Missing coverage evidence...
   seq id start end size ←reads reads→ gene description
* * ÷ NC_000913 1673455 1676610 3156 297 [295] [296] 297 [mdtJ]–[pntA] [mdtJ], tqsA, pntB, [pntA]

Only 100 of 297 total aligned reads displayed.

AAGGAAGCTAACCCAGCCGCCCTGGCCAATCTGCAACAGTGCTCCGACAACAATAATCCCTGAAATCGCGTTGGTGACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTCAGTTTTCACTTCCGGTGCCGCTTTTTGTGCC  >  NC_000913/1676461‑1676761
                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      
aaGGAAGCTAACCCAGCCGCCCTGGCCAATCTGCAACAGTGCTCCGACAACAATAATCCCTGAAATCGCGTTGGTGACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGcgcg                                                                                                                                                        >  4:976168/1‑151 (MQ=255)
      gCTAACCCAGCCGCCCTGGCCAATCTGCAACAGTGCTCCGACAACAATAATCCCTGAAATCGCGTTGGTGACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACg                                                                                                                                                  <  1:437282/151‑1 (MQ=255)
         atcccAGCCGCCCTGGCCAATCTGGAAGAGTGCTGCGACAACAATAATCCCTGAAATCGCGTTGGTGACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTg                                                                                                                                               <  6:517987/149‑1 (MQ=255)
          aCCCAGCCGCCCTGGCCAATCTGCAACAGTGCTCCGACAACAATAATCCCTGAAATCGCGTTGGTGACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTg                                                                                                                                               >  5:864963/1‑150 (MQ=255)
          aCCCAGCCGCCCTGGCCAATCTGCAACAGTGCTCCGACAACAATAATCCCTGAAATCGCGTTGGTGACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGa                                                                                                                                              <  8:1309668/151‑1 (MQ=255)
                  gccCTGGCCAATCTGCAACAGTGCTCCGACAACAATAATCCCTGAAATCGCGTTGGTGACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGccc                                                                                                                                       >  8:690848/1‑150 (MQ=255)
                     cTGGCCAATCTGCAACAGTGCTCCGACAACAATAATCCCTGAAATCGCGTTGGTGACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAgg                                                                                                                                   >  8:1561049/1‑151 (MQ=255)
                       ggCCAATCTGCAACAGTGCTCCGACAACAATAATCCCTGAAATCGCGTTGGTGACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGCCAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGa                                                                                                                                  >  7:962394/1‑150 (MQ=255)
                       ggCCAATCTGCAACAGTGCTCCGACAACAATAATCCCTGAAATCGCGTTGGTGACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGa                                                                                                                                  <  8:909396/150‑1 (MQ=255)
                         ccAATCTGCAACAGTGCTCCGACAACAATAATCCCTGAAATCGCGTTGGTGACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAAtt                                                                                                                               <  8:400697/151‑1 (MQ=255)
                         ccAATCTGCAACAGTGCTCCGACAACAATAATCCCTGAAATCGCGTTGGTGACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGGGAAGTGCCCAAGGAAtt                                                                                                                               >  5:1293987/1‑151 (MQ=255)
                              cTGCAACAGTGCTCCGACAACAATAATCCCTGAAATCGCGTTGGTGACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAACTGCCCAAGGAATTCTTTc                                                                                                                          >  7:285115/1‑151 (MQ=255)
                               tGCAACAGTGCTCCGACAACAATAATCCCTGAAATCGCGTTGGTGACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCg                                                                                                                         >  8:1207325/1‑151 (MQ=255)
                                gCAACAGTGCTCCGACAACAATAATCCCTGAAATCGCGTTGGTGACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCCTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCg                                                                                                                         <  2:1205562/150‑1 (MQ=255)
                                  aaCAGTGCTCCGACAACACTAATCCCTGAAATCGCGTTCGTGACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGgcg                                                                                                                      <  4:727148/151‑1 (MQ=255)
                                  aaCAGTGCTCCGACAACAATAATCCCTGAAATCGCGTTGGTGACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGgcg                                                                                                                      >  1:1213234/1‑151 (MQ=255)
                                            cGACAACAATAATCCCTGAAATCGCGTTGGTGACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGc                                                                                                            >  6:319794/1‑151 (MQ=255)
                                                     taatCCCTGAAATCGCGTTGGTGACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCAACCAGcc                                                                                                   >  5:564466/1‑151 (MQ=255)
                                                      aatCCCTGAAATCGCGTTGGTGACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGcc                                                                                                   <  3:1503062/150‑1 (MQ=255)
                                                         cccTGAAATCGCGTTGGTGACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCaaa                                                                                                >  3:868138/1‑150 (MQ=255)
                                                          ccTGAAATCGCGTTGGTGACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCaaaa                                                                                               >  2:379936/1‑150 (MQ=255)
                                                             gAAATCGCGTTGGTGACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGa                                                                                            >  6:653803/1‑150 (MQ=255)
                                                               aaTCGCGTTGGTGACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCAGCCAGCCAAAAAGAATg                                                                                         >  5:618367/1‑151 (MQ=255)
                                                               aaTCGCGTTGGTGACCGACATCAAAGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCTACCACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGGGAAGTGCACAAGGAATTCTTTCGGCGCAACCCTTCCAAGCAAGCCAAAAAGAAtc                                                                                         >  1:1558029/1‑150 (MQ=255)
                                                                  cgcgTTGGTGACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGAtt                                                                                      >  1:685665/1‑151 (MQ=255)
                                                                   gcgTTGGTGACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATACCCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCCGCCAAAAAGAATGATTg                                                                                     >  7:1064066/1‑151 (MQ=255)
                                                                    cgTTGGTGACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGc                                                                                    >  3:1040881/1‑151 (MQ=255)
                                                                          tGACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCACCGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAgcgc                                                                              >  8:1012159/1‑151 (MQ=255)
                                                                           gACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGcc                                                                             <  1:1685574/151‑1 (MQ=255)
