Predicted mutation
evidence seq id position mutation freq annotation gene description
RA USA300TCH1516_ALE 748,768 A→G 19.5% I255V (ATT→GTT)  oxyR → Hydrogen peroxide‑inducible genes activator

Read alignment evidence...
  seq id position ref new freq score (cons/poly) reads annotation genes product
*USA300TCH1516_ALE748,7680AG19.5% 41.2 / 6.2 22I255V (ATT→GTT) oxyRHydrogen peroxide‑inducible genes activator
Reads supporting (aligned to +/- strand):  ref base A (8/9);  new base G (2/2);  total (10/12)
Fisher's exact test for biased strand distribution p-value = 1.00e+00
Kolmogorov-Smirnov test that lower quality scores support variant p-value = 8.17e-01

AGTGGATCAAGTAGCAACTTGCAAAGAAATGTTGATTAGTGGTGTAGGTGTTACAATCTTGCCAGAAATTATGATGAAAAATATCAGCAAAGAACAATTTGAGTTTGAAAAAGTAGAAATTGATAATGAACCGCTGATTCGTTCGACATTTATGAGTTATGATCCGAGCATGTTGCAATTGCCACAAGTTGATTCTTTTGTAAATCTCATGGCGAGCTTTGTTGAACAACCAAAGGCGTAGTTTTAGACTAATTTAAGGTTTGTATTTAATTTTAAA  >  USA300TCH1516_ALE/748632‑748908
                                                                                                                                        |                                                                                                                                            
aGTGGATCAAGTAGCAACTTGCAAAGAAATGTTGATTAGTGGTGTAGGTGTTACAATCTTGCCAGAAATTATGATGAAAAATATCAGCAAAGAACAATTTGAGTTTGAAAAAGTAGAAATTGATAATGAACCGCTGAttcg                                                                                                                                          >  1:198744/1‑141 (MQ=255)
     aTCAAGTAGCAACTTGCAAAGAAATGTTGATTAGTGGTGTAGGTGTTACAATCTTGCCAGAAATTATGATGAAAAATATCAGCAAAGAACAATTTGAGTTTGAAAAAGTAGAAATTGATAATGAACCGCTGATTCGTTCGa                                                                                                                                     <  2:81555/141‑1 (MQ=255)
     aTCAAGTAGCAACTTGCAAAGAAATGTTGATTAGTGGTGTAGGTGTTACAATCTTGCCAAAAATTATGATGAAAAATATCAGCAAAGAACAAAAAAAAAAAAAAAAAGTAGAAATTGATAATGAACCGCTGATTCGTTCGa                                                                                                                                     <  2:223075/141‑1 (MQ=255)
          gTAGCAACTTGCAAAGAAATGTTGATTAGTGGTGTAGGTGTTACAATCTTGCCAGAAATTATGATGAAAAATATCAGCAAAGAACAATTTGAGTTTGAAAAAGTAGAAATTGATAATGAACCGCTGGTTCGTTCGACAttt                                                                                                                                >  1:164735/1‑141 (MQ=255)
          gTAGCAACTTGCAAAGAAATGTTGATTAGTGGTGTAGGTGTTACAATCTTGCCAGAAATTATGATGAAAAATATCAGCAAAGAACAATTTGAGTTTGAAAAAGTAGAAATTGATAATGAACCGCTGGTTCGTTCGACAttt                                                                                                                                >  1:164772/1‑141 (MQ=255)
                       aaGAAATGTTGATTAGTGGTGTAGGTGTTACAATCTTGCCAGAAATTATGATGAAAAATATCAGCAAAGAACAATTTGAGTTTGAAAAAGTAGAAATTGATAATGAACCGCTGATTCGTTCGACATTTATGTGTTAttttt                                                                                                                   >  2:141128/1‑137 (MQ=255)
                       aaGAAATGTTGATTAGTGGTGTAGGTGTTACAATCTTGCCAGAAATTATGATGAAAAATATCAGCAAAGAACAATTTGAGTTTGAAAAAGTAGAAATTGATAATGAACCGCTGATTCGTTCGACATTTATGAGTTATGATc                                                                                                                   >  1:219800/1‑141 (MQ=255)
                            aTGTTGATTAGTGGTGTAGGTGTTACAATCTTGCCAGAAATTATGATGAAAAATATCAGCAAAGAACAATTTGAGTTTGAAAAAGTAGAAATTGATAATGAACCGCTGATTCGTTCGACATTTATGAGTTATGATCCGAGc                                                                                                              <  1:137555/141‑1 (MQ=255)
                              gTTGATTAGTGGTGTAGGTGTTACAATCTTGCCAGAAATTATGATGAAAAATATCAGCAAAGAACAATTTGAGTTTGAAAAAGTAGAAATTGATAATGAACCGCTGATTCGTTCGACATTTATGAGTTATGATCCGAGCAt                                                                                                            <  2:230245/141‑1 (MQ=255)
                                     aGTGGTGTAGGTGTTACAATCTTGCCAGAAATTATGATGAAAAATATCAGCAAAGAACAATTTGAGTTTGAAAAAGTAGAAATTGATAATGAACCGCTGATTCGTTCGACATTTATGAGTTATGATCCGAGCATGTTGCaa                                                                                                     >  2:245636/1‑141 (MQ=255)
                                          tgtAGGTGTTACAATCTTGCCAGAAATTATGATGAAAAATATCAGCAAAGAACAATTTGAGTTTGAAAAAGTAGAAATTGATAATGAACCGCTGATTCGTTCGACATTTATGAGTTATGATCCGAGCATGTTGCAATTGcc                                                                                                <  1:46964/141‑1 (MQ=255)
