Predicted mutation
evidence seq id position mutation freq annotation gene description
RA USA300TCH1516_ALE 2,484,799 G→A 10.2% A295V (GCG→GTG)  mqo1 ← putative malate:quinone oxidoreductase 1

Read alignment evidence...
  seq id position ref new freq score (cons/poly) reads annotation genes product
*USA300TCH1516_ALE2,484,7990GA10.2% 117.0 / 4.8 39A295V (GCG→GTG) mqo1putative malate:quinone oxidoreductase 1
Reads supporting (aligned to +/- strand):  ref base G (20/15);  new base A (2/2);  total (22/17)
Fisher's exact test for biased strand distribution p-value = 1.00e+00
Kolmogorov-Smirnov test that lower quality scores support variant p-value = 9.10e-01

TTGGTTTAACCGATTTAATTAAATCCATATGTGAACCTGTTTTTAAAAATTTAGGTGAGAAACCTGCAAATGGACCAAATAACAATGAACGCTTGCCGTCTACAAAACGTGTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGACGATCAATCACTTCTTGATTTGTACAGCGCAGGAATAATCCACTTACCGGGAAACCACCAATATGTTTTGATTGTTTAATCCCAGTCTTTTGGA  >  USA300TCH1516_ALE/2484659‑2484931
                                                                                                                                            |                                                                                                                                    
ttGGTTTAACCGATTTAATTAAATCCATATGTGAACCTGTTTTTAAAAATTTAGGTGAGAAACCTGCAAATGGACCAAATAACAATGAACGCTTGCCGTCTACAAAACGTGTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGgcg                                                                                                                                      <  2:161584/141‑1 (MQ=255)
      tAACCGATTTAATTAAATCCATATGTGAACCTGTTTTTAAAAATTTAGGTGAGAAACCTGCAAATGGACCAAATAACAATGAACGCTTGCCGTCTACAAAACGTGTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCa                                                                                                                                >  1:232111/1‑141 (MQ=255)
        aCCGATTTAATTAAATCCATATGTGAACCTGTTTTTAAAAATTTATTTGCGAAACCTGCAAATGGACCAAATAACAATGAACGCTTGCCGTCTACAAAACGTGTATCTAAGTGCGGCACTGAGATTGGTGGCGCACCCAct                                                                                                                              >  1:77522/1‑141 (MQ=255)
         ccGATTTAATTAAATCCATATGTGAACCTGTTTTTAAAAATTTAGGTGAGAAACCTGCAAATGGACCAAATAACAATGAACGCTTGCCGTCTACAAAACGTGTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCActg                                                                                                                             <  2:22246/141‑1 (MQ=255)
         ccGATTTAATTAAATCCATATGTGAACCTGTTTTTAAAAATTTAGGTGAGAAACCTGCAAATGGACCAAATAACAATGAACGCTTGCCGTCTACAAAACGTGTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCActg                                                                                                                             <  1:188283/141‑1 (MQ=255)
            aTTTAATTAAATCCATATGTGAACCTGTTTTTAAAAATTTAGGTGAGAAACCTGCAAATGGACCAAATAACAATGAACGCTTGCCGTCTACAAAACGTGTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCActgctg                                                                                                                          >  2:47889/1‑141 (MQ=255)
             tttAATTAAATCCATATGTGAACCTGTTTTTAAAAATTTAGGTGAGAAACCTGCAAATGGACCACCTAACCATGAACGCTTGCCGTCTACAAAACGTGTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCACtgctgc                                                                                                                         <  1:25898/141‑1 (MQ=255)
             tttAATTAAATCCATATGTGAACCTGTTTTTAAAAATTTAGGTGAGAAACCTGCAAATGGACCAAATAACAATGAACGCTTGCCGTCTACAAAACGTGTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCACtgctgc                                                                                                                         >  1:116184/1‑141 (MQ=255)
             tttAATTAAATCCATATGTGAACCTGTTTTTAAAAATTTAGGTGAGAAACCTGCAAATGGACCAAATAACAATGAACGCTTGCCGTCTACAAAACGTGTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCACtgctgc                                                                                                                         <  2:202293/141‑1 (MQ=255)
             tttAATTAAATCCATATGTGAACCTGTTTTTAAAAATTTAGGTGAGAAACCTGCAAATGGACCAAATAACAATGAACGCTTGCCGTCTACAAAACGTGTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCACtgctgc                                                                                                                         >  2:12107/1‑141 (MQ=255)
                              gtgAACCTGTTTTTAAAAATTTAGGTGAGAAACCTGCAAATGGACCAAATAACAATGAACGCTTGCCGTCTACAAAACGTGTATCTAAGTGCGGCACTGCCATTGCTGGCGCACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAg                                                                                                        >  2:29748/1‑141 (MQ=255)
                                       tttttAAAAATTTAGGTGAGAAACCTGCAAATGGACCAAATAACAATGAACGCTTGCCGTCTACAAAACGTGTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGAc                                                                                               >  2:172182/1‑141 (MQ=255)
                                          ttAAAAATTTAGGTGAGAAACCTGCAAATGGACCAAATAACAATGAACGCTTGCCGTCTACAAAACGTGTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCACACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGACGat                                                                                            >  2:182796/1‑141 (MQ=255)
                                          ttAAAAATTTAGGTGAGAAACCTGCAAATGGACCAAATAACAATGAACGCTTGCCGTCTACAAAACGTGTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCACACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGACGat                                                                                            >  2:126687/1‑141 (MQ=255)
                                             aaaaTTTAGGTGAGAAACCTGCAAATGGACCAAATAACAATGAACGCTTGCCGTCTACAAAACGTGTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGACGatcaa                                                                                         >  2:109538/1‑141 (MQ=255)
                                                aTTTAGGTGAGAAACCTGCAAATGGACCAAATAACAATGAACGCTTGCCGTCTACAAAACGTGTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGACGatcaatca                                                                                      >  1:31792/1‑141 (MQ=255)
                                                aTTTAGGTGAGAAACCTGCAAATGGACCAAATAACAATGAACGCTTGCCGTCTACAAAACGTGTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGACGatcaatca                                                                                      <  1:99058/141‑1 (MQ=255)
                                                aTTTAGGTGAGAAACCTGCAAATGGACCAAATAACAATGAACGCTTGCCGTCTACAAAACGTGTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGACGatcaatca                                                                                      >  1:90845/1‑141 (MQ=255)
                                                  ttAGGTGAGAAACCTGCAAATGGACCAAATAACAATGAACGCTTGCCGTCTACAAAACGTGTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGACGATCAATCAct                                                                                    <  1:256961/141‑1 (MQ=255)
                                                                     aTGGACCAAATAACAATGAACGCTTGCCGTCTACAAAACGTGTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGACGATCAATCACTTCTTGATTTGTACAGCGCa                                                                 <  2:223005/141‑1 (MQ=255)
                                                                       ggACCAAATAACAATGAACGCTTGCCGTCTACAAAACGTCTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGACGATCAATCACTTCTTGATTTGTACAGCGCAgg                                                               <  1:193258/141‑1 (MQ=255)
                                                                                       aaCGCTTGCCGTCTACAAAACGTGTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGACGATCAATCACTTCTTGATTTGTACAGCGCAGGAATAATCCACTTACCg                                               >  1:221357/1‑141 (MQ=255)
                                                                                       aaCGCTTGCCGTCTACAAAACGTGTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGACGATCAATCACTTCTTGATTTGTACAGCGCAGGAATAATCCACTTACCg                                               >  1:212216/1‑141 (MQ=255)
                                                                                        aCGCTTGCCGTCTACAAAGCGTGTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGACGATCAATCACTTCTTGATTTGTACAGCGCAGGAATAATCCACTTACCgg                                              <  1:60560/141‑1 (MQ=255)
                                                                                          gCTTGCCGTCTACAAAACGTGTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGACGATCAATCACTTCTTGATTTGTACAGCTCAGGAATAATCCACTTACCGGGa                                            <  1:126791/141‑1 (MQ=255)
                                                                                           cTTGCCGTCTACAAAACGTGTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGACGATCAATCACTTCTTGATTTGTACAGCGCAGGAATAATCCACTTACCGGGaa                                           <  1:47889/141‑1 (MQ=255)
                                                                                            ttGCCGTCTACAAAACGTGTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGACGATCAATCACTTCTTGATTTGTACAGCGCAGGAATAATCCACTTACCGGGaaa                                          >  1:209320/1‑141 (MQ=255)
                                                                                            ttGCCGTCTACAAAACGTGTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGACGATCAATCACTTCTTGATTTGTACAGCGCAGGAATAATCCACTTACCGGGaaa                                          >  1:222162/1‑141 (MQ=255)
                                                                                             tGCCGTCTACAAAGAGTGTATCTAAGTGCTGCACTGACATTGGTGGCGCACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATTATTACCATCAATCACGTCTTGATTTGTACAGCGCAGGAATAATCCACTTACCGGGAAac                                         <  2:77522/141‑1 (MQ=255)
                                                                                                          aCGTGTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCACACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGACGATCAATCACTTCTTGATTTGTACAGCGCAGGAATAATCCACTTACCGGGAAACCACCAATATGttt                            <  1:182796/141‑1 (MQ=255)
                                                                                                          aCGTGTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCACACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGACGATCAATCACTTCTTGATTTGTACAGCGAAGGCATAATCCACTTACCGGGAAACCACCAATATGttt                            <  1:126687/141‑1 (MQ=255)
                                                                                                               tATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGACGATCAATCACTTCTTGATTTGTACAGCGCAGGAATAATCCACTTACCGGGAAACCACCAATATGTTTTGAtt                       <  1:17045/141‑1 (MQ=255)
                                                                                                                        gCGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGACGATCAATCACTTCTTGATTTGTACAGCGCAGGAATAATCCACTTACCGGGAAACCACCAATATGTTTTGATTGTTTAATcc              >  2:187482/1‑141 (MQ=255)
                                                                                                                        gCGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGACGATCAATCACTTCTTGATTTGTACAGCGCAGGAATAATCCACTTACCGGGAAACCACCAATATGTTTTGATTGTTTAATcc              >  2:190092/1‑141 (MQ=255)
                                                                                                                        gCGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGACGATCAATCACTTCTTGATTTGTACAGCGCAGGAATAATCCACTTACCGGGAAACCACCAATATGTTTTGATTGTTTAATcc              >  2:126218/1‑141 (MQ=255)
                                                                                                                         cGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGACGATCAATCACTTCTTGATTTGTACAGCGCAGGAATAATCCACTTACCGGGAAACCACCAATATGTTTTGATTGTTTAATccc             >  2:149872/1‑141 (MQ=255)
                                                                                                                           gCACTGACATTGGTGGCGCACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGACGATCAATCACTTCTTGATTTGTACAGCGCAGGAATAATCCACTTACCGGGAAACCACCAATATGTTTTGATTGTTTAATCCCAg           <  1:109538/141‑1 (MQ=255)
                                                                                                                             aCTGACATTGGTGGCGCACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGACGATCAATCACTTCTTGATTTGTACAGCGCAGGAATAATCCACTTACCGGGAAACCACCAATATGTTTTGATTGTTTAATCCCAGTc         <  1:172182/141‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                    ttGGTGGCGCACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGACGATCAATCACTTCTTGATTTGTACAGCGCAGGAATAATCCACTTACCGGGAAACCACCAATATGTTTTGATTGTTTAATCCCAGTCTTTTGGa  >  2:190595/1‑141 (MQ=255)
                                                                                                                                    ttGGTGGCGCACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGACGATCAATCACTTCTTGATTTGTACAGCGCAGGAATAATCCACTTACCGGGAAACCACCAATATGTTTTGATTGTTTAATCCCAGTCTTTTGGa  >  1:37993/1‑141 (MQ=255)
                                                                                                                                            |                                                                                                                                    
TTGGTTTAACCGATTTAATTAAATCCATATGTGAACCTGTTTTTAAAAATTTAGGTGAGAAACCTGCAAATGGACCAAATAACAATGAACGCTTGCCGTCTACAAAACGTGTATCTAAGTGCGGCACTGACATTGGTGGCGCACCCACTGCTGCTTTTCCGTACACTTTAGCATGATGACGATCAATCACTTCTTGATTTGTACAGCGCAGGAATAATCCACTTACCGGGAAACCACCAATATGTTTTGATTGTTTAATCCCAGTCTTTTGGA  >  USA300TCH1516_ALE/2484659‑2484931

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 12 ≤ ATCG/ATCG < 32 ≤ ATCG/ATCG < 41 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: