New junction evidence
  seq id position reads (cov) reads (cov) score skew freq annotation gene product
* ? CP000731 21017 =NA (NA)65 (0.090) 20/168 27.2 20.3% coding (54/675 nt) USA300HOU_pUSA300HOUMR0027 IS431mec transposase
?USA300TCH1516_ALE = 76265 273 (0.820)coding (51/246 nt) USA300HOU_RS00140 hypothetical protein
Rejected: Coverage evenness skew score above cutoff.

Only 100 of 282 total aligned reads displayed.

TGAATCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACGTTCATCATTCAACGGTC  >  USA300TCH1516_ALE/76175‑76355
                                                                                          |                                                                                          
tGAATCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGcc                                                                                            >  2:3144070/1‑91 (MQ=34)
tGAATCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGcc                                                                                            >  2:3011834/1‑91 (MQ=34)
tGAATCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGcc                                                                                            >  2:1051907/1‑91 (MQ=33)
 gAATCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCg                                                                                           <  2:5089737/91‑1 (MQ=34)
 gAATCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCg                                                                                           >  2:1092071/1‑91 (MQ=34)
 gAATCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCg                                                                                           >  1:3177433/1‑91 (MQ=34)
  aaTCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGccaa                                                                                          <  1:5192184/91‑3 (MQ=21)
   aTCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGccaac                                                                                         <  1:2374193/91‑4 (MQ=18)
   aTCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGtt                                                                                         >  2:5275395/1‑91 (MQ=33)
   aTCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGtt                                                                                         >  2:3280108/1‑91 (MQ=33)
   aTCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGtt                                                                                         >  2:2426152/1‑91 (MQ=33)
    tCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTg                                                                                        <  1:3649217/91‑1 (MQ=32)
                              aGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGt                                                              <  2:5047979/91‑1 (MQ=31)
                              aGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGt                                                              <  1:3254863/91‑1 (MQ=31)
                               gTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGtt                                                             >  2:1309543/1‑91 (MQ=32)
                                tcttctGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTa                                                            >  1:1164590/1‑91 (MQ=33)
                                tcttctGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTa                                                            >  1:1450960/1‑91 (MQ=33)
                                tcttctGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAACGATGTTATCACCGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGCTATGCATTGAGTTa                                                            >  1:4843550/1‑91 (MQ=11)
                                 cttctGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTAt                                                           >  1:216196/1‑91 (MQ=33)
                                 cttctGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTCCTCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTAt                                                           <  2:5637798/91‑1 (MQ=16)
                                  ttctGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATGGAGTTATc                                                          <  2:3208591/91‑1 (MQ=18)
                                    ctGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGt                                                        <  1:564761/91‑1 (MQ=34)
                                    ctGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGt                                                        <  2:5185688/91‑1 (MQ=34)
                                     tGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTg                                                       <  2:2147959/91‑1 (MQ=34)
                                      gTATGAACGATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAGGTTATGCATTGAGTTATCGTGa                                                      <  2:4672673/91‑1 (MQ=255)
                                        aTGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTATGATATGCATTGAGTTATCGTGata                                                    >  1:5520346/1‑91 (MQ=18)
                                        aTGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGata                                                    <  1:5009291/91‑1 (MQ=34)
                                        aTGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGata                                                    >  1:5296179/1‑91 (MQ=33)
                                         tGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGatat                                                   >  2:4231308/1‑91 (MQ=33)
                                         tGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGatat                                                   >  1:3437320/1‑91 (MQ=33)
                                         tGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGatat                                                   <  2:1537733/91‑1 (MQ=34)
                                         tGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAAAAAGGATGTTATCTCTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGatat                                                   <  2:3665943/91‑1 (MQ=16)
                                          gAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGatata                                                  <  1:1643374/91‑1 (MQ=34)
                                           aaCTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGatatat                                                 <  1:817105/91‑1 (MQ=34)
                                            aCTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATc                                                <  1:843089/91‑1 (MQ=34)
                                              tATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTg                                              <  2:3440082/91‑1 (MQ=34)
                                               aTTTCAGGTATAAACAATTTAACAAAGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGa                                             <  2:4364911/91‑1 (MQ=16)
                                               aTTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGCGTTATCCTGATATATCTGa                                             <  2:5415591/91‑1 (MQ=255)
                                               aTTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGa                                             <  1:750164/91‑1 (MQ=34)
                                               aTTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGGTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGa                                             <  1:4389427/91‑1 (MQ=18)
                                                tttCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTCTCGTGATATATCTGaa                                            >  2:2974556/1‑91 (MQ=18)
                                                tttCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGaa                                            >  1:224520/1‑91 (MQ=34)
                                                tttCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGaa                                            >  1:2291351/1‑91 (MQ=33)
                                                tttCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGaa                                            >  2:566830/1‑91 (MQ=34)
                                                  tCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGt                                                              <  1:1989888/71‑1 (MQ=31)
                                                   cAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAata                                         >  2:1774980/1‑91 (MQ=34)
                                                    aGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAatat                                        >  1:5438900/1‑91 (MQ=34)
                                                     gATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGTAATAtt                                       >  1:2711846/1‑91 (MQ=18)
                                                     gATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATAtt                                       <  2:1748616/91‑1 (MQ=33)
                                                      atatAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTa                                      >  1:1616672/1‑91 (MQ=34)
                                                      atatAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTa                                      >  2:1986386/1‑91 (MQ=33)
                                                       tataAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTaa                                     <  1:2047821/91‑1 (MQ=34)
                                                       tataAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTaa                                     <  1:3018613/91‑1 (MQ=34)
                                                       tataAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTaa                                     <  2:87625/91‑1 (MQ=34)
                                                        ataAACAATTTAACAAGGATGTTATCCCTGTAGGCGTTGGCTACTATCGAAGATATGCATTGAGTTATCGTGGTATATCTGAAATATTAAg                                    <  2:4794382/91‑1 (MQ=11)
                                                         taAACAATTTAACAAGGATTTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAgg                                   <  1:5252672/91‑1 (MQ=18)
                                                         taAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAgg                                   <  2:4259793/91‑1 (MQ=33)
                                                         taAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAgg                                   <  2:4530152/91‑1 (MQ=34)
                                                         taAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAgg                                   <  1:2731814/91‑1 (MQ=34)
                                                         taAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAgg                                   <  1:4895312/91‑1 (MQ=34)
                                                         taAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAgg                                   <  1:5078351/91‑1 (MQ=34)
                                                         taAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAgg                                   <  1:3056410/91‑1 (MQ=34)
                                                          aaaCAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAggg                                  <  2:788732/91‑1 (MQ=34)
                                                          aaaCAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAggg                                  >  1:1247950/1‑91 (MQ=34)
                                                           aaCAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGa                                 >  2:613070/1‑91 (MQ=34)
                                                           aaCAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGa                                 >  2:4134380/1‑91 (MQ=34)
                                                            aCAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGaa                                >  1:962498/1‑91 (MQ=34)
                                                             cAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAAc                               >  2:1829540/1‑91 (MQ=34)
                                                             cAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAAc                               >  1:1757198/1‑91 (MQ=34)
                                                               aTTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACgt                             <  1:400920/91‑1 (MQ=34)
                                                               aTTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACgt                             >  2:4471133/1‑91 (MQ=33)
                                                               aTTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTGATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACgt                             <  2:2604898/91‑1 (MQ=18)
                                                                   aaCAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACgtggtg                         <  2:3034516/91‑1 (MQ=34)
                                                                   aaCAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACgtggtg                         <  2:2797673/91‑1 (MQ=34)
                                                                    aCAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAATGTGgtgt                        >  1:4632431/1‑91 (MQ=21)
                                                                    aCAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGgtgt                        >  1:917934/1‑91 (MQ=34)
                                                                    aCAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGgtgt                        <  2:3558386/91‑1 (MQ=33)
                                                                    aCAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGCAACGTGgtgt                        >  2:4620109/1‑91 (MQ=21)
                                                                       aGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTaaa                     <  2:3915910/91‑1 (MQ=34)
                                                                         gATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACg                   <  1:2572829/91‑1 (MQ=34)
                                                                         gATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACg                   <  1:4119426/91‑1 (MQ=34)
                                                                         gATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACg                   <  2:2027163/91‑1 (MQ=34)
                                                                         gATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACg                   >  2:2469191/1‑91 (MQ=33)
                                                                         gATGTTATCACTGTAGCCGCTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACg                   <  1:4469554/91‑1 (MQ=18)
                                                                          aTGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACGt                  >  1:4307163/1‑91 (MQ=34)
                                                                          aTGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACGt                  <  1:1523303/91‑1 (MQ=34)
                                                                          aTGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAATTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACGt                  <  2:5607846/91‑1 (MQ=18)
                                                                              tATCACTGTCGCCGTTCGCTACTATCTAACATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACGTtcat              >  1:5350778/1‑91 (MQ=255)
                                                                              tATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGTGAACGTGGTGTAAACGTtcat              >  2:1613211/1‑91 (MQ=18)
                                                                               aTCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACGTtcatc             >  1:318632/1‑91 (MQ=34)
                                                                                 cACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACGTTcatcat           >  2:3500726/1‑91 (MQ=33)
                                                                                    tGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACGTTCATCATTCa        <  2:708378/91‑1 (MQ=33)
                                                                                     gTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACGTTCATCATTCaa       <  2:1561663/91‑1 (MQ=34)
                                                                                       aGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACGTTCATCATTCAACg     >  1:2798079/1‑91 (MQ=34)
                                                                                        gCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACGTTCATCATTCAACgg    <  1:1003841/91‑1 (MQ=33)
                                                                                        gCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACGTTCATCATTCAACgg    <  1:1840485/91‑1 (MQ=33)
                                                                                        gCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACGTTCATCATTCAACgg    <  1:3371080/91‑1 (MQ=33)
                                                                                          cGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACGTTCATCATTCAACGGTc  >  2:4075103/1‑91 (MQ=31)
                                                                                          cGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACGTTCATCATTCAACGGTc  <  1:710326/91‑1 (MQ=31)
                                                                                          cGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACGTTCATCATTCAACGGTc  <  2:3690792/91‑1 (MQ=31)
                                                                                          |                                                                                          
TGAATCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACGTTCATCATTCAACGGTC  >  USA300TCH1516_ALE/76175‑76355

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 12 ≤ ATCG/ATCG < 32 ≤ ATCG/ATCG < 41 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: 
Reads not counted as support for junction
read_name Not counted due to insufficient overlap past the breakpoint.
read_name Not counted due to not crossing MOB target site duplication.