                                              ggTGTTACAATCTTGCCAGAAATTATGATGAAAAATATCAGCAAAGAACAATTTGAGTTTGAAAAAGTAGAAATTGATAATGAACCGCTGATTCGTTCGACATTTATGAGTTATGATCCGAGCATGTTGCAATTGCCACaa                                                                                            >  2:87976/1‑141 (MQ=255)
                                                                        gatgaAAAATATCAGCAAAGAACAATTTGAGTTTGAAAAAGTAGAAATTGATAATGAACCGCTGATTCGTTCGACATTTATGAGTTATGATCCGAGCATGTTGCAATTGCCACAAGTTGATTCTTTTGTAAATCTCATGGc                                                                  >  1:5873/1‑141 (MQ=255)
                                                                        gatgaAAAATATCAGCAAAGAACAATTTGAGTTTGAAAAAGTAGAAATTGATAATGAACCGCTGATTCGTTCGACATTTATGAGTTATGATCCGAGCATGTTGCAATTGCCACAAGTTGATTCTTTTGTAAATCTCATGGc                                                                  <  2:144596/141‑1 (MQ=255)
                                                                         atgaAAAATATCAGCAAAGAACAATTTGAGTTTGAAAAAGTAGAAATTGATAATGAACCGCTGATTCGTTCGACATTTATGAGTTATGATCCGAGCATGTTGCAATTGCCACAAGTTGATTCTTTTGTAAATCTCATGGCg                                                                 <  1:33698/141‑1 (MQ=255)
                                                                         atgaAAAATATCAGCAAAGAACAATTTGAGTTTGAAAAAGTAGAAATTGATAATGAACCGCTGATTCGTTCGACATTTATGAGTTATGATCCGAGCATGTTGCAATTGCCACAAGTTGATTCTTTTGTAAATCTCATGGCg                                                                 <  1:222200/141‑1 (MQ=255)
                                                                                     aGCAAAGAACAATTTGAGTTTGAAAAAGTAGAAATTGATAATGAACCGCTGATTCGTTCGACATTTATGAGTTATGATCCGAGCATGTTGCAATTGCCACAAGTTGATTCTTTTGTAAATCTCATGGCGAGCTTTGTTGaa                                                     >  2:10311/1‑141 (MQ=255)
                                                                                         aaGAACAATTTGAGTTTGAAAAAGTAGAAATTGATAATGAACCGCTGGTTCGTTCGACATTTATGAGTTATGATCCGAGCATGTTGCAATTGCCACAAGTTGATTCTTTTGTAAATCTCATGGCGAGCTTTGTTGaacaac                                                 <  2:164735/141‑1 (MQ=255)
                                                                                         aaGAACAATTTGAGTTTGAAAAAGTAGAAATTGATAATGAACCGCTGGTTCGTTCGACATTTATGAGTTATGATCCGAGCATGTTGCAATTGCCACAAGTTGATTCTTTTGTAAATCTCATGGCGAGCTTTGTTGaacaac                                                 <  2:164772/141‑1 (MQ=255)
                                                                                                                           tAATGAGCCGCTGTTTCGTTCGACATTTATGAGTTATGATCCGAGCATGTTGCAATTGCCACAAGTTGATTCTTTTGTAAATCTCATGGCGAGCTTTGTTGAACAACCAAAGGCGTAGTTTTAGACTAATTTAAGGTTTGt               <  2:89070/141‑1 (MQ=255)
                                                                                                                               gAACCGCTGATTCGTTCGACATTTATGAGTTATGATCCGAGCATGTTGCAATTGCCACAAGTTGATTCTTTTGTAAATCTCATGGCGAGCTTTGTTGAACAACCAAAGGCGTAGTTTTAGACTAATTTAAGGTTTGTAttt           <  1:63756/141‑1 (MQ=255)
                                                                                                                                      tGATTCGTTCGACATTTATGAGTTATGATCCGAGCATGTTGCAATTGCCACAAGTTGATTCTTTTGTAAATCTCATGGCGAGCTTTGTTGAACAACCAAAGGCGTAGTTTTAGACTAATTTAAGGTTTGTATTTAATTTTa    >  1:160243/1‑141 (MQ=255)
                                                                                                                                        aTTCGTTCGACATTTATGAGTTATGATCCGAGCATGTTGCAATTGCCACAAGTTGATTCTTTTGTAAATCTCATGGCGAGCTTTGTTGAACAACCAAAGGCGTAGTTTTAGACTAATTTAAGGTTTGTATTTAATTTTaaa  >  2:233720/1‑141 (MQ=255)
                                                                                                                                        aTTCGTTCGACATTTATGAGTTATGATCCGAGCATGTTGCAATTGCCACAAGTTGATTCTTTTGTAAATCTCATGGCGAGCTTTGTTGAACAACCAAAGGCGTAGTTTTAGACTAATTTAAGGTATGTATTTAATTATaaa  >  2:50985/1‑141 (MQ=255)
                                                                                                                                        |                                                                                                                                            
AGTGGATCAAGTAGCAACTTGCAAAGAAATGTTGATTAGTGGTGTAGGTGTTACAATCTTGCCAGAAATTATGATGAAAAATATCAGCAAAGAACAATTTGAGTTTGAAAAAGTAGAAATTGATAATGAACCGCTGATTCGTTCGACATTTATGAGTTATGATCCGAGCATGTTGCAATTGCCACAAGTTGATTCTTTTGTAAATCTCATGGCGAGCTTTGTTGAACAACCAAAGGCGTAGTTTTAGACTAATTTAAGGTTTGTATTTAATTTTAAA  >  USA300TCH1516_ALE/748632‑748908

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 12 ≤ ATCG/ATCG < 32 ≤ ATCG/ATCG < 41 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: