New junction evidence
  seq id position reads (cov) reads (cov) score skew freq annotation gene product
* ? USA300TCH1516_ALE 512969 =NA (NA)68 (0.230) 20/162 26.4 NA intergenic (+1037/‑5726) recR/speA_2 Recombination protein RecR/Arginine decarboxylase
?USA300TCH1516_ALE 512991 = NA (NA)intergenic (+1059/‑5704) recR/speA_2 Recombination protein RecR/Arginine decarboxylase
Rejected: Coverage evenness skew score above cutoff.

Only 100 of 280 total aligned reads displayed.

ATGTTAGCGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGATCCGCGCTGCATTAGC  >  USA300TCH1516_ALE/512879‑513040
                                                                                          |                                                                       
aTGTTAGCGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAatat                                                                         >  2:3939252/1‑91 (MQ=34)
aTGTTAGCGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAatat                                                                         <  1:1940207/91‑1 (MQ=34)
aTGTTAGCGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAatat                                                                         <  2:1502604/91‑1 (MQ=34)
 tGTTAGCGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATAtt                                                                        >  2:634335/1‑91 (MQ=34)
  gTTAGCGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATAttt                                                                       <  2:3499938/91‑1 (MQ=34)
   ttAGCGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATAtttt                                                                      >  2:2029746/1‑91 (MQ=34)
    tAGCGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTg                                                                     <  2:1154527/91‑1 (MQ=34)
       cggcggACGGGTGAGTAACACGTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAAc                                                                  >  2:1470550/1‑91 (MQ=34)
        ggcggACGGGTGAGTAACACGTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAAcc                                                                 <  2:77376/91‑1 (MQ=34)
         gcggACGGGTGAGTAACACGTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCg                                                                <  2:1747581/91‑1 (MQ=34)
         gcggACGGGTGAGTAACACGTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCg                                                                >  1:4117678/1‑91 (MQ=34)
           ggACGGGTGAGTAACACGTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAAccatg                                                              <  1:1371081/91‑4 (MQ=21)
           ggACGGGTGAGTAACACGTGGAGAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCa                                                              <  2:4761698/91‑1 (MQ=18)
            gACGGGTGAGTAACACGTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAAccatgc                                                             <  2:724402/91‑5 (MQ=18)
            gACGGGTGAGTAACACGTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCAt                                                             >  1:211774/1‑91 (MQ=34)
              cGGGTGAGTAACACGTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATgg                                                           >  2:1061450/1‑91 (MQ=34)
              cGGGTGAGTAACACGTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATgg                                                           >  1:3554163/1‑91 (MQ=34)
              cGGGTGAGTAACACGTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATgg                                                           <  1:3340382/91‑1 (MQ=34)
                ggTGAGTAACACGTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGtt                                                         >  2:171757/1‑91 (MQ=34)
                 gTGAGTAACACGTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTc                                                        <  2:3238494/91‑1 (MQ=34)
                 gTGAGTAACACGTGGATAACCGACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTc                                                        <  2:3616686/91‑1 (MQ=18)
                  tGAGTAACACGTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCa                                                       >  1:2939892/1‑91 (MQ=34)
                  tGAGTAACACGTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCa                                                       <  1:4944789/91‑1 (MQ=34)
                    aGTAACACGTGGTTAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCaaa                                                     <  2:3772894/91‑1 (MQ=18)
                    aGTAACACGTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCaaa                                                     <  1:2462799/91‑1 (MQ=34)
                      tAACACGTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAg                                                   >  1:3280532/1‑91 (MQ=34)
                      tAACACGTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAg                                                   <  1:4157417/91‑1 (MQ=34)
                        acacGTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTg                                                 >  2:5316481/1‑91 (MQ=34)
                         cacGTGGATAACCTACCTATAAGAGTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGCTAATATTTTGAACCGCATGGATCAAAAgaga                                                >  2:2219554/1‑91 (MQ=11)
                           cGTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCTCATGGTTCAAAAGTGaaa                                              >  1:5721031/1‑91 (MQ=21)
                            gttgATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCTTGAAACCGTAGCTAATACCGGCTAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAg                                             <  2:4860400/88‑1 (MQ=11)
                            gTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAg                                             >  1:2414034/1‑91 (MQ=34)
                            gTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAg                                             >  2:1018313/1‑91 (MQ=34)
                            gTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAg                                             <  1:2993945/91‑1 (MQ=34)
                            gTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAg                                             <  2:254247/91‑1 (MQ=34)
                            gTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAg                                             <  2:5564277/91‑1 (MQ=34)
                             tGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGa                                            <  1:159021/91‑1 (MQ=34)
                              ggATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGAc                                           >  2:1483032/1‑91 (MQ=34)
                              ggATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGAc                                           >  2:1036142/1‑91 (MQ=34)
                               gATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACg                                          >  2:5049868/1‑91 (MQ=34)
                                aTAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACgg                                         <  1:1349108/91‑1 (MQ=34)
                                 tAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGt                                        >  1:4686190/1‑91 (MQ=34)
                                 tAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGt                                        >  1:2631389/1‑91 (MQ=34)
                                  aaCCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTc                                       <  2:4328634/91‑1 (MQ=34)
                                  aaCCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTc                                       <  2:3133818/91‑1 (MQ=34)
                                  aaCCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTc                                       <  2:1188452/91‑1 (MQ=34)
                                   acctacctATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAg                                                   >  1:3135484/1‑78 (MQ=35)
                                   acctacctATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCt                                      >  1:920275/1‑91 (MQ=34)
                                   acctacctATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCt                                      >  2:1335364/1‑91 (MQ=33)
                                   acctacctATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCt                                      >  2:2387997/1‑91 (MQ=34)
