GTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGT                                                                                                                >  4:364226/1‑151
                                                  AAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATG                                                                                                             <  8:820223/151‑1
                                                  AAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATG                                                                                                             >  1:1623028/1‑151
                                                  AAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATG                                                                                                             <  3:1509597/151‑1
                                                   AACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGC                                                                                                            <  4:313328/151‑1
                                                   AACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGC                                                                                                            >  6:79304/1‑151
                                                      AGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTC                                                                                                         <  6:66192/151‑1
                                                        TTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCA                                                                                                        >  8:188463/1‑150
                                                         TGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAAC                                                                                                      >  4:1431157/1‑151
                                                          GCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGACGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACG                                                                                                     <  2:619213/151‑1
                                                              CACAACAGGAGATACCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAA                                                                                                 <  1:998260/151‑1
                                                                CAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAAC                                                                                               <  6:1443752/151‑1
                                                                    AGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGC                                                                                           >  8:1456482/1‑151
                                                                    AGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGC                                                                                           <  3:39797/151‑1
                                                                     GGAGATAGCAATGCCGTTACCGAGGGGACACCCCAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAACGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCA                                                                                          <  5:1351197/151‑1
                                                                       AGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGCTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACC                                                                                        <  7:64510/151‑1
                                                                         ATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGG                                                                                      >  2:786161/1‑151
                                                                            GCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAG                                                                                   <  8:452872/151‑1
                                                                              AATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTG                                                                                 <  4:614936/151‑1
                                                                                 GACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGT                                                                              <  2:439957/151‑1
                                                                                    GTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGA                                                                            >  3:1568053/1‑150
                                                                                      TACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATT                                                                         >  1:514019/1‑151
                                                                                        CCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCT                                                                       <  8:1285073/151‑1
                                                                                             TGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGC                                                                  >  4:471656/1‑151
                                                                                              GGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGC                                                                  <  1:1507885/150‑1
                                                                                               GACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTG                                                                <  7:1381158/151‑1
                                                                                                ACACCCGAAGATCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGG                                                               <  5:1211567/151‑1
                                                                                                 CACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTGTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGT                                                              >  7:1631847/1‑151
                                                                                                    CCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGG                                                            >  8:511884/1‑150
                                                                                                     CGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGGCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGATGGTGGAT                                                          >  6:1607419/1‑151
                                                                                                      GAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATG                                                         >  7:1152644/1‑151
                                                                                                       AAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTGGATTGTCTGGGTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCCCCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGG                                                        >  1:2363/1‑151
                                                                                                        AGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGc                                                       >  2:1667216/1‑150
                                                                                                            CAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTG                                                   >  4:1536028/1‑151
                                                                                                             AGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGG                                                  >  1:1418384/1‑151
                                                                                                                   ATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGC                                            >  7:1520575/1‑151
                                                                                                                     CAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCA                                           <  6:1317701/150‑1
                                                                                                                     CAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGC                                            >  7:763687/1‑149
                                                                                                                        AAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAA                                       <  5:1494308/151‑1
                                                                                                                          AATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATC                                     <  4:719746/151‑1
                                                                                                                                CCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTT                               <  6:935881/151‑1
                                                                                                                                CCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTT                               <  2:528664/151‑1
                                                                                                                                CCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTT                               >  5:411085/1‑151
                                                                                                                                  GCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGAGGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTT                              >  1:127897/1‑150
                                                                                                                                   CACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTAC                            <  6:420398/151‑1
                                                                                                                                       AGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTAC                        >  8:619871/1‑151
                                                                                                                                       AGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTAC                        <  5:744785/151‑1
                                                                                                                                       AGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTAC                        <  8:1089427/151‑1
                                                                                                                                       AGGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTA                         <  1:756036/150‑1
                                                                                                                                        GGCCCGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACA                       <  5:1431050/151‑1
                                                                                                                                            CGTATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTT                    >  1:87311/1‑150
                                                                                                                                              TATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTTACC                 >  4:545840/1‑151
                                                                                                                                              TATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTTACC                 >  5:962969/1‑151
                                                                                                                                              TATATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTTACC                 >  8:1559075/1‑151
                                                                                                                                                 ATTCGTGAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTTACCAGT              <  5:1672961/151‑1
                                                                                                                                                       GAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTTACCAGTTTGGTC        >  3:10384/1‑151
                                                                                                                                                       GAAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTTACCAGTTTGGTC        >  4:182241/1‑151
                                                                                                                                                        AAGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAGGTGCGTGATTTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTTACCAGTTTGGTCT       <  5:533324/151‑1
                                                                                                                                                         AGGTAAGTGCAGAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTTACCAGTTTGGTCTG      >  3:1130043/1‑151
                                                                                                                                                         AGGTAAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTTACCAGTTTGGTCTG      <  1:62385/151‑1
                                                                                                                                                             AAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTTACCAGTTTGGTCTGTTCG  <  1:106066/151‑1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
GATCGAAAAACGCTTGTGTTAAAAATTTGCTAAATTTTGCCAATTTGGTAAAACAGTTGCATCACAACAGGAGATAGCAATGACGTTACCGAGTGGACACCCGAAGAGCAGATTGATCAAAAAATTTACCGCACTAGGCCCGTATATTCGTGAAGGTA‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  >  NC_000913/257750‑257907
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑tgaaggtaAGTGCAAAGATAATCGATTCTTTTTCGATTGTCTGGCTGTATGCGTCAACGTGAAACCGGCACCGGAAGTGCGTGAATTCTGGGGCTGGTGGATGGAGCTGGAAGCGCAGGAATCCCGTTTTACCTACAGTTACCAGTTTGGTCTGTTCG  >  NC_000913/258684‑258833

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 14 ≤ ATCG/ATCG < 27 ≤ ATCG/ATCG < 36 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: 
Reads not counted as support for junction
read_name Not counted due to insufficient overlap past the breakpoint.
read_name Not counted due to not crossing MOB target site duplication.