                                                                            aCCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGcc                                                                             >  5:45923/1‑150 (MQ=255)
                                                                             ccGACATCTACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCCGCGCCAt                                                                           <  6:1423466/151‑1 (MQ=255)
                                                                               gACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCa                                                                         <  4:1358475/151‑1 (MQ=255)
                                                                               gACATCAACGGTGGATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGGGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCa                                                                         <  4:1610764/151‑1 (MQ=255)
                                                                                  aTCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAAcg                                                                      <  7:1566618/151‑1 (MQ=255)
                                                                                    cAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAAcgc                                                                     <  4:1062167/150‑1 (MQ=255)
                                                                                     aaCGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGt                                                                   >  5:683452/1‑151 (MQ=255)
                                                                                       cGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTAt                                                                 >  7:120141/1‑151 (MQ=255)
                                                                                         gtgtATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTAttt                                                               <  1:393538/151‑1 (MQ=255)
                                                                                           gtATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACGACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGTATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTAc                                                             <  3:1136935/151‑1 (MQ=255)
                                                                                           gtATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTAc                                                             >  3:933725/1‑151 (MQ=255)
                                                                                           gtATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTAc                                                             <  8:1091918/151‑1 (MQ=255)
                                                                                           agagaattattttaagATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTAc                                                             <  4:463359/136‑1 (MQ=255)
                                                                                             aTGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGc                                                           >  4:831656/1‑151 (MQ=255)
                                                                                               gCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGcc                                                          <  3:234930/150‑1 (MQ=255)
                                                                                                 accgcgTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCTAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCGATCAACGCGTATTTACGCCACg                                                       <  8:298864/149‑1 (MQ=255)
                                                                                                  tattttaagATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACg                                                       <  2:1126226/142‑1 (MQ=255)
                                                                                                   cgcgTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACggg                                                     >  8:150021/1‑150 (MQ=255)
                                                                                                   cgcgTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGt                                                     <  1:745234/151‑1 (MQ=255)
                                                                                                   cgcgTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGt                                                     <  6:1703359/151‑1 (MQ=255)
                                                                                                   cgcgTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGt                                                     >  7:1331191/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                    ttttaagATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTg                                                    >  5:959755/7‑151 (MQ=255)
                                                                                                     tttaagctACATTCCACACCACCTAATAACCCACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTg                                                    <  7:1268047/143‑1 (MQ=255)
                                                                                                     tttaagATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAACAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTg                                                    >  5:1162475/6‑150 (MQ=255)
                                                                                                      ttaagATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTg                                                    >  2:1010221/5‑149 (MQ=255)
                                                                                                      gTGCGATTCATTCGACACCACGTTATAACCGACAGCGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTCCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGGGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGac                                                  <  7:1348608/151‑2 (MQ=255)
                                                                                                        gCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCACGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGc                                                 <  3:762241/150‑1 (MQ=255)
                                                                                                        gCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGc                                                 >  1:919477/1‑150 (MQ=255)
                                                                                                         agATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGc                                                 >  7:389681/2‑149 (MQ=255)
                                                                                                          caTACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAgg                                              <  7:1140634/150‑1 (MQ=255)
                                                                                                           aTACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGt                                             <  3:1018876/151‑1 (MQ=255)
                                                                                                             aCATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTa                                            <  8:322817/150‑1 (MQ=255)
                                                                                                             aCATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTAc                                           >  4:1570766/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                               aTTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACAt                                         >  7:193885/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                               aTTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACAt                                         <  6:1211429/151‑1 (MQ=255)