                                   acctacctATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCt                                      <  1:4886709/91‑1 (MQ=34)
                                   acctacctATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCt                                      >  2:4944888/1‑91 (MQ=34)
                                    cctacctaTAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGTTTCAAAAGTGAAAGACGGTCtt                                     <  2:4441336/91‑1 (MQ=18)
                                     ctacctaTAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTg                                    >  2:4981592/1‑91 (MQ=34)
                                      tacctaTAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGc                                   <  2:1566423/91‑1 (MQ=34)
                                       acctaTAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATATCGGAAAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGACAGACGGTCTTGCt                                  >  1:5770108/1‑91 (MQ=255)
                                       acctaTAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCt                                  <  2:1626444/91‑1 (MQ=34)
                                        cctaTAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTg                                 >  1:3575069/1‑91 (MQ=34)
                                        cctaTAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTg                                 >  1:71515/1‑91 (MQ=34)
                                           ataAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCa                              <  1:1563132/91‑1 (MQ=34)
                                           ataAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCa                              <  1:4324764/91‑1 (MQ=34)
                                           ataAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCa                              <  1:3725759/91‑1 (MQ=34)
                                             aaGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACt                            <  1:3630083/91‑1 (MQ=34)
                                              aGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGCAAGACGGTCTTGCTGTCACtt                           >  2:4154116/1‑91 (MQ=18)
                                              aGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACtt                           >  1:4442771/1‑91 (MQ=34)
                                              aGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATATTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACtt                           >  2:5629254/1‑91 (MQ=21)
                                                aCTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTtat                         >  2:5333707/1‑91 (MQ=34)
                                                aCTGGGATAACTTCGGGAAACCATAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTtat                         <  2:5742161/91‑1 (MQ=18)
                                                   gggATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGa                      <  2:5124542/91‑1 (MQ=34)
                                                   gggATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGa                      >  2:869124/1‑91 (MQ=34)
                                                    ggATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGAt                     >  2:274339/1‑91 (MQ=34)
                                                       tAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCGAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGa                  >  2:1964939/1‑91 (MQ=21)
                                                       tAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGa                  <  2:2940117/91‑1 (MQ=33)
                                                       tAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGa                  <  2:4998795/91‑1 (MQ=33)
                                                        aaCTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGAt                 <  2:1856959/91‑1 (MQ=34)
                                                         aCTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGATc                >  1:5251434/1‑91 (MQ=33)
                                                           ttCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGATCcg              <  2:3263050/91‑1 (MQ=33)
                                                           ttCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGATCcg              <  1:1989006/91‑1 (MQ=34)
                                                             cGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGATCcgcg            >  1:1275220/1‑91 (MQ=34)
                                                             cGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGATCcgcg            >  1:777436/1‑91 (MQ=34)
                                                             cGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGATCcgcg            <  1:5408842/91‑1 (MQ=34)
                                                              gggAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGATCCgcgc           >  1:1198317/1‑91 (MQ=34)
                                                              gggAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGATCCgcgc           >  1:1434532/1‑91 (MQ=34)
                                                              gggAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGATCCgcgc           <  2:591746/91‑1 (MQ=34)
                                                              gggAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGATCCgcgc           <  2:4686190/91‑1 (MQ=34)
                                                              gggAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGATCCgcgc           >  2:3355724/1‑91 (MQ=34)
                                                              gggAAACAGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGATCTTGCTGTCACTTATGGATGGATCCgcgc           <  1:4622617/91‑1 (MQ=11)
                                                               ggAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGATCCGCGCt          >  1:3926132/1‑91 (MQ=34)
                                                                gAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGATCCGCGCTg         <  2:4192829/91‑1 (MQ=33)
                                                                 aaaCCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTAAAAAGTGAAAGACAGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGATCCGCGCTGc        <  2:2148865/91‑1 (MQ=16)
                                                                   aCCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGATCCGCGCTGCAt      <  1:687459/91‑1 (MQ=34)
                                                                   aCCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGATCCGCGCTGCAt      >  1:2281574/1‑91 (MQ=34)
                                                                   aCCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGATCCGCGCTGCAt      >  2:2692462/1‑91 (MQ=34)
                                                                    ccGTAGCTAATCCCGGATAATATTTTGAACCGCCTGGTTCAAAAGTGAAAGACGCTCTTGCTGTAACTTATAGATGGATCCGCGCTGCAtt     >  2:5154567/1‑91 (MQ=11)
                                                                    ccGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGATCCGCGCTGCAtt     >  1:5212799/1‑91 (MQ=34)
                                                                    ccGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGATCCGCGCTGCAtt     >  1:5096045/1‑91 (MQ=34)
                                                                    ccGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGATCCGCGCTGCAtt     >  1:4487927/1‑91 (MQ=34)
                                                                    ccGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGATCCGCGCTGCAtt     <  2:4093512/91‑1 (MQ=33)
                                                                      gTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGATCCGCGCTGCATTAg   <  1:1695792/91‑1 (MQ=32)
                                                                      gTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGATCCGCGCTGCATTAg   >  2:2911727/1‑91 (MQ=32)
                                                                                          |                                                                       
ATGTTAGCGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGATAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGTAGCTAATACCGGATAATATTTTGAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTATAGATGGATCCGCGCTGCATTAGC  >  USA300TCH1516_ALE/512879‑513040

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 22 ≤ ATCG/ATCG < 32 ≤ ATCG/ATCG < 41 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: 
Reads not counted as support for junction
read_name Not counted due to insufficient overlap past the breakpoint.
read_name Not counted due to not crossing MOB target site duplication.