New junction evidence
  seq id position reads (cov) reads (cov) score skew freq annotation gene product
* ? NC_000913 3583428 =NA (NA)240 (0.550) 164/298 2.3 46.2% noncoding (1/768 nt) IS1 repeat region
?NC_000913 = 4542049 279 (0.640)coding (13/597 nt) fimE tyrosine recombinase/inversion of on/off regulator of fimA

Only 100 of 257 total aligned reads displayed.

GCAGAGATAGCGCTGATGTCCGGCGGTGCTTTTGCCGTTACGCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACC‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  <  NC_000913/3583578‑3583428
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑cGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTGATGTGGCTATCAGTCAATTACATTAAATATCAT  <  NC_000913/4542049‑4541900
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
GCAGAGATAGCGCTGATGTCCGGCGGTGCTTTTGCCGTTACGCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACC                                                                                                                                                        >  8:88812/1‑151
GCAGAGATAGCGCTGATGTCCGGCGGTGCTTTTGCCGTTACGCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACC                                                                                                                                                        <  4:1115731/151‑1
GCAGAGATAGCGCTGATGTCCGGCGGTGCTTTTGCCGTTACGCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACC                                                                                                                                                        >  3:1501655/1‑151
GCAGAGATAGCGCTGATGTCCGGCGGTGCTTTTGCCGTTACGCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACC                                                                                                                                                        <  8:1045753/151‑1
GCAGAGATAGCGCTGATGTCCGGCGGTGCTTTTGCCGTTACGCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACC                                                                                                                                                        >  2:1428710/1‑151
      ATAGCGCTGATGTCCGGCGGTGCTTTTGCCGTTACGCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTT                                                                                                                                                  >  3:1588847/1‑151
      ATAGCGCTGATGTCCGGCGGTGCTTTTGCCGTTACGCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTT                                                                                                                                                  >  1:257110/1‑151
       TAGCGCTGATGTCCGGCGGTGCTTTTGCCGTTACGCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTT                                                                                                                                                 >  7:333999/1‑151
         GCGCTGATGTCCGGCGGTGCTTTTGCCGTTACGCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTAC                                                                                                                                               <  4:1479581/151‑1
         GCGCTGATGTCCGGCGGTGCTTTTGCCGTTACGCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTCGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACCTTTA                                                                                                                                                >  2:538564/1‑150
             TGATGTCCGGCGGTGCTTTTGCCGTTACGCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCAC                                                                                                                                           >  1:1359098/1‑151
              GATGTCCGGCGGTGCTTTTGCCGTTACGCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCA                                                                                                                                            <  8:803534/149‑1
               ATGTCCGGCGGTGCTTTTGCCGTTACGCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACA                                                                                                                                          >  2:776173/1‑150
                TGTCCGGCGGTGCTTTTGCCGTTACGCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAAT                                                                                                                                        >  3:462843/1‑151
                  TCCGGCGGTGCTTTTGCCGTTACGCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAAT                                                                                                                                        >  3:792815/1‑149
                  TCCGGCGGTGCTTTTGCCGTTACGCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAAT                                                                                                                                        >  6:296107/1‑149
                    CGGCGGTGCTTTTGCCGTTACGCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTA                                                                                                                                    <  5:59313/151‑1
                    CGGCGGTGCTTTTGCCGTTACGCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTA                                                                                                                                    <  6:957079/151‑1
                     GGCGGTGCTTTTGCCGTTACGCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGT                                                                                                                                     >  6:519354/1‑149
                       CGGTGCTTTTGCCGTTACGCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGT                                                                                                                                  >  2:101146/1‑150
                         GTGCTTTTGCCGTTACGCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACT                                                                                                                               <  5:411121/151‑1
                          TGCTTTTGCCGTTACGCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTC                                                                                                                              >  1:326502/1‑151
                           ggTTTTGCCGTTACGGACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTTATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCC                                                                                                                             <  8:612956/149‑1
                           GCTTTTGCCGTTACGCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCC                                                                                                                             >  5:744147/1‑151
                           GCTTTTGCCGTTACGCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTC                                                                                                                              <  4:1010314/150‑1
                                 GCCGTTACGCACCACCCCGGCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACT                                                                                                                        <  1:1047627/150‑1
                                     TTACGCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGA                                                                                                                    <  7:1030936/150‑1
                                       ACGCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGTGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATAT                                                                                                                 <  6:617431/151‑1
                                        CGCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATA                                                                                                                <  8:1285518/151‑1
                                         GCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATAT                                                                                                               >  1:954119/1‑151
                                          CACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATT                                                                                                              <  6:1477471/151‑1
                                            CCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATGAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACTTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTG                                                                                                            <  3:293746/151‑1
                                               CCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAAT                                                                                                         <  1:426396/151‑1
                                                CCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATG                                                                                                        <  4:187118/151‑1
                                                  CGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGA                                                                                                       >  1:1421985/1‑150
                                                   GTCAGTAGCTGAACAGGCGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAAT                                                                                                     <  8:1179038/151‑1
                                                   GTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGCGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTAGTCCTACCTGAGATATATTTGAATGAAT                                                                                                     >  7:836547/1‑151
                                                   GTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAAT                                                                                                     >  2:795235/1‑151
                                                    gCAGTAGCTGAACAGGAGCGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCAACGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATA                                                                                                    <  2:312953/150‑1
                                                    TCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAAT                                                                                                     >  2:1360112/1‑150
                                                      AGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACC                                                                                                  >  7:370587/1‑151
                                                         AGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTA                                                                                                <  6:16621/150‑1
                                                           CTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTAT                                                                                               >  1:938621/1‑149
                                                            TGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGG                                                                                            >  1:1263046/1‑151
                                                                   GAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTC                                                                                     <  4:1339233/151‑1
                                                                       GACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATC                                                                                 <  1:1644079/151‑1
                                                                        ACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCG                                                                                >  2:1107971/1‑151
                                                                         aAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGG                                                                               <  4:891711/150‑1
                                                                         CAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGG                                                                               >  8:220470/1‑151
                                                                             TGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCA                                                                            >  6:258910/1‑150
                                                                                     ACAGAAGCCACTCGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCC                                                                   >  5:514871/1‑151
                                                                                         AAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAAT                                                               <  1:1012180/151‑1
                                                                                            CCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGA                                                            <  1:1484661/151‑1
                                                                                             CACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGAT                                                           <  6:1111171/151‑1
                                                                                                 GGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAA                                                        >  5:1014662/1‑150
                                                                                                 GGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAA                                                        >  7:1361331/1‑150
                                                                                                 GGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAA                                                        <  6:937159/150‑1
                                                                                                 GGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAA                                                         <  1:702256/149‑1
                                                                                                     CACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGAT                                                   <  4:1586700/151‑1
                                                                                                        CTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAAC                                                >  5:981232/1‑151
                                                                                                         TCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACC                                               >  5:1194411/1‑151
                                                                                                          CAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACC                                               >  2:493976/1‑150
                                                                                                           AAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCAC                                             >  6:124456/1‑151
                                                                                                            AAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGGATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACA                                            <  8:456745/151‑1
                                                                                                              AACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACAC                                           >  4:1142071/1‑150
                                                                                                                 ACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCTGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGG                                       >  7:1662520/1‑151
                                                                                                                  CCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGG                                       >  4:661815/1‑150
                                                                                                                    ATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGT                                    >  7:1410180/1‑151
                                                                                                                      CATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTG                                   >  7:156645/1‑150
                                                                                                                      CATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTG                                   >  7:1274068/1‑150
                                                                                                                       ATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAGAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTGAT                                 >  6:900758/1‑151
                                                                                                                       ATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACTCACGGAGTGAT                                 >  7:153849/1‑151
                                                                                                                         ACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTGATGT                               >  5:697961/1‑151
                                                                                                                         ACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACAAACGGAATGATGT                               >  7:606943/1‑151
                                                                                                                          aACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTGATGTG                              <  4:93994/150‑1
                                                                                                                          CACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCGATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTGATGTG                              >  7:263296/1‑151
                                                                                                                          CACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTGATGTG                              >  3:1002331/1‑151
                                                                                                                          CACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTGATGTG                              >  5:145202/1‑151
                                                                                                                              AAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTGATGTGGC                            <  6:1356346/149‑1
                                                                                                                              AAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACAGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTGATGTGGCT                           >  6:578442/1‑150
                                                                                                                               AATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTGATGTGGCTAT                         >  5:212938/1‑151
                                                                                                                                ATCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCAAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTGATGTGGCTAT                         >  1:894460/1‑150
                                                                                                                                 TCAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTGATGTGGCTATC                        >  2:1164291/1‑150
                                                                                                                                  CAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTGATGTGGCTATCAG                      <  3:1344993/151‑1
                                                                                                                                  CAGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTGATGTGGCTATC                        >  8:1340770/1‑149
                                                                                                                                   AGTAAGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTGATGTGGCTATCAGT                     >  8:1665523/1‑151
                                                                                                                                       AGTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTGATGTGGCTATCAGTCAAT                 >  8:1486162/1‑151
                                                                                                                                        GTTGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTGATGTGGCTATCAGTCAATT                <  3:1127275/151‑1
                                                                                                                                          TGGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTGATGTGGCTATCAGTCAATTA               <  2:1689238/150‑1
                                                                                                                                           GGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACATACGGAGTGATGTGGCTATCAGTCAATTACA             <  4:791732/151‑1
                                                                                                                                           GGCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTGATGTGGCTATCAGTCAATTAC              >  8:1137381/1‑150
                                                                                                                                            GCAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTGATGTGGCTATCAGTCAATTACAT            <  6:840286/151‑1
                                                                                                                                             CAGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTGATGTGGCTATCAGTCAATTACATT           <  6:1483388/151‑1
                                                                                                                                              acCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTGATGTGGCTATCAGTCAATTACATTA          <  6:729142/149‑1
                                                                                                                                              AGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGACACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTGATGTGGCTATCAGTCAATTACATT           >  1:1728678/1‑150
                                                                                                                                              AGCATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTGATGTGGCTATCAGTCAATTACATT           >  4:484259/1‑150
                                                                                                                                                 ATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTGATGTGGCTATCAGTCAATTACATTAAAT       >  2:409383/1‑151
                                                                                                                                                 ATCACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTGATGTGGCTATCAGTCAATTACATTAAAT       >  7:777839/1‑151
                                                                                                                                                   CACCGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTGATGTGGCTATCAGTCAATTACATTAAATAT     <  5:101024/151‑1
                                                                                                                                                      CGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTGATGTGGCTATCAGTCAATTACATTAAATATCAT  >  3:1224608/1‑151
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
GCAGAGATAGCGCTGATGTCCGGCGGTGCTTTTGCCGTTACGCACCACCCCGTCAGTAGCTGAACAGGAGGGACAGCTGATAGAAACAGAAGCCACTGGAGCACCTCAAAAACACCATCATACACTAAATCAGTAAGTTGGCAGCATCACC‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  <  NC_000913/3583578‑3583428
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑cGACGTTTACTCACAATAGTAGTACTCCTAACTGAGATATATTTGAATGAATACCTATAGGAAACCTCAATCGGTCAAAATTAGCCCAATAGATAAAAAGATAACCACACACGGAGTGATGTGGCTATCAGTCAATTACATTAAATATCAT  <  NC_000913/4542049‑4541900

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 14 ≤ ATCG/ATCG < 27 ≤ ATCG/ATCG < 36 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: 
Reads not counted as support for junction
read_name Not counted due to insufficient overlap past the breakpoint.
read_name Not counted due to not crossing MOB target site duplication.