                                                                                                               aTTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACAt                                         >  6:1318919/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                                ttCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCCGCGCCCTCAACGCGTATTTACGCCCCGGTGAGCCGGTACCtt                                        >  6:1492267/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                                 tCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACAttt                                       >  2:727581/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                                  ccACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACCGTGAGCAGGTACAtttt                                      >  1:60580/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                                    acacCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGAGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTCCGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTc                                    >  3:728587/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                                       ccacGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTc                                 >  4:1254087/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                                       ccacGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTc                                 <  4:261170/151‑1 (MQ=255)
                                                                                                                       ccacGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTc                                 <  1:1018493/151‑1 (MQ=255)
                                                                                                                        cacGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTc                                 >  5:1701426/1‑150 (MQ=255)
                                                                                                                        cacGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTCa                                <  7:607029/151‑1 (MQ=255)
                                                                                                                         acGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGCGCAGGTACATTTTTCCTc                                 >  1:236936/1‑149 (MQ=255)
                                                                                                                           gTAATAACCGACTACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTCAGtt                             <  7:916252/151‑1 (MQ=255)
                                                                                                                            taataaCCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTCAGttt                            >  3:1247866/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                                             aataaCCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTCAGtttt                           <  1:1157143/151‑1 (MQ=255)
                                                                                                                             aataaCCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTCAGtttt                           >  5:1468031/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                                             aataaCCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTCAGttt                            <  5:296426/150‑1 (MQ=255)
                                                                                                                              ataaCCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTCAGTTTTc                          >  2:144456/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                                              ataaCCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTCAGTTTTc                          <  6:1636853/151‑1 (MQ=255)
                                                                                                                               aaaCCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTCAGTTTTCa                         <  6:922545/150‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                 aCCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTCAGTTTTCACt                       >  3:644018/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                                                 aCCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTCAGTTTTCACt                       >  2:1305758/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                                                 aCCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTCAGTTTTCACt                       <  7:689613/151‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                  ccGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCACCGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTGCTCAGTTTTCACtt                      >  2:1663110/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                                                    gACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTCAGTTTTCACTTcc                    <  3:994909/151‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                       aaCGCAGGCCAGCGCTAAAACGGTGAAGTGCCCAAGCAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTCAGTTTTCACTTCCGGt                 <  6:991469/151‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                          gCACGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTCAGTTTTCACTTCCGGTGcc              <  4:1297677/151‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                           cAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTCAGTTTTCACTTCCGGTGCCg             <  4:231192/151‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                                cAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTCAGTTTTCACTTCCGGTGCCGCtttt        >  5:1633707/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                                                                 cgcgcGAAAACGGTGAAGGGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTCAGTTTTCACTTCCGGTGCCGCttttt       <  7:501868/150‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                                 aGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTCAGTTTTCACTTCCGGTGCCGCttttt       >  2:1595032/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                                                                 aGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTCAGTTTTCACTTCCGGTGCCGCttttt       <  5:1059389/151‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                                 aGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGATTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGAGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTCAGTTTTCACTTCCGGTGCCGCttttt       >  5:1566363/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                                                                   cgcgAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTCAGTTTTCACTTCCGGTGCCGCTTTTtgt     <  4:598764/151‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                                    gcgAAAACGGTGAAGTGCCCAAGCAATTCTTTCGGCGCAACGCTTCCCATCCAGCCAAAAAGAATGAATGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGAGAGCAGGTACATTTTTCCTCAGTTTTCACTTACCGAGCCGCATTTtgtg    >  4:1203371/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                                                                     cgAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTCAGTTTTCACTTCCGGTGCCGCTTTTTGTgc   >  3:378123/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                                                                      gAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTCAGTTTTCACTTCCGGTGCCGCTTTTTGTgcc  >  3:1364249/1‑151 (MQ=255)
                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      
AAGGAAGCTAACCCAGCCGCCCTGGCCAATCTGCAACAGTGCTCCGACAACAATAATCCCTGAAATCGCGTTGGTGACCGACATCAACGGTGTATGCAGCGCGTGCGATACATTCCACACCACGTAATAACCGACAACGCAGGCCAGCGCGAAAACGGTGAAGTGCCCAAGGAATTCTTTCGGCGCAACGCTTGCCATCCAGCCAAAAAGAATGATTGCCAGCGCCATCAACGCGTATTTACGCCACGGTGAGCAGGTACATTTTTCCTCAGTTTTCACTTCCGGTGCCGCTTTTTGTGCC  >  NC_000913/1676461‑1676761

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 14 ≤ ATCG/ATCG < 27 ≤ ATCG/ATCG < 32 ≤ ATCG/ATCG < 36 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: