Predicted mutation
evidence seq id position mutation annotation gene description
RA USA300TCH1516_ALE 2,010,363 C→T C146Y (TGT→TAT)  USA300HOU_RS10125 ← Putative multidrug export ATP‑binding/permease protein

Read alignment evidence...
  seq id position ref new freq score (cons/poly) reads annotation genes product
*USA300TCH1516_ALE2,010,3630CT100.0% 38.4 / NA 15C146Y (TGT→TAT) USA300HOU_RS10125Putative multidrug export ATP‑binding/permease protein
Reads supporting (aligned to +/- strand):  ref base C (0/0);  new base T (9/6);  total (9/6)

TAATCTTCCAAAGAAAACGTACACCGTTAAAATGTAAAATGGGAAGATAAACAGTGCTGCTAAAGTCAATTTCACATCTAAAAAGAACATTATGGATAGTGCAATAATAATTGTTATACAATCTAACCAAATATTCATTAACCCGGTTAAAATGAAATCTTTTGTTTGTTCAACATCATTAATCACTCTAGATATTACTTGACCTACTTGATTATTAGCATAAAATCTCGCACTTAAAGCTT  >  USA300TCH1516_ALE/2010245‑2010486
                                                                                                                      |                                                                                                                           
tAATCTTCCAAAGAAAACGTACACCGTTAAAATGTAAAATGGGAAGATAAACAGTGCTGCTAAAGTCAATTTTACATCTAAAAAGTACATTATGGATAGTGCAATAATAATTGTTATATAATCTAACCa                                                                                                                   <  1:77259/129‑1 (MQ=255)
           aGAAAACGTACACCGTTAAAATGTAAAATGGGAAGATAAACAGTGCTGCTAAAGTCAATTTCACATCTAAAAAGAACATTATGGATAGTGCAATAATAATTGTTATATAATCTAACCAAATATTCATTa                                                                                                        >  1:187715/1‑129 (MQ=255)
           aGAAAACGTACACCGTTAAAATGTAAAATGGGAAGATAAACAGTGCTGCTAAAGTCAATTTCACATCTAAAAAGAACATTATGGATAGTGCAATAATAATTGTTATATAATCTAACCAAATATTCATTa                                                                                                        >  2:108898/1‑129 (MQ=255)
              aaaCGTACACCGTTAAAATGTAAAATGGGAAGATAAACAGTGCTGCTAAAGTCAATTTCACATCTAAAAAGAACATTATGGATAGTGCAATAATAATTGTTATATAATCTAACCAAATATTCATTAAcc                                                                                                     >  2:196019/1‑129 (MQ=255)
                   tACACCGTTAAAATGTAAAATGGGAAGATAAACAGTGCTGCTAAAGTCAATTTCACATCTAAAAAGAACATTATGGATAGTGCAATAATAATTGTTATATAATCTAACCAAATATTCATTAACCCGGtt                                                                                                >  1:171283/1‑129 (MQ=255)
                       ccGTTAAAATGTAAAATGGGAAGATACACAGTGCTGCTAAAGTCAATTTCACAACTAAAAAGAACATTATGAATAGTGCAATAATAATTGTTATATAATCTAACCAAATATTCATTAACCCGGTTaaaa                                                                                            >  1:39318/1‑129 (MQ=255)
                              aatgtaaaatgGGAAGATAAACAGTGCTGCTAAAGTCAATTTCACATCTAAAAAGAACATTATGGATAGTGCAATAATAATTGTTATATAATCTAACCAAATATTCATTAACCCGGTTAAAATGAAATc                                                                                     <  1:21291/129‑1 (MQ=255)
                                  taaaatgGGAAGATAAACAGTGCTGCTAAAGTCAATTTCACATCTAAAAAGAACATTATGGATAGTGCAATAATAATTGTTATATAATCTAACCAAATATTCATTAACCCGGTTAAAATGAAATCtttt                                                                                 <  1:66899/129‑1 (MQ=255)
                                    aaatgGGAAGATAAACAGTGCTGCTAAAGTCAATTTCACATCTAAAAAGAACATTATGGATAGTGCAATAATAATTGTTATATAATCTAACCAAATATTCATTAACCCGGTTAAAATGAAATCTtttgt                                                                               >  2:108180/1‑129 (MQ=255)
                                                   cattgctgcTAAAGTCAATTTCACATCTAAAAAGAACATTATGGATAGTGCAATAATAATTGTTATATAATCTAACCAAATATTCATTAACCCGGTTAAAATGAAATCTTTTGTTTGTTCAACATCAtt                                                                <  2:101058/126‑1 (MQ=255)
                                                           ctAAAGTCAATTTCACATCTAAAAAGAACATTATGGATAGTGCAATAATAATTGTTATATAATCTAACCAAATATTCATTATCCTTGTTAATATGAAATCTTTTGTTTGTTCAACATCATTAATCActc                                                        <  1:177725/129‑1 (MQ=255)
                                                                gTCAATTTCACATCTAAAAAGAACATTATGGATAGTGCAATAATAATTGATATATAATCTAACAAAATATTCATTAACCCGGTTAAAATGAAATCTTTTGTTTGTTCAACATCATTAATCACTCTAGat                                                   >  1:207237/1‑129 (MQ=255)
                                                                                      aCATTTTGTATTGTGTAATAGTTATTGTTATATAATTTAATCAAAGATGCATGAACTTGGTGAAAATGAAATCTTTTGTTTGTTCAACATCATTAAGCACTTTAGATATTACTTGACCTACTTGattat                             <  2:94720/129‑1 (MQ=255)
                                                                                                                 ttATATAATCTAACCAAATATTCATTAACCCGGTTAAAATGAAATCTTTTGTTTGTTCAACATCATTAATCACTCTAGATATTACTTGACCTACTTGATTATTAGCATAAAATCTCGCACTTAAAGCtt  >  1:35178/1‑129 (MQ=255)
                                                                                                                 ttATATAATCTAACCAAATATTCATTAACCCGGTTAAAATGAAATCTTTTATTTGTTCAACATCATTAATCACACTAAATATTACTTGACCTACTTGATTATTAGTATAAAATCTCGCACTTAAATCtt  >  1:119341/1‑129 (MQ=255)
                                                                                                                      |                                                                                                                           
TAATCTTCCAAAGAAAACGTACACCGTTAAAATGTAAAATGGGAAGATAAACAGTGCTGCTAAAGTCAATTTCACATCTAAAAAGAACATTATGGATAGTGCAATAATAATTGTTATACAATCTAACCAAATATTCATTAACCCGGTTAAAATGAAATCTTTTGTTTGTTCAACATCATTAATCACTCTAGATATTACTTGACCTACTTGATTATTAGCATAAAATCTCGCACTTAAAGCTT  >  USA300TCH1516_ALE/2010245‑2010486

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 12 ≤ ATCG/ATCG < 13 ≤ ATCG/ATCG < 32 ≤ ATCG/ATCG < 41 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: