Sample Resequencing Stats

Note: The mutation counts shown below represent unfiltered mutation sets.
ALE, Flask, Isolate Predicted Mutations Mean Coverage Total Reads Percent Mapped Mapped Reads Average Read Length
A3 F1 I1 R1 1 227.7 15056119 94.1% 14167807 72.0

Breseq alignment

BRESEQ :: Evidence
Predicted mutation
evidence seq id position mutation annotation gene description
RA NC_012967 3,482,567 C→T Q295* (CAA→TAA)  malT → HTH‑type transcriptional regulator MalT

Read alignment evidence...
  seq id position ref new freq score (cons/poly) reads annotation genes product
*NC_0129673,482,5670CT99.5% 619.6 / ‑4.8 188Q295* (CAA→TAA) malTHTH‑type transcriptional regulator MalT
Reads supporting (aligned to +/- strand):  ref base C (0/0);  major base T (89/98);  minor base G (1/0);  total (90/98)
Fisher's exact test for biased strand distribution p-value = 4.79e-01
Kolmogorov-Smirnov test that lower quality scores support variant p-value = 9.95e-01

Only 100 of 194 total aligned reads displayed.

TTGAAAAGCGCCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGCAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGGCGAGTGG  >  NC_012967/3482498‑3482635
                                                                     |                                                                    
ttGAANAGCGCCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTaa                                                                    >  2:404825/1‑72 (MQ=255)
ttGAAAAGCGCCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTaa                                                                    >  2:1242628/1‑72 (MQ=255)
ttGAAAAGCGCCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTaa                                                                    >  1:4632338/1‑72 (MQ=255)
ttGAAAAGCGCCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTaa                                                                    >  1:4606481/1‑72 (MQ=255)
  gAAAAGCGCCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAAt                                                                  >  1:5799098/1‑72 (MQ=255)
    aaaGCGCCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATgc                                                                <  1:1183581/72‑1 (MQ=255)
    aaaGCGCCATTTTGCGCTCAATGAAAGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATgc                                                                >  2:3696014/1‑72 (MQ=255)
    aaaGCGCCATTTGTCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATgc                                                                <  2:2657589/72‑1 (MQ=255)
      aGCGCCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATgcgc                                                              <  1:7126652/72‑1 (MQ=255)
      aGCGCCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATgcgc                                                              >  2:3622339/1‑72 (MQ=255)
      aGCCCCATTCTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATgcgc                                                              <  1:2820249/72‑1 (MQ=255)
        cgcCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCt                                                            <  2:7340949/72‑1 (MQ=255)
        cgcCATTCTGCGCTGAATGACCGATGCCGTCCTCCACTGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCt                                                            <  2:5982175/72‑1 (MQ=255)
         gcCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTc                                                           >  1:4524503/1‑72 (MQ=255)
         gcCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTc                                                           <  1:1631289/72‑1 (MQ=255)
         gcCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTc                                                           <  2:1460148/72‑1 (MQ=255)
         gcCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTc                                                           <  1:3779493/72‑1 (MQ=255)
          ccATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCg                                                          <  1:1915685/72‑1 (MQ=255)
          ccATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCg                                                          <  2:2541263/72‑1 (MQ=255)
          ccATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCCCCTCg                                                          >  2:6028419/1‑72 (MQ=255)
           cATTTTGCGCTCAATGANCGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGa                                                         >  1:658357/1‑72 (MQ=255)
           cATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGa                                                         <  2:6042777/72‑1 (MQ=255)
            aTTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGaa                                                        <  2:6081200/72‑1 (MQ=255)
            aTTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGGAAATGCGCCTCGaa                                                        >  2:5678382/1‑72 (MQ=255)
             ttttGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAag                                                       <  2:3513088/72‑1 (MQ=255)
              tttGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAaga                                                      >  1:1813558/1‑72 (MQ=255)
              tttGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAaga                                                      <  2:441604/72‑1 (MQ=255)
               ttGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAagag                                                     <  2:3770982/72‑1 (MQ=255)
                tGCGCTCAATGAACGCTGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAgaga                                                    >  1:1733747/1‑72 (MQ=255)
                tGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAgaga                                                    >  2:5131669/1‑72 (MQ=255)
                ngcgcTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAgaga                                                    <  1:863672/71‑1 (MQ=255)
                  cgcTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGAtt                                                  <  2:7378963/72‑1 (MQ=255)
                  cgcTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGAtt                                                  >  1:6957101/1‑72 (MQ=255)
                   gcTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTg                                                 >  2:1019636/1‑72 (MQ=255)
                    cTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAANGGGTAAATGCGCCTCGAAGGNGTTGa                                                >  2:840308/1‑72 (MQ=255)
                    cTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGa                                                >  1:4840341/1‑72 (MQ=255)
                    cTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGa                                                <  1:383220/72‑1 (MQ=255)
                    cTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGa                                                >  1:5288946/1‑72 (MQ=255)
                      cAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGc                                              >  1:6874335/1‑72 (MQ=255)
                      cAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGc                                              >  1:7034333/1‑72 (MQ=255)
                      cAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGc                                              <  2:4123196/72‑1 (MQ=255)
                         tGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTc                                           <  1:6389526/72‑1 (MQ=255)
                         tGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTc                                           <  1:6049261/72‑1 (MQ=255)
                          gAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGCGCGTCa                                          >  2:4005558/1‑72 (MQ=255)
                          gAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCa                                          <  1:6740639/72‑1 (MQ=255)
                          gAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCa                                          >  2:6377200/1‑72 (MQ=255)
                          gAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCa                                          <  1:3715391/72‑1 (MQ=255)
                          gAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCa                                          <  1:7520833/72‑1 (MQ=255)
                          gAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCa                                          <  2:4312042/72‑1 (MQ=255)
                           aaCGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAg                                         >  2:3137714/1‑72 (MQ=255)
                             cGATGCACTCATCACACGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAggg                                       >  2:4487073/1‑72 (MQ=255)
                              gATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAgggg                                      <  2:675572/72‑1 (MQ=255)
                               aTGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGc                                     <  2:488647/72‑1 (MQ=255)
                                 gCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTGAGGGGcgg                                   >  1:4143370/1‑70 (MQ=255)
                                 gCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTg                                   >  1:5233445/1‑72 (MQ=255)
                                 gCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGCCTg                                   >  2:3203191/1‑72 (MQ=255)
                                   aCTTATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGtt                                 >  2:5526549/1‑72 (MQ=255)
                                   aCTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGtt                                 >  1:7409265/1‑72 (MQ=255)
                                    cTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGttt                                >  2:1710285/1‑72 (MQ=255)
                                    cTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGttt                                <  1:4414861/72‑1 (MQ=255)
                                     tcatcaCCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGtttt                               >  2:5836433/1‑72 (MQ=255)
                                      catcaCCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGtgttt                              >  2:1756891/1‑72 (MQ=255)
                                       atcaCCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGtttttt                             >  2:2292592/1‑71 (MQ=255)
                                       atcaCCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTa                             >  2:6671111/1‑72 (MQ=255)
                                       atcaCCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTa                             <  1:6483566/72‑1 (MQ=255)
                                       atcaCCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTa                             >  2:2818891/1‑72 (MQ=255)
                                         caCCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACa                           >  1:6924984/1‑72 (MQ=255)
                                            ccGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCg                        <  1:7234582/72‑1 (MQ=255)
                                            ccGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCg                        <  1:6671112/72‑1 (MQ=255)
                                             cGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTTCAGCgg                       >  2:3324285/1‑72 (MQ=255)
                                             cGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCgg                       <  1:3968300/72‑1 (MQ=255)
                                              gtgtGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCgga                      <  2:7069161/72‑1 (MQ=255)
                                               tgtgACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCggat                     <  2:6624296/72‑1 (MQ=255)
                                               tgtgACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCggat                     <  1:4179629/72‑1 (MQ=255)
                                               tgtgACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGCCAGGGGCTGTTTTTACAGCggat                     >  1:2069544/1‑72 (MQ=255)
                                                gtgACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCggatg                    <  1:1973408/72‑1 (MQ=255)
                                                 tgACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCggatgg                   <  2:5276390/72‑1 (MQ=255)
                                                  gACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCggatgga                  <  1:1165567/72‑1 (MQ=255)
                                                  gACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCggatgga                  <  1:7335409/72‑1 (MQ=255)
                                                  gACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTAAAGGgggtggg                  >  2:177868/1‑71 (MQ=255)
                                                   aCCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCggatgggt                 >  2:5429818/1‑70 (MQ=255)
                                                   aCCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCggatggat                 <  2:1648806/72‑1 (MQ=255)
                                                     cGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGgatga               <  2:6553874/72‑1 (MQ=255)
                                                     cGGCGAAGAAAACGGGTAAANGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGgatga               <  1:2850560/72‑1 (MQ=255)
                                                       gCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGGTGATa             >  2:471921/1‑72 (MQ=255)
                                                       gCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATa             >  1:5868700/1‑72 (MQ=255)
                                                        cGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATAc            >  1:4747948/1‑72 (MQ=255)
                                                         gaagaaAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATAcc           >  1:6304297/1‑72 (MQ=255)
                                                         gaagaaAACGGGTAAATCCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGGTGGGAGATaac           >  1:6906547/1‑70 (MQ=255)
                                                          aagaaAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGGTGATAACg          >  1:4668635/1‑72 (MQ=255)
                                                            gaaAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGGc        <  1:2622795/72‑1 (MQ=255)
                                                            gaaAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGGc        <  2:2726294/72‑1 (MQ=255)
                                                             aaaaCGGGTAAATGCGCCTGGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGGCg       <  2:1538577/72‑1 (MQ=255)
                                                             aaaaCGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGGTGATACCGGCg       >  1:6098044/1‑72 (MQ=255)
                                                             aaaaCGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGGTGAAAACgggg       >  2:108307/1‑70 (MQ=255)
                                                              aaaCGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGGCGa      <  1:4120366/72‑1 (MQ=255)
                                                              aaaCGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGGCGa      <  2:201139/72‑1 (MQ=255)
                                                               aaCGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACATCGGATGGGTGATACCGGCGAg     >  2:451450/1‑72 (MQ=255)
                                                                 cGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGGCGAGTg   >  1:2785606/1‑72 (MQ=255)
                                                                  gggTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGGCGAGTgg  <  1:5505740/72‑1 (MQ=255)
                                                                     |                                                                    
TTGAAAAGCGCCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGCAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGGCGAGTGG  >  NC_012967/3482498‑3482635

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 3 ≤ ATCG/ATCG < 23 ≤ ATCG/ATCG < 31 ≤ ATCG/ATCG < 36 ≤ ATCG/ATCG < 40 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: 

GATK/CNVnator alignment

BRESEQ :: bam2aln output
TTCTGTTGAAAAGCGCCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGCAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGGCGAGTGGTTCTGC  >  NC_012967/3482493‑3482641
                                                                          |                                                                          
TTCTGTTGAAAAGCGCCATTTTGCGCTCAATGAACGAATCACTCCTCACCCCTATGGCCGGCGAAGAAAACGGGG                                                                            >  SRR333727.2739259/1‑75 (MQ=51)
  CTGTTGAAAAGCGCCATATTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAA                                                                          >  SRR333727.639748/1‑75 (MQ=60)
   cgtttAAAAGCGCCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAA                                                                         >  SRR333727.3198254/6‑75 (MQ=60)
     TTGAAAAGCGCCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATG                                                                       >  SRR333727.4649476/1‑75 (MQ=60)
     TTGAAAAGCGCCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATG                                                                       >  SRR333727.4623531/1‑75 (MQ=60)
      TGAAAAGCGCCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGC                                                                      <  SRR333727.1188287/75‑1 (MQ=60)
      TGAAAAGCGCCATTGTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCAGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGC                                                                      <  SRR333727.4765751/75‑1 (MQ=60)
      TAAAAAGCGCCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGC                                                                      <  SRR333727.4635525/75‑1 (MQ=60)
       GAAAAGCGCCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCG                                                                     >  SRR333727.5820453/1‑75 (MQ=60)
        AAAAGCGCCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGggg                                                                    >  SRR333727.202052/1‑72 (MQ=60)
        AAAAGCGCCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGC                                                                    <  SRR333727.7151724/75‑1 (MQ=60)
        AAAAGCGCCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGC                                                                    >  SRR333727.6444309/1‑75 (MQ=60)
        AAAAGCCCCATTCTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGC                                                                    <  SRR333727.2831070/75‑1 (MQ=60)
         AAAGCGCCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCC                                                                   >  SRR333727.4236295/1‑75 (MQ=60)
         AAAGCGCCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCC                                                                   <  SRR333727.6640104/75‑1 (MQ=60)
           AGCGCCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTC                                                                 <  SRR333727.3794322/75‑1 (MQ=60)
           AGCGCCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTC                                                                 <  SRR333727.1637931/75‑1 (MQ=60)
            GCGCCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCG                                                                <  SRR333727.1923762/75‑1 (MQ=60)
              GCCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAA                                                              >  SRR333727.1703071/1‑75 (MQ=60)
              GCCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAA                                                              >  SRR333727.4467473/1‑75 (MQ=60)
              GCCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAA                                                              >  SRR333727.4541252/1‑75 (MQ=60)
               CCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAG                                                             >  SRR333727.5895365/1‑75 (MQ=60)
               CCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAG                                                             <  SRR333727.3751826/75‑1 (MQ=60)
               CCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAG                                                             <  SRR333727.6781799/75‑1 (MQ=60)
                CATTTTGCGCTCAATGANCGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGA                                                            >  SRR333727.660705/1‑75 (MQ=60)
                CATTTAGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGA                                                            <  SRR333727.7037915/75‑1 (MQ=60)
                  TTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGA                                                          <  SRR333727.7294293/75‑1 (MQ=60)
                  TTTNGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGA                                                          <  SRR333727.866771/75‑1 (MQ=60)
                   TTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGAT                                                         <  SRR333727.5827432/75‑1 (MQ=60)
                   TTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGAT                                                         >  SRR333727.1821369/1‑75 (MQ=60)
                    TTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATT                                                        <  SRR333727.5263340/75‑1 (MQ=60)
                     TGCGCTCAATGAACGCTGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTG                                                       >  SRR333727.1741045/1‑75 (MQ=60)
                      GCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGA                                                      <  SRR333727.384704/75‑1 (MQ=60)
                      GCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGA                                                      >  SRR333727.1775968/1‑75 (MQ=60)
                      GCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGA                                                      <  SRR333727.1896260/75‑1 (MQ=60)
                       CGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAG                                                     >  SRR333727.6981659/1‑75 (MQ=60)
                         CTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCG                                                   >  SRR333727.5308432/1‑75 (MQ=60)
                         CTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCG                                                   >  SRR333727.4858347/1‑75 (MQ=60)
                           CAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTC                                                 <  SRR333727.6411956/75‑1 (MQ=60)
                           CAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTC                                                 <  SRR333727.6071045/75‑1 (MQ=60)
                           CAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTC                                                 >  SRR333727.6898550/1‑75 (MQ=60)
                           CAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTC                                                 <  SRR333727.4165810/75‑1 (MQ=60)
                           CAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTC                                                 >  SRR333727.7059143/1‑75 (MQ=60)
                            AATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCA                                                <  SRR333727.3730076/75‑1 (MQ=60)
                            AATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCA                                                <  SRR333727.6764295/75‑1 (MQ=60)
                            AATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCA                                                <  SRR333727.7547679/75‑1 (MQ=60)
                              TGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGG                                              <  SRR333727.6287219/75‑1 (MQ=60)
                               GAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGG                                             >  SRR333727.78584/1‑75 (MQ=60)
                                   GATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTG                                         <  SRR333727.2443042/75‑1 (MQ=60)
                                    ATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGT                                        <  SRR333727.6973552/75‑1 (MQ=60)
                                    ATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGT                                        >  SRR333727.6118475/1‑75 (MQ=60)
                                      GCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTGAGGGGCGGTTT                                      >  SRR333727.4159015/1‑75 (MQ=60)
                                      GCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTT                                      <  SRR333727.4431269/75‑1 (MQ=60)
                                      GCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTT                                      >  SRR333727.5252766/1‑75 (MQ=60)
                                        ACTCNTCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAANGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGAGTCAGGGGCTGTTTTT                                    <  SRR333727.751450/75‑1 (MQ=60)
                                        ACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTT                                    >  SRR333727.7435427/1‑75 (MQ=60)
                                        ACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTT                                    <  SRR333727.1944031/75‑1 (MQ=60)
                                        ACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGGTTTT                                    >  SRR333727.4125148/1‑75 (MQ=60)
                                         CTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTA                                   <  SRR333727.3134280/75‑1 (MQ=60)
                                         CTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTA                                   <  SRR333727.6506247/75‑1 (MQ=60)
                                         CTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTA                                   <  SRR333727.693573/75‑1 (MQ=60)
                                         CTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTA                                   <  SRR333727.6928376/75‑1 (MQ=60)
                                          TCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTAC                                  >  SRR333727.6764017/1‑75 (MQ=60)
                                          TCATCACACGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTAC                                  <  SRR333727.3873761/75‑1 (MQ=60)
                                           tatccCCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACA                                 <  SRR333727.2829707/70‑1 (MQ=60)
                                             TCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGTGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCCGGGGCTGTTTTTACAGC                               >  SRR333727.6606176/1‑75 (MQ=60)
                                              CACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCG                              >  SRR333727.6949401/1‑75 (MQ=60)
                                              CACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCG                              <  SRR333727.6694468/75‑1 (MQ=60)
                                              CACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCG                              <  SRR333727.7259981/75‑1 (MQ=60)
                                               ACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGG                             <  SRR333727.3983541/75‑1 (MQ=60)
                                                 CCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGAT                           <  SRR333727.4195359/75‑1 (MQ=60)
                                                  CGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATG                          <  SRR333727.1981629/75‑1 (MQ=60)
                                                   GTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCATGTGCTGGTTTTACAGggggcgg                         >  SRR333727.2746685/1‑68 (MQ=60)
                                                   GTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCNGATGG                         <  SRR333727.719294/75‑1 (MQ=60)
                                                    TGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGA                        <  SRR333727.1170214/75‑1 (MQ=60)
                                                    TGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGA                        <  SRR333727.7361260/75‑1 (MQ=60)
                                                    TGTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGCCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGG                        >  SRR333727.2077972/1‑75 (MQ=60)
                                                     GTGACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGAT                       <  SRR333727.1418896/75‑1 (MQ=60)
                                                       GACCGGCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGGTGA                     >  SRR333727.3801179/1‑75 (MQ=60)
                                                       GACCGGCGAAGAAAACGGGTAAANGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGA                     <  SRR333727.2861525/75‑1 (MQ=60)
                                                            GCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCG                <  SRR333727.4594570/75‑1 (MQ=60)
                                                            GCGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCG                >  SRR333727.5890165/1‑75 (MQ=60)
                                                             CGAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGG               >  SRR333727.4765560/1‑75 (MQ=60)
                                                              GAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGGC              <  SRR333727.2632718/75‑1 (MQ=60)
                                                              GAAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGGC              >  SRR333727.6326540/1‑75 (MQ=60)
                                                              GAAGAAAACGGGTAAATCCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGgtgggagataaccgc              >  SRR333727.6930902/1‑60 (MQ=60)
                                                               AAGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGGTGATAACGGCG             >  SRR333727.4685920/1‑75 (MQ=60)
                                                                AGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGGCGA            <  SRR333727.4135943/75‑1 (MQ=60)
                                                                AGAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGGCGA            <  SRR333727.7384974/75‑1 (MQ=60)
                                                                 GAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGgttttttagggggagggtggtaacgggggg           >  SRR333727.856728/1‑45 (MQ=60)
                                                                 GAAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGGTGGTAACGGCGAG           >  SRR333727.4705148/1‑75 (MQ=60)
                                                                  AAGACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGGCGAGT          <  SRR333727.2842004/75‑1 (MQ=60)
                                                                  AAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGGTGATACCGGCGAGT          >  SRR333727.6119908/1‑75 (MQ=60)
                                                                  AAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGGCGAGT          >  SRR333727.7105169/1‑75 (MQ=60)
                                                                  AAAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATAACGGCGAGG          >  SRR333727.505158/1‑75 (MQ=60)
                                                                   AAACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGGCGAGTG         <  SRR333727.4650302/75‑1 (MQ=60)
                                                                    GACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGGCGAGTGG        <  SRR333727.5526183/75‑1 (MQ=60)
                                                                    AACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGGCGAGTGG        >  SRR333727.5519139/1‑75 (MQ=60)
                                                                     ACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGGCGAGTGGT       >  SRR333727.5582176/1‑75 (MQ=60)
                                                                     ACGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGGCGAGTGGT       <  SRR333727.5962941/75‑1 (MQ=60)
                                                                      CGGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGGCGAGTGGGT      >  SRR333727.2796257/1‑75 (MQ=60)
                                                                       GGGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGGCGAGTGGTTC     <  SRR333727.1608479/75‑1 (MQ=60)
                                                                        GGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGGCGAGTGGTTCT    <  SRR333727.5953007/75‑1 (MQ=60)
                                                                        GGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGGCGAGTGGTTCT    >  SRR333727.3289345/1‑75 (MQ=60)
                                                                        GGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGGCGAGTGGTTCT    <  SRR333727.5699541/75‑1 (MQ=60)
                                                                        GGTAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGGCGAGTGGTTCT    <  SRR333727.2245525/75‑1 (MQ=60)
                                                                          TAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGGCGAGTGGTTCTGC  <  SRR333727.4205029/75‑1 (MQ=60)
                                                                          |                                                                          
TTCTGTTGAAAAGCGCCATTTTGCGCTCAATGAACGATGCACTCATCACCCGTGTGACCGGCGAAGAAAACGGGCAAATGCGCCTCGAAGAGATTGAGCGTCAGGGGCTGTTTTTACAGCGGATGGATGATACCGGCGAGTGGTTCTGC  >  NC_012967/3482493‑3482641

Alignment Legend
Aligned base mismatch/match (shaded by quality score): ATCG/ATCG < 0 ≤ ATCG/ATCG < 2 ≤ ATCG/ATCG < 26 ≤ ATCG/ATCG < 35 ≤ ATCG/ATCG < 40 ≤ ATCG/ATCG
Unaligned base: atcg    Masked matching base: atcg    Alignment gap:     Deleted base: