New junction evidence
  seq id position reads (cov) reads (cov) score skew freq annotation gene product
* ? USA300TCH1516_ALE 36492 =297 (0.900)65 (0.210) 19/168 27.8 19.8% coding (60/675 nt) USA300HOU_RS00140 hypothetical protein
?USA300TCH1516_ALE = 76259 251 (0.810)coding (45/246 nt) USA300HOU_RS00140 hypothetical protein
Rejected: Coverage evenness skew score above cutoff.
Rejected: Frequency below/above cutoff threshold.

Only 100 of 286 total aligned reads displayed.

CAAAGTTGAATCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACGTTCATCATTCA  >  USA300TCH1516_ALE/76169‑76349
                                                                                          |                                                                                          
cAAAGTTGAATCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACt                                                                                            >  1:4365477/1‑91 (MQ=34)
cAAAGTTGAATCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACt                                                                                            <  1:5803038/91‑1 (MQ=34)
cAAAGTTGAATCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACt                                                                                            >  2:1000147/1‑91 (MQ=34)
 aaaGTTGAATCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTg                                                                                           <  1:2982802/91‑1 (MQ=33)
 aaaGTTGAATCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATATAACAAGGATGTTATCACTg                                                                                           >  1:2040936/1‑91 (MQ=21)
  aaGTTGAATCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGt                                                                                          >  1:5091713/1‑91 (MQ=34)
   aGTTGAATCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTa                                                                                         <  1:1536748/91‑1 (MQ=34)
    gTTGAATCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAg                                                                                        >  1:5145543/1‑91 (MQ=34)
    gTTGAATCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAg                                                                                        >  1:197727/1‑91 (MQ=34)
     ttGAATCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGc                                                                                       <  2:709239/91‑1 (MQ=34)
     ttGAATCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGc                                                                                       <  2:708328/91‑1 (MQ=34)
       gAATCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCg                                                                                     <  1:4598435/91‑1 (MQ=34)
        aaTCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGt                                                                                    >  2:1061795/1‑91 (MQ=34)
        aaTCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGt                                                                                    >  1:342336/1‑91 (MQ=34)
         aTCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGtt                                                                                   >  1:2104343/1‑91 (MQ=33)
         aTCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGtt                                                                                   >  2:1783663/1‑91 (MQ=33)
         aTCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGtt                                                                                   >  2:2426152/1‑91 (MQ=33)
         aTCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGtt                                                                                   <  1:2417495/91‑1 (MQ=33)
         aTCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGtt                                                                                   >  1:533639/1‑91 (MQ=33)
         aTCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGtt                                                                                   >  2:3280108/1‑91 (MQ=33)
         aTCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGtt                                                                                   >  2:5275176/1‑91 (MQ=33)
         aTCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGtt                                                                                   >  1:3181590/1‑91 (MQ=33)
          tCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTg                                                                                  <  1:3039365/91‑1 (MQ=32)
           cTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTgg                                                                                 >  1:1197234/1‑91 (MQ=31)
                                    aGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACACGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGt                                                        >  2:3928038/1‑91 (MQ=14)
                                    aGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGt                                                        >  2:4582444/1‑91 (MQ=31)
                                    aGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGt                                                        <  2:4115259/91‑1 (MQ=31)
                                    aGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGt                                                        <  2:5047979/91‑1 (MQ=31)
                                     gTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGtt                                                       >  2:3021040/1‑91 (MQ=32)
                                     gTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGtt                                                       >  2:1681688/1‑91 (MQ=32)
                                      tcttctGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTa                                                      >  2:4142387/1‑91 (MQ=33)
                                      tcttctGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTa                                                      >  2:3110739/1‑91 (MQ=33)
                                       cttctGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGTTATGCATTGAGTTAt                                                     <  1:4405315/91‑1 (MQ=18)
                                        ttctGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATc                                                    <  2:2181492/91‑1 (MQ=34)
                                        ttctGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATGGAGTTATc                                                    <  2:3208591/91‑1 (MQ=18)
                                         tctGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCg                                                   >  1:2292860/1‑91 (MQ=34)
                                          ctGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGt                                                  <  2:5185688/91‑1 (MQ=34)
                                          ctGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGt                                                  <  1:564761/91‑1 (MQ=34)
                                             tATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTACCAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATAGGCTTTGAGTTAACGtcct                                               >  1:4867214/1‑88 (MQ=11)
                                              aTGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGata                                              <  1:5009291/91‑1 (MQ=34)
                                               tGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGatat                                             >  1:3728488/1‑91 (MQ=34)
                                               tGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGatat                                             >  2:4231308/1‑91 (MQ=33)
                                               tGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAAAAAGGATGTTATCTCTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGatat                                             <  2:3665943/91‑1 (MQ=16)
                                                gAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGatata                                            <  1:1643374/91‑1 (MQ=34)
                                                 aaCTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGatatat                                           >  1:5566889/1‑91 (MQ=33)
                                                  aCTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATc                                          <  2:3705806/91‑1 (MQ=34)
                                                  aCTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATc                                          <  1:3640870/91‑1 (MQ=34)
                                                  aCTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATc                                          >  1:1790873/1‑91 (MQ=34)
                                                  aCTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATc                                          <  1:843026/91‑1 (MQ=34)
                                                  aCTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATc                                          <  2:5488053/91‑1 (MQ=34)
                                                    tATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTg                                        <  1:1326645/91‑1 (MQ=34)
                                                    tATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTg                                        <  2:3440082/91‑1 (MQ=34)
                                                     aTTTCAGGTATAAACAATTTAACAAAGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGa                                       <  2:4364911/91‑1 (MQ=16)
                                                     aTTTCAGCTATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGa                                       <  1:4638398/91‑1 (MQ=18)
                                                     aTTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGa                                       <  1:75306/91‑1 (MQ=33)
                                                     aTTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGa                                       <  2:5367030/91‑1 (MQ=34)
                                                      tttCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTCTCGTGATATATCTGaa                                      >  2:2974556/1‑91 (MQ=18)
                                                      tttCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGaa                                      >  1:224520/1‑91 (MQ=34)
                                                      tttCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGaa                                      >  2:566830/1‑91 (MQ=34)
                                                      tttCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGaa                                      >  1:2756068/1‑91 (MQ=33)
                                                        tCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGt                                                        >  2:1989888/1‑71 (MQ=31)
                                                         cAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAata                                   >  1:3162599/1‑91 (MQ=33)
                                                         cAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAata                                   >  2:1274166/1‑91 (MQ=34)
                                                          aGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAatat                                  >  2:4758279/1‑91 (MQ=33)
                                                           gATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGTAATAtt                                 >  1:2711846/1‑91 (MQ=18)
                                                            atatAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAataata                                >  1:1616524/1‑91 (MQ=18)
                                                             tataAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTaa                               <  2:87738/91‑1 (MQ=34)
                                                             tataAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTaa                               <  1:954170/91‑1 (MQ=34)
                                                              ataAACAATTTAACAAGGATGTTATCCCTGTAGGCGTTGGCTACTATCGAAGATATGCATTGAGTTATCGTGGTATATCTGAAATATTAAg                              <  2:4794382/91‑1 (MQ=11)
                                                               taAACAATTTAACAAGGATTTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAgg                             <  1:5252672/91‑1 (MQ=18)
                                                               taAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAgg                             <  1:5078351/91‑1 (MQ=34)
                                                               taAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAgg                             <  2:4259793/91‑1 (MQ=33)
                                                                aaaCAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAggg                            <  2:1359497/91‑1 (MQ=34)
                                                                aaaCAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAggg                            <  2:788732/91‑1 (MQ=34)
                                                                aaaCAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAggg                            <  2:2107405/91‑1 (MQ=34)
                                                                 aaCAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGa                           >  2:5620250/1‑91 (MQ=34)
                                                                 aaCAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGa                           >  2:613070/1‑91 (MQ=34)
                                                                   cAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAAc                         >  1:1757198/1‑91 (MQ=34)
                                                                    aaTTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACg                        <  1:3305426/91‑1 (MQ=34)
                                                                    aaTTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACg                        >  1:5391919/1‑91 (MQ=34)
                                                                     aTTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACgt                       >  2:1942108/1‑91 (MQ=33)
                                                                     aTTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACgt                       >  2:4471133/1‑91 (MQ=33)
                                                                     aTTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTGATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACgt                       <  2:2604898/91‑1 (MQ=18)
                                                                      tttAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACgtg                      <  2:1767995/91‑1 (MQ=33)
                                                                       ttAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACgtgg                     >  2:287601/1‑91 (MQ=34)
                                                                       ttAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACgtgg                     >  1:1465582/1‑91 (MQ=34)
                                                                          aCAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGgtgt                  >  1:903415/1‑91 (MQ=34)
                                                                          aCAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGgtgt                  <  2:1544616/91‑1 (MQ=33)
                                                                          aCAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGgtgt                  <  2:3558386/91‑1 (MQ=33)
                                                                            aaGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTaa                <  1:5488577/91‑1 (MQ=34)
                                                                               gATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACg             <  1:2572829/91‑1 (MQ=34)
                                                                               gATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACg             <  1:4119426/91‑1 (MQ=34)
                                                                               gATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACg             >  2:2469191/1‑91 (MQ=33)
                                                                                aTGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACGt            >  1:4307163/1‑91 (MQ=34)
                                                                                 ggTTATCACTCTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACGtt           <  2:4620829/90‑1 (MQ=21)
                                                                                  gTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACGTtc          <  1:1070581/91‑1 (MQ=34)
                                                                                   ttATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACGTtca         >  2:316521/1‑91 (MQ=34)
                                                                                     aTCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACGTtcatc       >  1:318632/1‑91 (MQ=34)
                                                                                       cACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACGTTcatcat     >  2:3500726/1‑91 (MQ=33)
                                                                                          tGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACGTTCATCATTCa  <  2:5091713/91‑1 (MQ=33)
                                                                                          |                                                                                          
CAAAGTTGAATCTATAGTATAATTTTAACAAAAAGGAGTCTTCTGTATGAACTATTTCAGATATAAACAATTTAACAAGGATGTTATCACTGTAGCCGTTGGCTACTATCTAAGATATGCATTGAGTTATCGTGATATATCTGAAATATTAAGGGAACGTGGTGTAAACGTTCATCATTCA  >  USA300TCH1516_ALE/76169‑76349

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 12 ≤ ATCG/ATCG < 32 ≤ ATCG/ATCG < 41 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: 
Reads not counted as support for junction
read_name Not counted due to insufficient overlap past the breakpoint.
read_name Not counted due to not crossing MOB target site duplication.